Reglementen


Statuten

 Huishoudelijk reglement

  Reglement inwendige orde stedelijke sporthal

  Reglement verkiezing sportlaureaten

Afsprakennota

Erkenningsreglement

Subsiediereglement Sportprojecten

Subsidiereglement voor duivensport, vinkenzetting en denksport

Subsidiereglement impulssubsidies

Subsidiereglement voor sportverenigingen van FAS en SPV 2014

Subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere organisaties van een sportcompetitieseizoen

Reglement interne orde kunstgrasveld

Huishoudelijk reglement

Retributiereglement van de uitleendienst

Retributie sportactiviteiten 2020

Reglement-investeringssubsidies-sportinfrastructuur

Subsidiereglement wielerwedstrijden nieuw


Vragen, opmerkingen of suggusties: contactpersoon Kurt Horrie