Reglementen


Statuten

 Huishoudelijk reglement

  Reglement inwendige orde stedelijke sporthal

  Reglement verkiezing sportlaureaten

 Provinciaal reglement subsidiŽring sportevenementen

Afsprakennota

Erkenningsreglement

Subsiediereglement Sportprojecten

Subsidiereglement voor duivensport, vinkenzetting en denksport

Subsidiereglement impulssubsidies

Subsidiereglement voor sportverenigingen van FAS en SPV

Subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere organisaties van een sportcompetitieseizoen 27032014

Reglement interne orde kunstgrasveld

Huishoudelijk reglement

Retributiereglement van de uitleendienst


Vragen, opmerkingen of suggusties: contactpersoon Kurt Horrie