Mededelingen

Link ISB website met nuttige info voor de Sportraad leden.

http://www.isbvzw.be/nl/press/1921/brochure-adviesraad-sport-van-de-toekomst-digitaal-beschikbaar.html

 

 

GDPR Probeer meer info te bekomen bij jouw eigen sportfederatie. Ook op de website van de Vlaamse sportfederatie vind je heel wat info. Wanneer is je organisatie in regel met de wetgeving bescherming persoonsgegevens? oJe hebt privacy en GDPR besproken op je bestuur, vrijwilligersvergadering… oBinnen je organisatie is er iemand verantwoordelijk/aanspreekpunt rond GDPR. oJe organisatie heeft een register (verplicht)waarin alle verwerkingsactiviteiten(ledenregistratie, registratieactiviteiten…) worden behandeld. oJe organisatie heeft geschreven overeenkomsten met verwerkers. oJe organisatie beveiligt (de verwerking van) persoonsgegevens. oJe organisatie werkt enkel met de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van haardoeleinden. oJe organisatie vraagt actief toestemming voor het gebruik van gegevens als dit nodig blijkt (wetsgronden). oJe organisatie houdt de persoonsgegevens maar bij tot zolang dit nodig blijkt. oJe organisatie informeert duidelijk over het gebruik van gegevens, o.a. via een duidelijke privacyverklaring. oJe organisatie kan snel reageren bij vragen van leden/deelnemers rond het gebruik van hun gegevens. oJe organisatie kan direct reageren bij verlies van persoonsgegevens (een datalek). Voorbeeld beknopte versie sportclub: Privacyverklaring Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (Sportclub Gemeente, naam straat 20 te 9000 Gemeente, info@sportclub.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@sportclub.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (https://www.sportclubgemeente.be).

Toespraak voorzitter Sportraad - Ninofse sportkrasjel 2017. Geachte mevrouw de burgemeester, Geachte dames en heren van het schepencollege, Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden, Geachte genodigden, Beste Sportliefhebbers, Namens het voltallig Dagelijks Bestuur mag ik u als voorzitter van de Stedelijke Sportraad van harte verwelkomen op onze Ninofse sportkrasjel 2017 die traditioneel doorgaat, hier in het gezellige sportkaffee Time-Out, bij Peter & Els. We zijn reeds toe aan de vierde editie en er werd opnieuw een gevarieerd programma uitgewerkt met een afwisseling van muzikale tussendoortjes, boeiende interviews en uiteraard als rode draad doorheen het programma de bekendmaking van de diverse sportlaureaten en onze Lifetime Achievement Award 2017. Na het officiële gedeelte wordt u door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad een receptie aangeboden met een natje & een droogje, een leuk melodietje en ruimte voor een gezellig gesprek. Wie sport denkt, denkt gezond. Toch kunnen ook sportclubs geconfronteerd worden met problemen door het gebruik van alcohol en andere stimulerende middelen. Denk maar aan dronken supporters, agressie rond en op het terrein, dealen in de kleedkamers, trainers die een fout voorbeeld geven, carpoolen onder invloed, met een kater op het veld staan, etc. Als club of bestuur heb je uiteraard niet alles in de hand en is het niet altijd eenvoudig om deze problemen te voorkomen of aan te pakken. Hieromtrent werd het nieuwe preventietraject Sportivos in het leven geroepen, een initiatief van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Het ondersteunt de clubs om op alcohol- en drugproblemen te reageren en ze in de toekomst te vermijden. De clubs worden hierin persoonlijk en op maat begeleid. Het is de bedoeling verantwoordelijk met alcohol om te gaan en risicovolle drinkpatronen te beperken, zonder natuurlijk alcohol in zijn totaliteit te bannen uit de club. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een drugvrije clubomgeving. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, supporters en bezoekers. Er wordt in 3 fasen gewerkt aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid over minimum drie seizoenen. Als een club een fase tot een goed einde brengt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label. Voor het behalen van het bronzen label ligt de focus op het informeren van de clubs, het bewustmaken over veilig verkeer en het opleiden van bestuursleden en kantineverantwoordelijken. Tijdens de volgende fase, Sportivos Zilver, wordt de focus uitgebreid naar alle clubleden en wordt er ook een alcohol- & drugcoach aangesteld en opgeleid. Uiteindelijk wordt voor het behalen van het gouden label de focus gelegd op het inbedden van de waarden in het clubreglement en een bredere clubwerking. De alcohol- en drugcoach profileert zich in de club als aanspreekpunt en als trekker van diverse activiteiten binnen dit thema. Ziezo, dit was in een notendop even de voorstelling van het toch wel interessante Sportivos-project. De voorbije jaren kregen we met voetballer Wesley Sonck, atleet Eddy De Pauw & kaatser Marc Van Snick als centrale gasten, Ninoofse talenten over de vloer, die ons meenamen op een ontdekkingstocht doorheen het sportieve landschap. Vanavond hebben we met onze gewezen Ninoofse kunstschaatser, Kevin Van Der Perren opnieuw een topatleet in ons midden die ons zal verblijden met leuke anekdotes en interessante weetjes. Willy, de vader van Kevin, zal ons ook wat meer duidelijkheid en inzicht verschaffen omtrent de belangrijke en vaak onderschatte rol van de ouders achter een topsporter. De vertrouwde Sporza-radiostem van Tom Vandenbulcke zal ons net zoals de voorgaande edities op vakkundige wijze begeleiden doorheen deze avond. De Sportkrasjel werd vorig jaar opgeluisterd door folkgroep BA1 en dit zorgde voor een toffe en leuke ambiance. Dit jaar werd er in zee gegaan met jeugdig talent van eigen bodem, met name juffrouw Alexia Dhertoge Martinez, zij zal voor ons haar eigen nummers en covers brengen, begeleidt op piano & synthesizer. Ik wil graag enkele mensen van harte bedanken, met name Juweliers Paul voor het schenken van de waardebon aan de individuele sportlaureaten, de leden van de Raad van Wijzen, die dit jaar is samengesteld uit dhrn. Dirk Winnepenninckx, Albert Van Liedekerke, Eddy Heyman, Etien De Bruyn, Willy Van Der Perren & William Cooreman voor hun bereidwillige en deskundige jurering, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en het gepassioneerde team van de voltallige Sportdienst, het Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport dhr. Marc Torrekens, de stedelijke uitleendienst, dhr. Wim Hoebrechts, onze huisfotograaf, Peter & Els, de hulpvaardige uitbaters van het Sportkaffee en natuurlijk last but not least mijn trouwe en gemotiveerde leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Ook nu al een woordje van dank aan onze zangeres Alexia en presentator van deze avond Tom Vandenbulcke. Verder ook nog een welgemeend dankwoord aan onze gastvedette van deze avond, dhr. Kevin Van Der Perren en zijn ouders, om deze avond in ons midden te vertoeven. Ik wens nu reeds alle kandidaat sportlaureaten hartelijk te feliciteren met hun behaalde titels en uitmuntende resultaten en hoop dat ze ook in de toekomst deze sportieve successen zullen blijven evenaren en overtreffen. Tot slot wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een veilige en behouden thuiskomst. Ik dank u en graag tot straks op de receptie.

 

 

TOESPRAAK DOOR DE SCHEPEN VAN SPORT, DHR. MARC TORREKENS Als schepen van sport heet ik jullie van harte welkom in de stedelijke sporthal 't Sportstekske. De cafetaria "Time Out" is intussen onze vertrouwde stek voor de organisatie van de Sportkrasjel geworden. Een organisatie als de Sportkrasjel staat of valt met het aantal kandidaturen die door de clubs worden ingediend. Aanvankelijk was het aantal beperkt maar gelukkig zorgden atletiekclub Vita en de karateclubs Hiryu en Kachi nog voor enkele kandidaturen. Ongetwijfeld zijn er nog clubs die prestaties van hun sporters of teams hadden kunnen indienen. Hetzelfde geldt ook nog steeds voor het indienen van kandidaten in de categorie "beste vrijwilliger". Te weinig clubs reageren op deze oproep, terwijl veel clubs toch heel wat 'duiveltjes-doen-het-al' hebben binnen hun clubwerking. Voor de editie van 2018 zal er met een werkgroep nagegaan worden hoe de organisatie van de Sportkrasjel kan verfijnd worden, hoe kandidaat "laureaten" en "vrijwilligers" kunnen aangesproken worden. Zijn er nieuwe categorieën noodzakelijk, hoe kunnen we de clubs nog beter aanspreken, hoe kunnen we hen meer betrekken bij de organisatie,...? Met het huldigen van de sporters tonen we onze appreciatie voor hun prestaties en voor de inspanningen van de clubs en hun vrijwilligers. Ook wil het stadsbestuur zich blijven inzetten om de sporters de kans te bieden hun sport te beoefenen door de nodige sportaccommodaties te voorzien, aan te passen en te verbeteren waar nodig. Enkele voorbeelden: 1. Aanleg van een 4de beachterrein om de beachsport verder te promoten. 2. De voltooiing van de toeschouwerstribune op de Stedelijke atletiekpiste. 3. Ook werd er dit najaar werk gemaakt om verschillende AED toestellen aan te kopen. Ninove had er al een paar, o.a. aan het stedelijk zwembad en het nieuw stadhuis, in september werden AED toestellen geplaatst op diverse sportaccommodaties zoals de voetbalterreinen, de sporthal, de atletiekpiste en het kunstgrasveld. Voor deze clubs werden ook opleidingsmomenten georganiseerd. Naar de toekomst toe bestaat de mogelijkheid om extra opleidingsmomenten te organiseren. Ook kan ik vermelden dat wij 2 "hartvriendelijke clubs" hebben nl. zwemclub De Kikkertjes en KVK Ninove. Bij deze clubs werden een minimum aantal leden officieel opgeleid voor het gebruik van de AED-toestellen. Om te eindigen wil ik het voltallige dagelijks bestuur van de sportraad bedanken, zowel voor hun inzet tijdens de maandelijkse vergaderingen, als voor de organisatie van deze Ninoofse Sportkrasjel. Het is een goed draaiende adviesraad met zin voor initiatief en organisatie. Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg en staan zeker open voor vernieuwing. Nog een fijne avond voor elk van jullie!

 

 

Verslag Ninofse Sportkrasjel 2017 Op zaterdag 25 november 2017 mochten terug heel wat Ninoofse sportievelingen de revue passeren op de jaarlijkse "Sportkrasjel". De voorbije drie jaren was al gebleken dat deze formule aanslaat bij het sportpubliek en dus kwamen vele sportlui en sympathisanten samen in de gezellige cafetaria "Sportkaffee Time-out" van de sporthal 't Sportstekske. In zijn openingsspeech besteedde de voorzitter van de sportraad, dhr. Kris Engels, o.a. aandacht aan het VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs). Sportclubs kunnen hierop beroep doen en - wanneer nodig - zich professioneel laten begeleiden. Hij merkte treffend op dat "Wie sport denkt, denkt sportief", niet altijd even waar is. Ook sportjournalist Tom Vandenbulcke was terug van de partij. Zijn professionele aanpak was voor het verloop van de avond zeker een meerwaarde. Niet alleen kent Tom zijn job door en door, hij was ook zeer goed voorbereid en had voor alle kandidaat-laureaten de gepaste vragen klaar. Ondertussen herkent elke Ninovieter de stem van Tom als presentator van het sportprogramma Sporza op Radio 1. Tom beleeft duidelijk ook heel veel plezier aan de presentatie van de "Sportkrasjel". We zijn dan ook zeer blij dat hij ondertussen een vaste waarde is geworden op deze jaarlijkse huldigingsavond. De mooie potloodtekening van de hand van David Van Der Smissen werd dit jaar overhandigd aan kunstschaatser Kevin Van Der Perren voor het afsluiten van zijn schitterende actieve carrière. Het geanimeerde interview tussen Tom, Kevin en de vader van Kevin, Willy kon iedereen boeien. Mocht Tom het geheel aan elkaar praten, Alexia Dhertoge Martinez stond in voor de muzikale tussendoortjes. Een toptalent met een prachtige stem waar we de komende jaren zeker nog van zullen horen. De avond werd dus weer gesmaakt door alle aanwezigen met DANK aan de Sportdienst en de Sportraad die instonden voor de organisatie…. Op naar de "Sportkrasjel 2018"! Uitreiking trofeeën 2017 Lifetime Achievement Award Kevin Van Der Perren (Kunstschaatsen) " WK junioren 2002 zilver " EK 2007 brons " EK 2009 brons " WK 2008 6de plaats " Werd 8 maal Belgisch kampioen " Nam 3 maal deel aan de Olympische Winterspelen " Ninoofs Sportlaureaat 2007 en topsportlaureaat 2009 Recreatief sportlaureaat individueel Davy Vanderroost (Atletiekclub Vita / Team Home Solution) " Van 56 stratenlopen in 2017 over diverse afstanden behaalde hij 40 podiumplaatsen, waarvan 15 overwinningen. Recreatief sportlaureaat ploeg Jogafdeling Atletiekclub Vita " Ontelbare deelnames in groep aan verscheidene joggings. Jeugdsportlaureaat individueel Elise Lasser (Atletiekclub Vita) " Belgisch kampioene dames 400m " Belgisch kampioene scholieren 400m - indoor " Vlaams kampioene scholieren 400m - indoor " Halve finale EK 400m junioren in Italië Jeugdsportlaureaat ploeg U 10 jongens ( Hockeyclub Dender Hockey) " Kampioenstitel in Vlaamse regionale reeks. Beste vrijwilliger Freddy Duym (Atletiekclub Vita) " Deze categorie werd in het leven geroepen om de inzet van de vele onbaatzuchtige vrijwilligers te belonen. Beste organisatie 2017 1000 km voor "Kom Op Tegen Kanker" " Voor de beste organisatie wordt gekeken naar organisaties die een uitstraling hebben binnen en buiten Ninove. Sportlaureaat Ploeg 4 x 100m aflossingsploeg Masters (Atletiekclub Vita) " Provinciaal kampioen aflossing op de 4 x 100m Masters Sportlaureaat individueel Lodewijk Cornelis (Atletiekclub Vita) " Goud BK Masters (M80) 800m " Goud BK Masters (M80) 400m " Zilver BK Masters (M80) 200m De Ninoofse Sportraad bedankt verder ook nog onze burgemeester mevr. Tania De Jonge, de Schepen van sport dhr. Marc Torrekens, het publiek, de plaatselijke politici en de Raad van Wijzen voor hun aanwezigheid & medewerking. Verder nog een woord van dank aan Els en Peter voor de hartelijke ontvangst in de cafetaria, onze huisfotograaf dhr. Wim Hoebrechts en juweliers Paul Ninove voor het schenken van de waardebons aan de individuele laureaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespraak door de schepen van sport, de heer Marc Torrekens Op mijn beurt heet ik jullie allen van harte welkom in onze stedelijke sporthal ’t Sportstekske. Intussen zijn we reeds toe aan de derde editie van de Ninoofse sportkrasjel in de cafetaria “Time Out”, met dank aan Peter en Els. Uiteraard staat of valt een organisatie als de Sportkrasjel met het aantal kandidaturen die worden ingediend. Als schepen van sport ben ik uiteraard fier op de prestaties van de individuele sporters en clubs die hier vanavond worden voorgesteld. Samen met de sportraad blijf ik er op aandringen om jullie vrijwilligers, die heel wat werk leveren binnen de club voor te dragen voor de titel van ‘beste vrijwilliger’. Ik ben er van overtuigd dat er meerdere “duiveltjes-doen-al” zijn in onze Ninoofse sportclubs. Vandaar nog eens een warme oproep om dit zeker te doen bij de volgende editie. Voor de sportkrasjel van 2017 zal er met een werkgroep nagegaan worden hoe de individuele sporters, die niet zijn aangesloten bij een sportclub en een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet, kunnen bereikt worden om gehuldigd te worden. Met het huldigen van de sporters tonen we onze appreciatie voor de prestaties van deze sportievelingen en ook de inspanningen van de clubs en hun vrijwilligers. Anderzijds wil het stadsbestuur alles in het werk stellen om de sporters de kans te bieden hun sport te beoefenen door de nodige sportaccommodaties te voorzien, aan te passen en te verbeteren waar nodig. Enkele voorbeelden: Voor de sporthal werd de aankoop van een nieuw scorebord voor de competitiesporten gerealiseerd. Er werd extra belijning aangebracht op het kunstgrasveld te Pollare, zodanig dat de hockeyclub er de competitiewedstrijden kan afwerken. De aanleg van het kunstgrasveld te Denderwindeke werd uitgevoerd. Een toeschouwerstribune op de stedelijke atletiekpiste wordt eerstdaags gebouwd. Het is en blijft ons doel om mensen aan te zetten om te sporten en dit in de meest gunstige omstandigheden voor de sporters. Wat de organisaties betreft kan ik reeds meedelen dat Ninove verkozen is als middagstad voor de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker. Op zondag 28 mei 2017 is Ninove de laatste middagstad en verwelkomen wij meer dan 800 teams. Vanuit Ninove fietsen de teams dan naar Mechelen voor het einde van de 1000 km. Ninove zal met de stadsdiensten, verenigingen, vrijwilligers… tal van animatie voorzien in het evenementendorp en tracht de langste mensenketting te maken in de erehaag. Tot slot wil ik het voltallige dagelijks bestuur van de sportraad bedanken, zowel voor hun inzet tijdens de maandelijkse vergaderingen, als voor de organisatie van deze Ninoofse sportkrasjel. Het is een goed gestructureerde adviesraad met zin voor organisatie. Ze gaan geen uitdaging uit de weg en staan zeker open voor vernieuwing. Nog een fijne avond voor elk van jullie!

Toespraak voorzitter Sportraad – Ninofse sportkrasjel 2016. Geachte mevrouw de burgemeester, Geachte dames en heren van het schepencollege, Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden, Geachte aanwezigen, Beste Sportfanaten, Ik mag u als voorzitter van de Stedelijke Sportraad in naam van het Dagelijks Bestuur, verwelkomen op onze Ninofse sportkrasjel 2016 die gewoontegetrouw doorgaat, hier in de gezellige cafetaria van onze sporthal ’t Sportstekske. Er werd voor deze derde editie opnieuw een boeiend programma op poten gezet met een variatie aan muzikale intermezzi, leuke en interessante interviews en natuurlijk als rode draad doorheen het programma de bekendmaking van de diverse sportlaureaten en onze Lifetime Achievement Award 2016. Na de officiële plichtplegingen wordt u door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad een receptie aangeboden met een hapje & een drankje, een swingend deuntje en een aangename babbel. Sportieve prestaties, deze hangen in grote mate af van de inzet van de sporter zelf, de inspanningen en gedrevenheid van bestuursleden en vrijwilligers worden helaas maar al te vaak en onterecht naar de achtergrond geschoven. Onze stad heeft een grote rijkdom aan sportverenigingen die, dag in, dag uit, klaarstaan om wekelijks evenementen, wedstrijden, trainingen, eetfestijnen en andere talrijke organisaties op het getouw te zetten. Voor het welslagen van al deze organisaties zijn vele bereidwillige handen nodig. Aan alle vrijwilligers dan ook een welgemeend “dank u wel” voor hun inzet en enthousiasme. Ik wil er ook, misschien tot vervelens toe, nogmaals op aandringen om deze onbaatzuchtige medewerkers niet uit het oog te verliezen en hen het nodige respect te betuigen. Dit kan bijvoorbeeld via onze categorie “Beste vrijwilliger” die destijds speciaal in het leven werd geroepen en ons nauw aan het hart ligt. Naast de vrijwilligers, medewerkers & trainers zijn er ook de ouders. Deze spelen een enorm belangrijke rol in de sportbeleving van het kind. Bij deze mensen vindt de jonge sportieveling steeds steun en toeverlaat, ook als het soms wat minder gaat. Elke club heeft op dat vlak ervaring met verschillende types van ouders, er is echter maar één “goed” type, namelijk de betrokken ouders. Deze houden rekening met zowel de praktische als mentale behoeften van hun zoon of dochter. Zij laten de motivatie en het plezier bij het sporten voorop staan en leggen niet de absolute prioriteit bij de prestatiedrang, dit laatste geeft alleen maar bijkomende stress en faalangst. Gelukkig valt de meerderheid onder deze eerste categorie, maar, er bestaan ook vele andere ”slechte” types zoals de afkeurende, de ongeïnteresseerde, de coachende, de fanatieke en de overkritische ouders. De voorbije jaren kregen we met Wesley Sonck & Eddy De Pauw als centrale gasten, topatleten “pur sang” over de vloer, die ons verblijdden met leuke anekdotes en hun ongezouten mening gaven over diverse topics. Vanavond hebben we met onze gewezen Ninoofse kaatser en meervoudig laureaat van de gouden handschoen, Marc Van Snick opnieuw een rasechte topper in ons midden die het Ninoofse sportleven nog van heel dichtbij en op de voet volgt. De presentatie ligt net zoals de voorgaande jaren, in de bekwame handen van Sporza-radiopresentator Tom Vandenbulcke die ons op professionele wijze zal begeleiden doorheen het programma. Vorig jaar hadden we met de covergroep Be Naked een onvervalste hitmachine in ons midden die menig aanwezige tijdens de receptie aanzette tot één of meerdere danspasjes. Dit jaar werd gekozen voor de onvervalste ambiancemuziek van folkgroep BA1. Ik wil graag enkele mensen hartelijk bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van het schitterende uurwerk aan de individuele sport- & jeugdsportlaureaat, de leden van de Raad van Wijzen, die dit jaar is samengesteld uit dhrn. Dirk Winnepenninckx, Albert Van Liedekerke, Eddy Heyman & Etien De Bruyn voor hun bereidwillige en deskundige jurering, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en het ambitieuze team van de voltallige Sportdienst, het Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport dhr. Marc Torrekens, de stedelijke uitleendienst, dhr. Wim Hoebrechts, onze huisfotograaf van dienst, Peter & Els, de hulpvaardige uitbaters van de cafetaria en natuurlijk last but not least wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Ook nu al een woordje van dank aan onze folkgroep BA1 en presentator van deze avond Tom Vandenbulcke. Verder wens ik natuurlijk ook nog onze gastvedette van deze avond, dhr. Marc Van Snick, van harte te bedanken voor zijn aanwezigheid. Langs deze weg wil ik reeds alle kandidaat sportlaureaten hartelijk feliciteren met hun behaalde titels en excellente topprestaties. Ik hoop dat ze ook in de toekomst hun “functie” als sportambassadeur van onze stad Ninove zullen kunnen blijven waarmaken. Tot slot wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een veilige en behouden thuiskomst. Ik dank u en graag tot straks op de receptie.

Verslag Ninofse Sportkrasjel 2016 Op zaterdag 26 november 2016 mochten terug heel wat Ninoofse sportievelingen de revue passeren op de jaarlijkse “Sportkrasjel”. De voorbije twee jaren was al gebleken dat deze formule aanslaat bij het sportpubliek en dus kwamen vele sportlui en sympathisanten samen in de gezellige cafetaria van de sporthal ‘t Sportstekske. Ook sportjournalist Tom Vandenbulcke was terug van de partij. Zijn professionele aanpak was voor het verloop van de avond zeker een meerwaarde. Niet alleen kent Tom zijn job door en door, hij was ook zeer goed voorbereid en had voor alle kandidaat-laureaten de gepaste vragen klaar. Ondertussen herkent elke Ninovieter de stem van Tom als presentator van het sportprogramma Sporza op Radio 1. Tom beleeft duidelijk ook heel veel plezier aan de presentatie van de “Sportkrasjel”, we hopen dan ook dat hij een vaste waarde zal blijven op deze jaarlijkse huldiging. De mooie potloodtekening van de hand van David Van Der Smissen werd dit jaar overhandigd aan Marc Van Snick, winnaar Lifetime Achievement Award. Elke Ninovieter - maar ook ver buiten de stadsgrenzen - die ook maar een beetje notie heeft van de kaatssport kent uiteraard Marc als topkaatser. Twee maal winnaar van de “Gouden handschoen” en in zijn topjaren als kaatser maar liefst €25.000 (1.000.000 oude Belgische franken) waard! Dat was het bedrag dat een ploeg wou betalen om Marc Van Snick in hun club te laten spelen. Ook al speelt Marc al lang geen competitie meer, toch is hij de kaatssport blijven steunen en promoten. Hij vindt het dan ook bijzonder jammer dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan deze mooie sport. Jongeren hebben ook weinig of geen interesse meer in het kaatsen en velen kennen het zelfs helemaal niet. Mocht Tom het geheel aan mekaar praten, de folkgroep BA1 stond in voor de muzikale tussendoortjes. Vijf topmuzikanten brachten heel wat gekende liedjes. Naarmate de avond vorderde werd er meer en meer meegezongen door de aanwezigen wat er toe leidde dat er zo’n 6 à 7 bisnummers volgden met “Marina” als definitieve afsluiter! De avond werd dus weer gesmaakt door alle aanwezigen met DANK aan de Sportdienst en de Sportraad die instond voor de organisatie…. Op naar de “Sportkrasjel 2017”! Uitreiking trofeeën 2016 Livetime Achievement Award Marc Van Snick (Kaatssport) Administratief laureaat Petra Van Damme en Danny Immegeers (Administratief team Zwemclub De Kikkertjes) ? Danny en Petra zijn al meer dan 10 jaar bestuurslid en nemen heel wat taken op zich. Recreatief laureaat individueel Davy Vanderroost (Atletiekclub Vita / Team Home Solution) ? Van 47 stratenlopen in 2016 over diverse afstanden behaalde hij 27 podiums, waarvan 11 overwinningen. Jeugdsportlaureaat individueel Elise Lasser (Atletiekclub Vita) ? Provinciaal kampioene indoor 200m; ? Brons kampioenschap van Vlaanderen 200m; ? Provinciaal kampioene 200m en 400m outdoor; ? Belgisch kampioene 400m scholieren. Jeugdsportlaureaat ploeg 4 X 100m ploeg scholieren dames (Atletiekclub Vita) Elise Lasser, Freya DeWinter, Kimberly Vinck, Jelske d’Hoe en Femke De Nil ? Provinciaal kampioen 4 x 100m scholieren; ? Belgisch kampioen 4 x 100m scholieren. Beste vrijwilliger Marnix Vermassen (Karateclub Hiryu) ? Deze categorie werd in het leven geroepen om de inzet van de vele onbaatzuchtige vrijwilligers te belonen. Beste organisatie 2016 Wielervrienden Nederhasselt voor de organisatie op 2 oktober 2016 van de finalerit van de beker van België voor juniores. ? Voor de beste organisatie wordt gekeken naar organisaties die een uitstraling hebben binnen en buiten Ninove. Sportlaureaat individueel Yves Herregodts (Atletiekclub Vita) ? Brons 400m horden op BK outdoor; ? Goud op PK Masters 400m horden; ? Zilver BK Masters 600m horden indoor. De Ninoofse Sportraad bedankt verder ook nog onze burgemeester mevr. Tania De Jonge, de Schepen van sport dhr. Marc Torrekens, het publiek, de plaatselijke politici en de Raad van Wijzen voor hun aanwezigheid & medewerking. Verder nog een woord van dank aan Els en Peter voor de hartelijke ontvangst in de cafetaria, onze huisfotograaf dhr. Wim Hoebrechts en juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken aan de individuele sport- & jeugdsportlaureaat.

Toespraak voorzitter Sportraad – Huldiging Laurens De Plus. Geachte mevrouw de burgemeester, Geachte dames en heren van het schepencollege, Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden, Beste dames & heren genodigden, Ik mag u op mijn beurt als voorzitter van de Stedelijke Sportraad verwelkomen op deze speciale huldiging van onze Ninoofse wegrenner Laurens De Plus. Laurens, die vorig jaar nog koerste bij de beloften, werd op 4 september 1995 geboren en is met zijn 21 lentes de jongste renner in het WorldTour-peloton. Hij is sinds dit jaar prof bij het pro-cycling team van Etixx - Quick Step en deze talentvolle jonge renner is bergop nu al in staat om de betere profrenners te volgen. Een leuk weetje is dat Laurens aanvankelijk niet mocht koersen van thuis uit wegens te gevaarlijk, tot de familie in 2010 op Tenerife in contact kwam met wielervedette Peter Van Petegem. Laurens behaalde in zijn prille carrière reeds prachtige resultaten, voornamelijk dan in rittenwedstrijden. Dit jaar mocht hij ook reeds proeven van de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl, dit als onderdeel van zijn leerproces. Hij werd aanvankelijk bestempeld als het wit konijn uit de hoed van bondscoach Kevin De Weert voor de wegrit in Rio en zag op 20-jarige leeftijd als neo-prof al één van zijn dromen gerealiseerd, namelijk deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij kreeg enorm veel positieve reacties van zijn ploegmaats waaronder Tom Boonen, de held waar hij als kleine jongen enorm naar opkeek. Laurens staat te boek als een klimmer en ronderenner. Het is gebleken dat hij op het lastige parcours van Rio met veel klimwerk een zeer belangrijke rol heeft kunnen spelen voor ploeggenoten als Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Tim Wellens. Zijn voornaamste rol in Rio bestond erin om de handen uit de mouwen te steken, zoals hij dat momenteel bij Etixx - Quick Step doet. Niet dat hij van kilometer één op kop moest sleuren, maar de kopmannen bijstaan in de finale bergop, bidons aanbrengen en kleine dingen doen waardoor zij kostbare energie konden sparen. Hij stelde niet teleur en klaarde de klus met verve. Hij verrichtte in zijn helpersrol bergen werk en had een wezenlijk aandeel in de gouden plak van Van Avermaet. Na de ultieme gouden demarrage van Greg liet hij, volledig uitgeput maar voldaan, zijn emoties de vrije loop. Wat kan sport toch mooi zijn. Laurens heeft het potentieel om een uitstekend profrenner te worden en heeft dit jaar al het goede dat over hem gezegd werd, bevestigd. Als hij op deze manier progressie kan blijven maken zullen de overwinningen en knappe prestaties bij de profs niet lang op zich laten wachten en zullen we van deze Ninovieter in de toekomst nog véél mooie dingen horen en zien. In naam van de voltallige Sportraad wens ik dan ook Laurens van harte te feliciteren met zijn uitmuntende prestatie op de jongste Olympische Spelen te Rio. Een renner waar een stad als Ninove terecht trots kan op zijn. Ik dank U.

Toespraak voorzitter Sportraad – Huldiging Laurens De Plus. Geachte mevrouw de burgemeester, Geachte dames en heren van het schepencollege, Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden, Beste dames & heren genodigden, Ik mag u op mijn beurt als voorzitter van de Stedelijke Sportraad verwelkomen op deze speciale huldiging van onze Ninoofse wegrenner Laurens De Plus. Laurens, die vorig jaar nog koerste bij de beloften, werd op 4 september 1995 geboren en is met zijn 21 lentes de jongste renner in het WorldTour-peloton. Hij is sinds dit jaar prof bij het pro-cycling team van Etixx - Quick Step en deze talentvolle jonge renner is bergop nu al in staat om de betere profrenners te volgen. Een leuk weetje is dat Laurens aanvankelijk niet mocht koersen van thuis uit wegens te gevaarlijk, tot de familie in 2010 op Tenerife in contact kwam met wielervedette Peter Van Petegem. Laurens behaalde in zijn prille carrière reeds prachtige resultaten, voornamelijk dan in rittenwedstrijden. Dit jaar mocht hij ook reeds proeven van de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl, dit als onderdeel van zijn leerproces. Hij werd aanvankelijk bestempeld als het wit konijn uit de hoed van bondscoach Kevin De Weert voor de wegrit in Rio en zag op 20-jarige leeftijd als neo-prof al één van zijn dromen gerealiseerd, namelijk deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij kreeg enorm veel positieve reacties van zijn ploegmaats waaronder Tom Boonen, de held waar hij als kleine jongen enorm naar opkeek. Laurens staat te boek als een klimmer en ronderenner. Het is gebleken dat hij op het lastige parcours van Rio met veel klimwerk een zeer belangrijke rol heeft kunnen spelen voor ploeggenoten als Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Tim Wellens. Zijn voornaamste rol in Rio bestond erin om de handen uit de mouwen te steken, zoals hij dat momenteel bij Etixx - Quick Step doet. Niet dat hij van kilometer één op kop moest sleuren, maar de kopmannen bijstaan in de finale bergop, bidons aanbrengen en kleine dingen doen waardoor zij kostbare energie konden sparen. Hij stelde niet teleur en klaarde de klus met verve. Hij verrichtte in zijn helpersrol bergen werk en had een wezenlijk aandeel in de gouden plak van Van Avermaet. Na de ultieme gouden demarrage van Greg liet hij, volledig uitgeput maar voldaan, zijn emoties de vrije loop. Wat kan sport toch mooi zijn. Laurens heeft het potentieel om een uitstekend profrenner te worden en heeft dit jaar al het goede dat over hem gezegd werd, bevestigd. Als hij op deze manier progressie kan blijven maken zullen de overwinningen en knappe prestaties bij de profs niet lang op zich laten wachten en zullen we van deze Ninovieter in de toekomst nog véél mooie dingen horen en zien. In naam van de voltallige Sportraad wens ik dan ook Laurens van harte te feliciteren met zijn uitmuntende prestatie op de jongste Olympische Spelen te Rio. Een renner waar een stad als Ninove terecht trots kan op zijn. Ik dank U.

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad – Ninofse sportkrasjel 2014.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Het verheugt me als voorzitter van de Stedelijke Sportraad om u hier vanavond in de cafetaria van onze sporthal ‘t Sportstekske, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, hartelijk te mogen verwelkomen op onze Ninofse sportkrasjel 2014, de eerste “new look” editie van onze vroegere Sportnacht. Er werd een boeiend programma uitgewerkt met een afwisseling van muzikale optredens, interessante en boeiende gesprekken en uiteraard als rode draad doorheen het programma de bekendmaking van de diverse sportlaureaten 2014. Na het officiële gedeelte wordt u ook nog door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad een receptie aangeboden met een hapje, een drankje, een leuk deuntje & een gezellige babbel.

Vorig jaar na de Sportnacht 2013 bleven wij allen wat verweesd achter en bij de evaluatie stelden wij ons dan ook de vraag of er toch niet wat sleet kwam op de jarenlange succesformule en we het niet over een andere boeg dienden te gooien.

Onder het motto “een vereniging die zichzelf niet in vraag durft te stellen, blijft ter plaatse trappelen” heeft een werkgroep van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad zich over het concept van de jaarlijkse “Sportnacht” gebogen teneinde dit jaarlijks gebeuren wat meer schwung en dynamiek te geven. Er werd binnen verschillende werkgroepen overleg gepleegd met de mensen van de Sportdienst, het stadsbestuur en ook de aangesloten sportclubs werden natuurlijk bij het metamorfoseproces betrokken.

 Er werd besloten om het jaarlijks evenement wat kleinschaliger, intiemer & vooral interactiever te maken en zo het onderling contact met de sportlaureaten en het publiek te versterken. Natuurlijk blijven wij nog steeds enorm afhankelijk van de sportclubs en de prestaties van de sporters. Het succes van deze formule hangt dus in grote mate af van het binnensturen van kandidaat-laureaten door de aangesloten sportclubs.

Vanavond zullen dus enkel de genomineerden en de sportlaureaten aan u worden voorgesteld. Daarnaast blijft ook de verkiezing van “Beste Vrijwilliger” behouden als eerbetoon aan de vele onbaatzuchtige vrijwilligers binnen de clubs en ook de prijs voor de “Beste Organisatie” van het afgelopen sportjaar voor een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove wordt niet uit het oog verloren. De categorie “Topsportlaureaat”, die in het leven werd geroepen om uitzonderlijke nationale of internationale prestaties door top- of beroepssporters te bekronen, blijft ook een voorname rol opeisen tijdens dit gala. De “Topsportlauraat” evenals de “Beste Organisatie” worden verkozen in de schoot van het Dagelijks Bestuur, alle overige categorieën worden verkozen door de Algemene Vergadering van de Sportraad, zeg maar de sportclubs zelf, samen met de deskundige Raad van Wijzen. Nieuw is ook, dat er vanaf heden een “Lifetime Achievement Award” zal worden toegekend aan een persoon voor een schitterende afgesloten actieve sportcarrière.

 De huldigingen door het stadsbestuur zijn vanaf heden weggelegd voor enerzijds de kampioenenploegen en anderzijds de sportbeoefenaars die minstens een Vlaamse titel, een Belgische titel of internationale podiumplaats wegkaapten zodat deze ontvangst opnieuw de uitstraling krijgt die hij verdient. De wipschutters zullen hun gloriemoment voortaan beleven tijdens één van hun kampioenschappen, bv.: hun koningsschieting. Deze huldiging vond reeds plaats in de maand september naar eenieders tevredenheid.

Vanavond zullen jullie dus enkel getuige zijn van de hoogste sportonderscheiding die een club of atleet jaarlijks kan behalen in zijn eigen gemeente, nl. de titel van Sportlaureaat in de diverse categorieën.

 Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen hartelijk te bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de leden van de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn. Herman Muylaert, Dirk Winnepenninck, Willy Van Der Perren & Michel Van Der Straeten voor hun bereidwillige en professionele jurering, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en het super gemotiveerde team van de voltallige Sportdienst, het Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport dhr. Marc Torrekens, de stedelijke uitleendienst, Peter & Els, Onze sympathieke uitbaters van het cafetaria en natuurlijk last but not least mijn trouwe en gedreven vrienden, de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Ook een woordje van dank aan onze accordeonist Marino Punk en presentator van deze avond Tom Vandenbulcke. Verder wens ik natuurlijk ook nog onze gastvedette van deze avond dhr. Wesley Sonck van harte te bedanken voor zijn prominente aanwezigheid.

 Ik wil natuurlijk nu reeds alle kandidaat sportlaureaten van harte feliciteren met hun behaalde titels en uitmuntende prestaties. Ik hoop dat ze in de toekomst deze sportieve successen zullen blijven evenaren en zelfs overtreffen.

Tot slot wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een veilige en behouden thuiskomst.

Ik dank u en graag tot straks op de receptie.

 

 

Speech schepen van sport, Marc Torrekens

 

Op mijn beurt heet ik jullie allen van harte welkom in onze stedelijke accommodatie en meer bepaald in de cafetaria ‘time out’.

Als schepen van sport is dit voor mij het 3 de huldigingsmoment binnen het sportgebeuren: de voormalige sportnacht in 2013, de huldiging van de kampioenen door het stadsbestuur in 2014 en nu de Ninofse sportkrasjel.

Na de sportnacht in 2013 werden de huldigingen onder de loep genomen, het was tijd voor vernieuwing en daarom werd beslist om voor meer interactie te kiezen en de sociale contacten te onderhouden. Waar kan dit beter dan in de vertrouwde omgeving van de sporthal en de cafetaria. We danken dan ook de uitbaters Peter en Els om hun medewerking te verlenen.

Als schepen ben ik fier op de prestaties van de individuele sporters en de sportclubs en ben ik ook verheugd dat de titel van beste vrijwilliger in het leven geroepen werd. De vele vrijwilligers binnen de clubs vormen immers de basis van een goede werking.

Toch betreur ik het dat sommige clubs de schitterende prestaties van hun individuele sporters of ploegen niet doorspelen.

 Verder wil ik melden dat wij als stadsbestuur het nodige doen om de sporthal verder te verbeteren: zo wordt de sportvloer in de grote zaal vernieuwd, komt er nieuwe verlichting in de zalen en wordt de polyvalente zaal beneden voorzien van een sportvloer zodanig dat meer clubs hier terecht kunnen: dans, yoga, gevechtssporten.

Op die manier wordt getracht om tot een optimale bezetting te komen.

Tot slot wil ik het voltallige Dagelijks bestuur van de sportraad bedanken zowel voor hun inzet tijdens de maandelijkse vergaderingen als voor de organisatie van deze Ninofse sportkrasjel. Het is een goed gestructureerde adviesraad met zin voor organisatie.

Ze gaan geen uitdagingen uit de weg en staan zeker open voor vernieuwing.

Nog een fijne avond voor elk van jullie.

 

 

Verslag “Ninofse Sportkrasjel” editie 2014

Op zaterdag 29 november 2014 mochten terug heel wat Ninoofse sportievelingen de revue passeren. Deze keer kozen de leden van de Ninoofse Sportraad in samenwerking met de Sportdienst voor een geheel nieuw concept en zo werd de klassieke “Sportnacht” omgedoopt tot “Ninofse Sportkrasjel”. De organisatie verhuisde van het cultuurcentrum “de Plomblom” naar de gezellige cafétaria “Time-Out” van de sporthal “’t Sportstekske”. De aanpassing van zowel het concept als de locatie zorgde ervoor dat het een bijzonder aangename sportieve avond werd.

In de toespraak van zowel voorzitter dhr. Kris Engels als Schepen van sport dhr. MarcTorrekens werd nogmaals de nadruk gelegd dat het succes van deze formule grotendeels afhankelijk is van het binnensturen van kandidaat-laureaten door de aangesloten sportclubs.

Om het geheel aan elkaar te praten werd beroep gedaan op sportjournalist dhr. Tom Vandenbulcke. Afkomstig uit de Westhoek maar sinds menige jaren reeds goed ingeburgerd in Ninove. Zijn professionele aanpak was tijdens het verloop van de avond zeker een meerwaarde. Voor menig aanwezige was het de eerste kennismaking met de stem van Sporza op Radio 1. Iedereen zal het er over eens zijn dat Tom zijn job met glans heeft volbracht, we hopen dan ook dat hij de volgende edities in zijn agenda wil noteren.

De aanwezigheid van voetbalicoon dhr. Wesley Sonck werd ook enorm gewaardeerd. Het interview gaf ons een kijk op het leven van een voetbalidool na afloop van een professionele carrière. Wesley kan terugblikken op een mooie loopbaan maar gunde ons ook een blik op de toekomst waaruit we twee zaken onthouden: Wesley houdt nog in beraad (maar er kriebelt wel iets) of hij mee wil instaan om de Ninoofse jeugdvoetballers te begeleiden en ….. de realisatie van een golfterrein in Ninove. Als eerste mocht hij ook een “Lifetime Achievement Award” in ontvangst nemen, een mooie pentekening van de hand van dhr. David Van Der Smissen.

Dhr. Marino Punk zorgde met zijn accordeonmuziek voor leuke muzikale intermezzo’s. Voor wie de sfeer die dit muziekinstrument teweeg brengt was vergeten, had nu de mogelijkheid om nostalgisch te genieten.

De organisatie van deze eerste “Sportkrasjel” was een schot in de roos. Er was duidelijk goed nagedacht over het hele concept, we kijken nu al vol ongeduld uit naar de volgende editie.

Uitreiking trofeeën 2014:

Overhandiging van cheque aan zwemclub de Kikkertjes:                                                                             

Dit jaar lanceerde Bloso een fotowedstrijd “de goed bezig actie” voor alle Vlaamse sportclubs. Zwemclub De Kikkertjes won in de sociale categorie.                                                                                    

De cheque van € 250 werd door dhr Christoph Caluwé (Bloso) overhandigd aan voorzitter mevr.  Maggy Favyts.

Administratief laureaat:                                                                                                                               

Frans Soetaert van voetbalclub SV Voorde

Recreatief laureaat:                                                                                                                                        

Nelly Vitse van atletiekclub Vita Ninove

Jeugdsportlaureaat inividueel:                                                                                                                 

Myrthe Van Der Borght van atletiekclub Vita Ninove                                                                          

Belgisch kampioen kogelstoten met een worp van 14,67m                                                           

Provinciaal kampioen kogelstoten en speerwerpen

Jeugdsportlaureaat ploeg:                                                                                                                               

Mats Herremans & Frederik Caeyman van tennisclub Players                                                             

Vlaams kampioen -10jaar

Sportlaureaat individueel:                                                                                                                                   

Cindy Van Den Bossche van atletiekclub Vita Ninove                                                                                   

3de plaats Belgisch kampioenschap halve marathon                                                                          

Provinciaal kampioen cross, 1500m en halve marathon

Sportlaureaat ploeg:                                                                                                                                             

SV Voorde – 1ste ploeg                                                                                                                             

kampioen 2de provinciale

Beste Vrijwilliger:                                                                                                                                              

Guido De Schuyteneer van atletiekclub Vita Ninove                                                                                  

Hiermee wil de Sportraad aandacht schenken aan vrijwilligers die geen bestuurslid zijn of een officiële functie uitoefenen binnen een club.

Beste organisatie:                                                                                                                                         

Flanders Cycling Events met de organisatie van het Na-Tour criterium                                                  

Met deze categorie wil de Sportraad een evenement georganiseerd door een Ninoofse sportclub met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove in de kijker zetten.

Lifetime Achievement Award:

Wesley Sonck

De Ninoofse Sportraad bedankt het aanwezige publiek, de plaatselijke politici, de Schepen van sport dhr. Marc Torrekens, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking. Verder nog een woord van dank aan Els en Peter voor de hartelijke ontvangst in de cafetaria en juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken aan de individuele laureaten.

 

Ninofse Sportkrasjel 2014

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2013.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Allereerst wil ik natuurlijk ook als voorzitter van de Ninoofse Stedelijke Sportraad, alle sportbeoefenaars die reeds werden gehuldigd hartelijk feliciteren met hun geleverde prestaties. De individuele  sportbeoefenaars en clubs blijven jaarlijks hun beste beentje voorzetten in de diverse sportdisciplines en dit uit zich dan ook in talrijke schitterende resultaten en het behalen van kampioentitels op alle niveaus en in alle leeftijdscategorieën. De kwaliteitsvolle jeugdwerking van onze diverse clubs zal hier zeker niet vreemd aan zijn en dit biedt natuurlijk schitterende perspectieven met het oog op de toekomst.

Helaas dien ik bij dit alles een kleine kanttekening te plaatsen. Wij, de Sportdienst en Sportraad, stellen de laatste tijd en voornamelijk dit jaar vast dat de sportclubs zich niet de kleine moeite getroosten om de kandidaturen van hun te huldigen kampioenen en kandidaat laureaten te stellen of tijdig binnen te sturen. Dit vinden wij in eerste instantie bijzonder jammer voor de sportbeoefenaars zelf, voornamelijk dan naar de jeugd toe, maar stelt ook de Sportraad voor immense problemen bij de vlotte & degelijke organisatie van deze Sportnacht. Ik zou dan ook nog een laatste maal een dringende oproep willen doen aan de clubleiders en afgevaardigden om naar de toekomst toe de formulieren voor de kandidaat laureaten en te huldigen personen in te dienen bij de Sportdienst om het voortbestaan van deze Sportnacht niet in het gedrang te brengen. Dit zou ook een enorme blijk geven van respect en waardering ten aanzien van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad en de mensen van de Sportdienst.

De pas samengestelde Sportraad zal hoe dan ook in samenwerking met het nieuwe stadsbestuur, blijven ijveren voor de logistieke en financiële ondersteuning van de verschillende erkende sportclubs en atleten zodat enerzijds nog meer jeugd de weg zou vinden naar de sportclubs en anderzijds topprestaties kunnen worden verwezenlijkt.

 

Eveneens aan de renovatie en het preventief onderhoud van bestaande en de uitbouw van nieuwe kwalitatieve sportinfrastructuur wordt door het stadsbestuur veel aandacht besteed waardoor de sporters in optimale omstandigheden hun geliefkoosde sport kunnen beoefenen. Het is omtrent deze verschillende aspecten van de sportbeleving dat de Sportraad, naast natuurlijk alle andere sportaangelegenheden, advies dient te verlenen. Dit advies kan zowel op vraag van het stadsbestuur als proactief. Ook het assisteren van de Sportdienst inzake sportpromotie en het updaten van de diverse reglementeringen behoren tot het zeer uitgebreide takenpakket van de Sportraad.

Verder staat het Dagelijks bestuur van de Sportraad samen met de Sportdienst natuurlijk ook altijd klaar met raad en daad voor de talrijk aangesloten sportclubs. Mensen die zich aangesproken voelen kunnen trouwens nog steeds deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur want er zijn nog enkele plaatsen te begeven.

 

Het dagelijks bestuur van de Sportraad heeft de voorbije maanden, ondanks de crisis, kosten noch moeite gespaard om samen met de Sportdienst bepaalde bestaande subsidiereglementen en beleidsplannen waar nodig aan te passen in het belang van de sportclubs. Zo werd het projectsubsidiereglement aangepast om zoveel mogelijk sportprojecten te belonen en meer correct naar waarde te kunnen schatten. De sportclubs zullen verder worden betoelaagd via het reeds bestaande subsidiereglement voor fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding waar bepaalde andere belangrijke accenten werden gelegd in de diverse clusters.  We mogen concluderen dat deze beide subsidiereglementen samen met het subsidiereglement ter ondersteuning van wielerwedstrijden, het subsidiereglement ter ondersteuning voor de duivensport, ornithologie en de denksport en het impulssubsidiereglement de Ninoofse sportclubs ruimschoots belonen voor hun geleverde inspanningen en excellente jeugdwerking.

 

Ninove heeft een grote rijkdom aan sportverenigingen en organisaties die, dag in, dag uit, klaarstaan om wekelijks wedstrijden, trainingen, eetfestijnen en andere organisaties op het getouw te zetten. Er zijn voor het welslagen van al deze organisaties vele handen nodig om dit tot een goed einde te brengen. Aan alle bestuursleden en vrijwilligers uit onze sportverenigingen en organisaties, een welgemeende dank, respect en waardering voor jullie tomeloze inzet, enthousiasme en noeste arbeid, vaak achter de schermen. Ook hier zouden wij de clubs willen aansporen om deze mensen eens in de bloemetjes te zetten door ze voor te dragen in de categorie “Beste vrijwilliger “ of “Administratief laureaat”

 

Momenteel wordt er vooral gefocust op de mensen met een beperking, namelijk de G-sport. In de nabije toekomst zullen ook andere doelgroepen, zoals onder andere mensen met obesitas, ruimschoots aan bod komen en de niet-georganiseerde sporter wordt ook niet uit het oog verloren. Er zal ook verder worden geïnvesteerd in het systeem van de kansenpas zodat mensen met een beperkt inkomen hun favoriete sport kunnen uitoefenen.

 

Terloops wens ik toch ook even te vermelden dat ik als voorzitter zeer tevreden ben dat 2 nieuwe vrouwelijke leden de stap hebben gezet om deel uit te maken van het nieuw Dagelijks Bestuur wat het totaal nu toch al op 3 brengt.

 

 

Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruik gemaakt om enkele mensen hartelijk te bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de leden van de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn. Herman Muylaert, Albert Van Liedekerke & Dirk Winnepenninck voor hun bereidwillige en professionele jurering, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en het enthousiaste team van de voltallige Sportdienst waar we steeds kunnen op rekenen, het Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport dhr. Marc Torrekens die ons allen zijn oprechte steun verleent, het AGB DN, de medewerkers van het CC de Plomblom en natuurlijk last but not least mijn trouwe en gedreven vrienden, de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

 

Eerder deze avond heeft u reeds kunnen genieten van de spectaculaire sportdemonstratie van Capoeira Vlaanderen vzw. Straks kan u hen nogmaals aan het werk zien. Verder wens ik ook reeds onze Ninoofse coverband De Kasseiderockers van harte te bedanken voor hun schitterende muzikale optredens & dito intermezzi.

 

Tot slot wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een veilige en behouden thuiskomst.

 

Ik dank u.

 


Speech schepen van sport, Marc Torrekens

 

Mijnheer de burgemeester

Mevrouw en mijnheer de schepen

Dames en heren van de sportraad

Dames en heren

Beste sportvrienden

 

Het is me een bijzonder genoegen u te mogen verwelkomen op mijn eerste sportnacht als schepen van sport.

Gedurende de voorbije periode heb ik de gelegenheid gekregen om het reilen en zeilen van de clubs te leren kennen, hoe ze werken en wat hun noden zijn.

 

Via de sportraad en sportdienst word ik bijgestaan om het sportgebeuren nauwlettend op te volgen.

 

Ik kan jullie alvast meedelen dat al deze mensen serieuze inspanningen leveren om te zorgen dat sporters in goede omstandigheden kunnen sporten en dat ze de clubs, binnen de mate van hun mogelijkheden, helpen en ondersteunen.

 

Goede samenwerkingsverbanden zijn de sleutel tot succes bij de realisatie van infrastructuurprojecten.

Zoals u weet kosten overdekte sportaccommodaties veel geld, zowel voor de bouw als voor de exploitatie en het onderhoud.

 

We denken hierbij aan de renovatie van de sporthal. Het gebouw was meer dan 30 jaar oud en voldeed bijgevolg niet meer aan de actuele verwachtingen van sportbeoefenaars, noch aan de comforteisen die het stadsbestuur voor zijn sportinfrastructuur vooropstelt.

Recent werd de verwarmingsinstallatie volledig vernieuwd.

In 2014 zullen bijkomende werken uitgevoerd worden door de verlichting aan te passen aan de noden van de clubs.

Daarenboven zal ook de sportvloer volledig vernieuwd worden. Voor deze werken kan de stad genieten van subsidies  van de Vlaamse overheid.

 

Ook de buiteninfrastructuur werd aangepakt. De sportbeoefening is dusdanig geëvolueerd en verscheiden geworden dat een uitgesproken behoefte bestaat aan specifieke sportinfrastructuur. Zodoende werd begin dit jaar het kunstgrasveld gerealiseerd en in gebruik genomen door de voetbalclubs.

 

Ik sluit bovendien niet uit dat, voor zover de behoeften nog aanwezig zijn en de financiële middelen beschikbaar in een volgende fase nog accommodatie zal worden gerealiseerd.

 

Een degelijke planning en een samenwerking tussen de vele sportclubs voor het gezamenlijk gebruik van dergelijke accommodaties, zijn dus meer dan ooit aangewezen.

 

Met de sportraad worden er ook heel wat werkgroepvergaderingen gehouden. Onder andere het aanpassen en verbeteren van de subsidiereglementen en de organisatie van de sportnacht behoren tot de kerntaken.

 

Tijdens de sportnacht worden de prestaties van sporters en hun clubs in het daglicht gesteld. Naast de sporters komen ook de talloze vrijwilligers achter de schermen aan bod via de titel van “beste vrijwilliger” en “beste organisatie”.

 

Toch ben ik net als de sportdienst en de sportraad op dit vlak een beetje ontgoocheld. We stelden immers vast dat er vanuit de clubs weinig respons komt door kandidaturen van hun leden niet of niet tijdig voor te dragen zodat deze niet meer in aanmerking kunnen komen voor huldiging.

 

Na de editie 2013 zal de sportraad, samen met de sportdienst, een evaluatie houden en nagaan hoe de toekomst van de sportnacht er zal uitzien.

 

Ik kan als schepen van sport alleen maar hopen dat de clubs het geleverde werk van zowel de sportraad als de sportdienst respecteren door o.a. hun aanwezigheid te betonen op de algemene vergaderingen en de sportnacht.

Samenwerking is de sleutel tot succes.

 

Ik dank u

 

 

Verslag “Sportnacht” editie 2013

Op zaterdag 30 november 2013 vierde de Ninoofse Stedelijke Sportraad zijn jaarlijkse Sportnacht. Dit is een organisatie van de Ninoofse Sportraad in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur. Het is de bedoeling diegene die zich hebben verdienstelijk gemaakt voor hun sport eens extra in de bloemetjes te zetten en tevens de Sportlaureaten van het afgelopen jaar bekend te maken.

Ondanks het zeer mooie programma was de opkomst matig.

De voorzitter, dhr. Kris Engels, legde er de nadruk op dat de clubs nog weinig interesse tonen voor dit evenement. Een aantal clubs waren rijkelijk te laat met het indienen van hun kandidaturen, dit is nochtans een kleine moeite.

Er wordt door de leden van het dagelijks bestuur van de Sportraad tijd noch moeite gespaard om dit evenement te organiseren, het is dan ook jammer dat door het laattijdig indienen van de nodige documenten een aantal (jeugdige) sporters hun huldiging mislopen.

Als positieve noot geven we graag mee dat de samenwerking met de nieuwe Schepen ven Sport, dhr. Marc Torrekens en de Sportdienst zeer vlot verloopt, waarvoor onze welgemeende dank.

Er werd recent ook een nieuw dagelijks bestuur van de Sportraad samengesteld, deze telt momenteel 12 leden waaronder 3 vrouwelijke leden. Er zijn echter nog een aantal plaatsen te begeven, afgevaardigden van de clubs kunnen zich dus nog steeds kandidaat stellen.

Wat hebben de afwezigen gemist:

 

Een prachtig optreden van Capoeira Vlaanderen vzw & De Kasseiderockers.

 

Deze samensmelting van krijgskunst, acrobatie, dans, muziek & Braziliaanse cultuur, waarbij het er op aankomt van je tegenstander telkens te ontwijken bij zijn aanval, kon alle aanwezigen bekoren. Het is een spel tussen twee mensen waarin je constant beweegt en balanceert over het ritme van typische capoeiramuziek. Het was wel duidelijk dat men niet alleen over een zeer goede conditie moet beschikken maar tevens ook bijzonder lenig moet zijn om deze sport te beoefenen. Wie alsnog deze sport wil bewonderen of eraan deelnemen kan terecht in de sporthal elke maandag om 20.00u.

 

De Ninoofse groep “De Kasseiderockers” zorgden voor het muzikale gedeelte. Er werden heel wat “golden oldies” gebracht die door het publiek bijzonder werden gesmaakt. Het betreft hier duidelijk een groep met heel wat ervaring en muziekkennis.

 

 

 

Voorstelling toegetreden clubs 2013

-      Punchy Team vzw: Afg. Mevr. Lieve Leemans en Dhr. Sandu Viziru

-      Skybirds: Afg. Mevr. Sonja Scheerlinck en Dhr. Jean-Claude De Vleeschouwer

-      BC Blackyboys: Afg. Mevr. Linda Geeroms en Dhr. Wilfried Van Waeyenbergh

De interclub viswedstrijd georganiseerd door de stedelijke sportdienst in samenwerking met visclub de Waterduivels was dit jaar aan zijn 25ste editie toe. De  individuele winnaar werd Dhr. Johan Marcoen, de titel van clubkampioen werd overduidelijk gewonnen door de Plaatselijke club de Waterduivels.

Traditioneel werden ook de kampioenen in het boogschieten voorgesteld en gehuldigd. Voor 2013 mag Frank Van Impe (Schuttersmaatschappij Concordia) zich Schutterskoning van de stad Ninove noemen.

Onderkoning voor 2013 werd Dirk Van Opdenbosch (Schuttersmaatschappij Sint –Medard.

Kampioenenploeg voor 2013 werd de ploeg van Schuttersmaatschappij Concordia I bestaande uit Johan Van Der Schueren, Jan Van Vaerenbergh, Michel Van Der Schueren en Frank Van Impe.

Kampioen hoge vogels werd André Hemmeryckx van Schuttersmaatschappij Concordia terwijl de titel van kampioen der kleine vogels naar Michel Van Der Schueren (zelfde club) gaat.

Tenslotte mag Dirk Van Opdenbosch van Schuttersmaatschappij Sint-Medard zich verdienstelijkste schutter 2013 noemen.

 

Beste organisatie 2013

Met deze categorie wil de Sportraad een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove en dat wordt georganiseerd door een Ninoofse sportclub in de kijker zetten.

De titel van beste organisatie ging naar De Sint-Kristoffelvrienden met de organisatie van het Belgisch Kampioenschap voor Nieuwelingen te Pollare.

 

Beste vrijwilliger 2013

Hiermee wil de Sportraad aandacht geven aan personen die geen bestuurslid zijn van een club of geen officiële functie hebben binnen de club.

De titel van beste vrijwilliger ging naar Eric De Bremaecker van KBC De Ster.

 

Administratief laureaat 2013

Jean-Claude De Vleeschouwer van Rescue Team Ninove werd administratief laureaat. Jean-Claude heeft 20 jaar geleden Rescue Team Ninove opgericht en is al die tijd voorzitter geweest.

 

Sportlaureaat – ploeg 2013

KVK Ninove: eerste elftal kampioen 2de provinciale B (2012-2013)

Na de dramatische degradatie vorig seizoen gooide men bij KVK Ninove het roer volledig om. Met veel zweet, moeite, doorzettingsvermogen en overredingskracht werd het pad geëffend naar de kampioenentitel. KVK scoorde maar liefst 100 doelpunten en kon een positief saldo voorleggen van + 70 goals.

 

Sportlaureaat – individueel 2013

In deze categorie werden vier kandidaturen weerhouden:

-      Jana De Quick – Koninklijke Vrije Schutters Geraardsbergen, 2de plaats Belgisch kampioenschap discipline luchtkarabijn Dames 1.

-      Thierry Fonteyne – Belgisch kampioen in de endurance wedstrijd van 40km voor 4-jarige paarden.

-      Bilal Laggoune – Boxing Club Aalst, Belgisch kampioen boksen in het cruisergewicht.

-      Bart Cardoen – Waterduivels, Belgisch kampioen matchvissen.

Na het tellen van de stemmen bleek dat Bilal Laggoune zich Sportlaureaat individueel 2013 mag noemen.

Bilal behaalde zijn Belgische titel voor eigen publiek in Ninove.

Hij werd ook uitgeroepen tot beste opkomend talent van België en kreeg de gouden bokshandschoen uit handen van Jean Claude Van Damme.

De Ninoofse Sportraad bedankt  het aanwezige publiek, de plaatselijke politici, de Schepen van sport Dhr. Marc Torrekens, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking. Verder nog hartelijk dank aan juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten.

l

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2012.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Het verheugt me als voorzitter van de Stedelijke Sportraad opnieuw om u hier vanavond, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, hartelijk te mogen verwelkomen op onze Sportnacht 2012, in het cultuurcentrum De Plomblom. Tijdens deze feestelijke avond, de laatste uit de huidige legislatuur, worden de excellente prestaties van onze verschillende Ninoofse sportievelingen en sportclubs in de kijker geplaatst en het feit dat u hier opnieuw in groten getale aanwezig bent bewijst dat deze prestaties u niet onbewogen laten.

 

Het belooft opnieuw een gezellige en sportieve avond te worden met een gevarieerde mix van huldigingen, demonstraties, amusement & vermaak en natuurlijk als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2012. Ik verleen dan nu om de spits af te bijten graag het woord aan onze huidige schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2012.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Allereerst wil ik natuurlijk als voorzitter van de Stedelijke Sportraad alle sporters en sportclubs van harte feliciteren met hun uitmuntende prestaties en verworven titels. De jonge atleten dwingen jaarlijks, mede door hun talent en capaciteiten, enorm veel respect af door hun talrijke sterke sportieve prestaties in de diverse sportdisciplines. Ook de individuele sportbeoefenaars met iets meer ervaring en anciënniteit laten zich niet onbetuigd en zetten jaarlijks hun beste beentje voor met prachtige resultaten tot gevolg op alle niveaus. Hier laten de sportclubs zich ook niet onbetuigd door jaarlijks verschillende kampioenenploegen in de diverse leeftijdscategorieën naar voor te schuiven. Kortom, een dikke proficiat aan  al onze Ninoofse sportievelingen en clubs.

De Sportraad zal ook in de komende legislatuur, in nauwe samenwerking met het nieuwe toekomstige stadsbestuur, blijven ijveren voor de financiële en logistieke ondersteuning van de verschillende clubs, organisaties, atleten en doelgroepen.

 

Het hoeft niet steeds een “Europees jaar van de vrijwilliger” te zijn om alle bestuursleden, vrijwilligers en trainers van de verschillende clubs figuurlijk in de bloemetjes te zetten want het is steeds mede dankzij hun belangeloze doorzettingsvermogen en tomeloze inzet dat onze sporters hun sport kunnen beoefenen en hun prachtige prestaties kunnen neerzetten. Zonder deze mensen zouden er hier vanavond geen gehuldigden en laureaten voor u staan. Daarom wou ik hier vanavond ook graag nogmaals ons respect, waardering en dankbaarheid uitdrukken aan al deze noeste werkers achter de schermen. Achter iedere sportbeoefenaar, van jong tot oud, staat tevens steeds een belangrijk persoon. Bij deze mensen vindt de sportieveling altijd troost en soelaas, ook als het wat minder goed gaat, en het is mede dankzij hun inspanningen en inzet dat de sporter in staat is om schitterende prestaties neer te zetten. Ik feliciteer dan ook al deze mensen hier vanavond voor hun nimmer aflatende steun en support.

 

Naar sportinfrastructuur toe wordt door de lokale overheid en de Sportraad nog steeds enorm veel aandacht besteed aan de renovatie en het preventief onderhoud van bestaande en de uitbouw van nieuwe kwalitatieve sportaccommodatie waardoor de sporters in optimale omstandigheden hun geliefkoosde sport kunnen beoefenen. Het mooiste voorbeeld werd recent nog gerealiseerd, namelijk de heropening van de gerenoveerde sporthal die voortaan als “’t Sportstekske“ door het leven gaat en de nakende ingebruikname van het kunstgrasveld te Pollare. In het verleden werden verscheidene reglementen en subsidiereglementen in het leven geroepen in het belang van de sportclubs. Daar deze steeds onderhevig zijn aan wijzigingen en aanpassingen zal dit in de toekomst niet anders zijn, daarom zal het Dagelijks Bestuur van de Sportraad samen met de Sportdienst de diverse talrijk aangesloten sportclubs waar nodig met raad en daad blijven bijstaan. De Sportraad verleent tevens, hetzij op vraag van het stadsbestuur, hetzij proactief, meermaals advies betreffende een uitgebreide waaier aan sportbeleidsdossiers.

 

In het verleden werd vooral gefocust op de mensen met een beperking, namelijk de G-sport. Ook andere doelgroepen zullen in de toekomst nog ruim aan bod komen en de niet-georganiseerde sporter werd ook niet aan zijn lot overgelaten. Het instappen in het systeem van de Kansenpas laat financieel minderbedeelde sporters toe om te participeren aan hun geliefkoosde sport, deze pas dient echter in de nabije toekomst nog verder ingeburgerd te raken.

 

Uiteindelijk mogen we dus besluiten dat het werk nog bijlange niet af is en dat ook in de volgende legislatuur de Sportraad nog een karrenvracht aan uitdagende projecten voor de boeg heeft want het sportlandschap blijft immers steeds in beweging.

 

Op het einde van deze avond krijgt u als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2012 voorgeschoteld. Zoals reeds eerder gezegd worden straks ook nog de “Beste Vrijwilliger” en de “Beste Organisatie” aan u bekend gemaakt.

 

Ik wil ook dolgraag enkele mensen hartelijk bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het reeds geruime tijd jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de professionele Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn. Willy Van Der Perren, Dirk Winnepenninckx, Jozef Paternoster en Albert Van Liedekerke voor hun bereidwillige en uitermate deskundige medewerking, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en het dynamische team van de voltallige Sportdienst met wie het steeds fijn en constructief samenwerken is, het Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport mevr. Tania De Jonge die ons en de clubs steeds haar oprechte steun verleent, het AGB DN, de medewerkers van het CC de Plomblom en natuurlijk last but not least mijn trouwe vrienden, de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

 

Eerder deze avond heeft u reeds kunnen genieten van de schitterende moves van dansschool Kidz & Co en de prachtige hommages van Multi-tributeband Generation 6. Straks kan u hen beiden nogmaals uitgebreid aan het werk zien.

 

Om te besluiten wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een veilige en behouden thuiskomst.

 

Ik dank u.

 

Ik had ook graag nog even van de gelegenheid gebruik gemaakt om vanavond iemand heel speciaal in de bloemetjes te zetten. Deze persoon maakt reeds bijna 40 jaar actief deel uit van het Dagelijks Bestuur en hij vindt zelf de tijd nu rijp om vanaf de volgende legislatuur anderen de gelegenheid te bieden zijn plaats in te nemen zodat hij rustig ten volle kan genieten van zijn welverdiende oude dag. Het gaat hier natuurlijk om onze goeie en trouwe vriend Edgard Stalpaert.

 

(Edgard onder daverend applaus naast voorzitter op het podium – overhandiging gezandstraald logo + attentie)

 

Edgard, we zullen je binnen het DB van de Sportraad missen maar we zullen je zeker niet vergeten en ik hoop dat we mekaar nog vaak zullen ontmoeten. Het ga je goed in je verdere leven. Edgard, we hebben echter nog een verrassing in petto, zo gemakkelijk raak je van de Sportraad niet af, het DB heeft dan ook samen met mij besloten om u vanaf 1 januari 2013 als erelid van de Sportraad te benoemen. Van harte proficiat.

 

 

 

Op zaterdag 24 november vierde de Ninoofse Sportraad zijn Sportnacht, editie 2012.  De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

Onder het goedkeurend oog van een talrijk opgekomen publiek, werd een zeer aangename show opgezet met onder andere optredens van de multi-tributeband Generation 6 en de Ninoofse dansschool Kidz&Co die beiden een spetterend optreden weggaven om “U” tegen te zeggen.

Voorafgaandelijk aan de huldigingsavond werden de stemmen geteld die de sportlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 13 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Dirk Winnepenninck, Albert Van Liedekerke, Willy Vanderperren en Jozef Paternoster.

Na de intro, het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels, en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingavond ingezet met een demonstratie van dansschool Kidz&Co gevolgd door de jaarlijkse huldiging van de interclubviswedstrijd.  Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de stedelijke Sportdienst samen met vijf visclubs (Oude Dender, Ninofish, HTB Fishing Club, De Waterduivels en Het Goudvisje) was dit jaar aan zijn 24ste editie toe,  34 vissers namen deel.

Individueel winnaar werd Pascal De Mey, en bij de clubs werd visclub De Oude Dender de laureaat.

Optreden Multi-tributeband Generation 6

De muzikale gedeeltes van de viering werden verzorgd door de Multi-tributeband Generation 6.  Dit is een groep die het niet houden bij het “imiteren” van één bepaalde groep, maar brengen onder andere livemuziek van Status Quo, U2 en The Who.

De verschillende optredens die ze tijdens de Sportnacht ten gehore brachten, werden door het publiek hooglijk op prijs gesteld!

Voorstelling toegetreden clubs 2012

In 2012 dienden weerom enkele verenigingen een aanvraag in voor toetreding of hertoetreding bij de Sportraad.

Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld door middel van een overzichtelijke powerpoint-presentatie:

"Dansschool Kidz&Co” - afgevaardigden: Mevr. Liesbeth De Brabanter en Dhr. Gert De Brabanter.

"LRV Wedergrateruiters Denderwindeke” - afgevaardigden: Dhr. Kris Vanderpoorten en Mevr. Tracy Van Oudenhove.

"Wiekerclub De Redding” - Afgevaardigden: Dhr. Stijn Vermassen en Mevr. Christine Caroes.

Na deze voorstelling van de nieuwe clubs, werden de personen gehuldigd die door hun respectieve clubs werden voorgedragen.

Er waren huldigingen van sporters uit het karate (karateclub Hiryu), het voetbal (U15 gewestelijke K.V.K. Ninove) & turnen (turnclub Sint-Paulus).  

Traditioneel werden ook de kampioenen in het boogschieten voorgesteld en gehuldigd.  Voor 2012 mag Michel Van Der Schueren (Schuttersmaatschappij Concordia) zich Schutterskoning van de stad Ninove noemen.

Onderkoning voor 2012 werd Rudy Van Damme van de Schuttersmaatschappij Sint-Medard.

Kampioenenploeg voor 2012 werd de ploeg van Schuttersmaatschappij Concordia 1 bestaande uit Johan Van Der Schueren, Jan Van Vaerenbergh, Michel Van Der Schueren en Frank Van Impe. 

Kampioen hoge vogels werd Gert Dumongh van schuttersmaatschappij Sint Medard met 13 punten, en de titel kampioen kleine vogels ging voor dit jaar naar Bart Van Heghe van Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan met 16 punten.

Ten slotte mag Rudy Van Damme van Schuttersmaatschappij Sint Medard zich verdienstelijkste schutter 2012 noemen.

Na een tweede optreden van Generation 6, de toespraak van de voorzitter van de Sportraad, Dhr. Kris Engels, en een wervelend optreden van de Dansschool Kidz&Co, werden "de beste vrijwilliger" en "de beste organisatie" gehuldigd.

Beste organisatie 2012

Met deze categorie wil de Sportraad een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove dat wordt georganiseerd door een Ninoofse sportclub in de kijker zetten.

Er kwamen verschillende organisaties in aanmerking voor deze titel.  Tijdens het Dagelijks Bestuur van 5 november werden al deze organisaties gewikt en gewogen en werd er gestemd over de toekenning van de titel.

De titel van beste organisatie ging verdiend naar De Ninoofse Botvink voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Vinkenzetting.

Beste vrijwilliger 2012

In de categorie "Beste Vrijwilliger" wil de Sportraad aandacht geven aan personen die, zonder deel uit te maken van een bestuur of een officiële functie te hebben bij een club, zich toch meer dan verdienstelijk maken voor hun club.

Dit jaar werden twee personen door hun club voorgedragen in deze categorie: Dhr Gustaaf van Houtem van Kaatsclub Eendracht Ninove en Mevr. Liesette Vanmellaert van Atletiekclub VITA.

Na de telling van de stemmen werd de titel van Beste Vrijwilliger toegekend aan Dhr. Gustaaf Van Houtem, zonder echter afbreuk te doen aan de activiteiten van de andere kandidaat.

Na nog een spetterend optreden van Generation 6 en het dankwoordje aan de schepen en de sportdienst, was het tijd voor de voorstelling van de kandidaat-laureaten.

Sportlaureaat - individueel

In deze categorie kwamen drie kandidaturen binnen.

"Jori Stroobants van Atletiekclub VITA blijft zijn puike prestaties door de jaren heen bevestigen.  Zo werd hij derde op het Belgisch kampioenschap te Brussel waarbij hij met een tijd van 51.56 een 5de beste Belgische prestatie neerzette”

Ook de volgende kandidaat wordt stilaan een vaste waarde in het Ninoofs sportgebeuren.

“Gianni Schotte, lid van Taisho Karateclub Lede, maar woonachtig in Ninove, werd in 2012 Algemeen Kampioen op zowel het Oost-Vlaams als het Vlaams Kampioenschap.  Bovendien werd hij vice-Belgisch kampioen in de discipline kumite en behaalde hij op datzelfde kampioenschap een bronzen plak in de discipline kata.  Ook op het Belgisch kampioenschap multistijl sloot hij af met een bronzen medaille.”

“Jana De Quick, ook al geen vreemd gezicht meer op de Sportnacht, van de Koninklijke Vrije Schutters Geraardsbergen, behaalde een eerste plaats op het Vlaams Kampioenschap luchtkarabijnschieten (395 punten op 400) bij de junioren dames waarbij ze met 101,6 punten een nieuw Vlaams record neerzette”

Na de telling van de stemmen bleek dat Jana De Quick zich Sportlaureaat individueel 2012 mag noemen.

Jeugdsportlaureaat - individueel

In deze categorie werd slechts één kandidatuur ingediend:

"Jeremy Vander Sleyen behaalde in 2012 de Belgische titel in het motorcrossen 85cc, en dit ondanks een slechte seizoensstart.  Hij gaf echter niet op en bleef er iedere week voor gaan tot de finale.  Met 13 reekszeges en 12 tweede plaatsen werd hij uiteindelijk Belgisch kampioen.”

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Jeremy Vander Sleyen zich jeugdsportlaureaat individueel 2012 mag noemen.

Sportlaureaat - ploeg

In deze categorie werden twee kandidaturen weerhouden:

“De Aflossingsploeg seniors van Atletiekclub VITA behaalde een eerste plaats op de 4 x 100 meter op het provinciaal kampioenschap.  Leden van deze ploeg waren Jelle Vandermenschbrugge, Filip Teugels, Jonas Semelen en Jori Stroobants.”

“De herenploeg Reeks 4 van Tennisclub Sint-Kristoffel werd kampioen van Oost-Vlaanderen zonder ook maar één enkele nederlaag te lijden.  Maken deel uit van deze ploeg: Benjamin Poelaert, Bruno Spruyt, Steven Bruylant, Nick De Vlaminck, Robby Van Cauter, William Callewaert, Philippe Vandenneucker, Danny Sack, Steven Sack, Joris De Bruyne, Kurt Smet, Jeroen Walraevens, Dirk Vercammen, Erwin Schoup, Sigi Achtergael en Hans Van Eeckhaut.”

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Tennisclub Sint-Kristoffel zich sportlaureaat ploeg 2012 mag noemen.

Afscheid

De Ninoofse Sportraad bedankt het talrijk opgekomen publiek, plaatselijke politici, de Schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking.  Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten.

Afspraak op de volgende editie van 2013!!

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte OCMW- en gemeenteraadsleden,

Beste genodigden,

 

De Stedelijke Sportraad en de Sportdienst hebben reden tot feesten, ik mag u dan ook op mijn beurt hartelijk welkom heten op deze feestelijke gala-avond met muziek, woord & dans en adembenemende acrobatie in het kader van 40 jaar sportraad en 30 jaar sporthal.

Toen de Belgische wetgeving, het begin jaren zeventig van de vorige eeuw, toeliet om stedelijke adviesraden op te richten, was de stad Ninove er meteen als de kippen bij. In die periode ontstonden de adviesraden voor cultuurbeleid en zo werd in 1971 ook de Stedelijke Sportraad boven de Ninoofse doopvont gehouden. Vorig jaar, in 2011, mocht de Sportraad dus 40 kaarsjes uitblazen, tijd dus om even kort terug te blikken op 40 bewogen jaren.

 

De feitelijke opstart gebeurde onder impuls van de toenmalige schepen van sport.

Sedertdien hebben velen de revue gepasseerd: Schepenen, sportfunctionarissen en leden van zowel de Algemene Vergadering als van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

Ondanks het feit dat het niet evident is om in deze context namen te noemen, omdat steeds het gevaar bestaat iemand te vergeten, ben ik toch van oordeel dat enkele mensen het speciaal verdienen om hier vanavond eens extra vernoemd te worden.

In eerste instantie is er wijlen Dhr. Jozef Couck, onze eerste erevoorzitter van de Sportraad die deze adviesraad gedurende meer dan 12 jaar met zachte doch vaste hand leidde, streng maar rechtvaardig zoals men zegt, en zo een stevige stempel drukte op het toenmalige sportief beleid.

Iemand die we vanavond zeker ook niet uit het oog mogen verliezen, is onze eresecretaris van de Sportraad, Dhr. Paul Wattez. Paul is helaas op 13 april jongstleden op gezegende leeftijd ter ziele gegaan en was gedurende 25 jaar, dit betekent meer dan 4 legislaturen, de alom gewaardeerde secretaris van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Het allergrootste eerbetoon aan Paul is toch wel dat zijn opvolger, onze huidige secretaris dhr. Kurt Horrie, nog altijd hetzelfde stramien gebruikt om de verslagen van de vergaderingen van de Sportraad op te stellen.

Ik wil hier vanavond ook ten opzichte van alle clubs en afgevaardigden van de Algemene Vergadering, alsook ten opzichte van alle leden en ex-leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad mijn respect, waardering en dankbaarheid uitdrukken voor hun jarenlange positieve en belangeloze bijdrage tot het Ninoofse sportleven en sportbeleid.

Ook de (top)sportlaureaten van de nu bijna voorbije legislatuur en de bekende Ninoofse sportvedetten die Ninove op de wereldkaart hebben gezet worden vanavond figuurlijk in de bloemetjes gezet, hierbij denk ik ondermeer aan kunstschaatser Kevin Van Der Perren en topvoetballer Wesley Sonck.

Tevens zou ik postuum hulde willen brengen aan de talloze bestuursleden van de sportraad en leden van aangesloten clubs die ons door de jaren heen jammerlijk zijn ontvallen, zij zullen ons voor eeuwig bijblijven in onze gedachten. Wie vanavond ook absoluut niet mag vergeten worden is het volledige Ninoofse stadsbestuur, in hoofde van onze schepen van Sport mevrouw Tania De Jonge, met wie steeds zeer constructief wordt samengewerkt en die ons steeds haar loyale steun verleent. Ik zou in mijn taak te kort schieten hier ook niet de voltallige sportdienst, onder leiding van het Diensthoofd Sport mevrouw Veerle Declercq, te vermelden. De Sportdienst is een team van professionele mensen met wie het steeds fijn samenwerken is, elk met zijn eigen opdrachten en respect voor elkaars bevoegdheden, en die telkens de clubs en onze Sportraad met raad en daad bijstaat.

 

De Sportraad is door de jaren heen uitgegroeid tot een vast begrip in Ninove en telt momenteel niet minder dan 82 sportclubs en sportorganisaties in de meest uiteenlopende sporttakken en disciplines. Het aantal bij de Sportraad aangesloten clubs evenals het sportaanbod nam door de jaren heen gestaag toe en het aantal organisaties van zowel de sportclubs als van de Sportdienst nam tevens een hoge vlucht. De Sportraad was er ook als eerste bij om gebruik te maken van de nieuwste moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, een eigen up-to-date website en recent ook nog de sociale netwerken.

De bedoeling van een adviesraad is, zoals het woord het zegt, in eerste instantie het geven van advies betreffende sportzaken aan de Stedelijke autoriteiten en instanties. In Ninove worden de gemaakte afspraken hieromtrent perfect nageleefd, er wordt zelfs werk gemaakt van een heuse afsprakennota.

Er wordt steeds advies en medewerking van de Sportraad gevraagd in alle grote sport- en recreatieaangelegenheden (denken we hierbij ondermeer aan de jaarlijkse fietstocht, ”Over de heuveltjes van…”, de scholencross en de jogging).

De Sportraad wordt ook heel nauw betrokken bij de planning en uitbouw van de nieuwe stedelijke sportinfrastructuur, dit volgens de noden en behoeften van de sportclubs en sportbeoefenaars, alsook bij het superbelangrijke preventief onderhoud van de bestaande sportaccommodatie. De mooiste voorbeelden hiervan zijn de bouw van ons prachtig nieuw zwembad, De Kleine Dender, dat dagelijks ontzettend veel gebruikers over de vloer krijgt, de schitterende renovatie en uitbreiding van de sporthal die ook vorig jaar 30 kaarsjes mocht uitblazen en nu straks met een nieuwe naam een doorstart mag nemen en de aanleg van een kunstgrasveld dat nog dit jaar in gebruik zal worden genomen. Ook wat betreft sportbeleidsplannen en reglementering, voornamelijk dan naar subsidiëring en logistieke ondersteuning toe, is de Sportraad de eerste en belangrijkste gesprekspartner, deze betoelagingen werden trouwens vrij recent drastisch opgeschroefd. De administratieve rompslomp werd er helaas ook niet minder op, maar dit is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad, zo werd er in het verleden serieus werk gemaakt van subsidiereglementen, huishoudelijke reglementen, statuten, sportbeleidsplannen, etc, allen conform het Vlaamse Sportdecreet en in het belang van de sportverenigingen en sportorganisaties. Dat ook de niet-georganiseerde sporter niet aan zijn lot wordt overgelaten mocht in het verleden al blijken uit de realisatie van een Finse piste, de omni-sportterreinen, het skatepark & vrij recent nog de beachvolleyterreinen. Naar andere doelgroepen en leeftijdscategorieën toe werd recent gefocust op de mensen met een beperking om hen te laten kennismaken met het Ninoofse sportgebeuren en hen een aangepast sportaanbod aan te bieden. De werkgroep G-sport werd in het leven geroepen om deze mensen te laten bewegen. De vraag en noodzaak hiervan werd bewezen door de succesvolle sportdagen en de specifieke sportactiviteiten die op zeer regelmatige tijdstippen door ondermeer de Sportdienst worden georganiseerd. Ook andere doelgroepen zullen in de toekomst nog ruim aan bod komen. Door in te stappen in de Kansenpas kunnen tevens de mensen onder ons met een beperkt inkomen deelnemen aan de sportactiviteiten van hun keuze. Op organisatorisch vlak organiseert de Sportraad ook haar jaarlijkse huldiging van sportlaureaten en van personen en clubs die zich verdienstelijk maken op het vlak van de sportbeoefening in Ninove. Dit gebeurt op de jaarlijkse Sportnacht, een evenement dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 24 november aanstaande in het cultuurcentrum De Plomblom en waar we u natuurlijk, allen hier aanwezig, massaal hopen te mogen begroeten.

In dit kader wens ik ook Juweliers Paul van harte te bedanken voor het al geruime tijd jaarlijks schenken van de prachtige uurwerken aan de sportlaureaten in de diverse categorieën.

 

Kortom, ik denk als slotconclusie te mogen stellen dat wanneer wij even 40 jaar achteromkijken er op sportgebied een zeer merkbare positieve evolutie waar te nemen valt op allerlei vlakken en fronten. Het huidige Dagelijks Bestuur, dat eind 2012 naar analogie met de stedelijke legislatuur ontslagnemend is, heeft de voorbije jaren al herhaaldelijk op een positieve wijze van zich laten spreken, voornamelijk dan in de behartiging van de belangen van de sportclubs. Eén van de pijlers van onze goede werking en creativiteit is dat ons door onze voorgangers op het hart werd gedrukt dat we onze eigenheid en zelfstandigheid steeds moeten blijven behouden en bestendigen. Wat de nabije toekomst betreft wacht de Sportraad nog een hele resem interessante uitdagingen want het sportlandschap is en blijft continue in beweging. Wat mezelf betreft, ik heb nu reeds bijna 8 jaar het genoegen om voorzitter te mogen zijn van een hechte, dynamische en supergemotiveerde groep van echte vrienden die steeds als een hecht blok naar buiten treden. Het jubileumjaar 2011 bleek ook een mijlpaal te zijn in ons bestaan want na 40 jaar mochten we eindelijk het eerste vrouwelijk bestuurslid binnen het Dagelijks Bestuur verwelkomen. Wie trouwens deel wenst uit maken van dit team kan steeds zijn kandidatuur stellen, ook de geïnteresseerde clubs die om één of andere reden nog geen deel uitmaken van de Algemene Vergadering van de Sportraad worden met open armen ontvangen indien zij voldoen aan de desbetreffende reglementering.

 

Dames en heren, tot slot wens ik u nog een prettige en aangename avond toe en graag tot straks op de receptie die u wordt aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad, de Sportdienst, Drankencentrale Malfroidt en de nieuwe uitbaters van het cafetaria, sportkaffee Time-Out, dhr. Peter Van Laethem en mevr. Els De Deyn. Ik wil ook nu reeds dhrn. Etien Debruyn en de Ninoofse belleman bedanken voor hun vloeiende babbel alsook onze huisaccordeonist Gust voor de muzikale deuntjes. Ook een woordje van dank aan de karateclub Hiryu die straks voor de vlotte bediening zal zorgen tijdens de receptie. Na de receptie heeft u nog uitgebreid de gelegenheid om, samen met ons, gezellig na te praten boven in de sfeervolle cafetaria. Bedankt voor uw aandacht.

 

Kris Engels,

Voorzitter Stedelijke Sportraad Ninove..

 

 

 

Geachte heer burgemeester en ereburgemeester

Geachte collega’s schepenen

Geachte voorzitter van het OCMW

Geachte gemeente en OCMW raadsleden

Geachte voorzitter en leden van de sportraad

Geachte genodigden

 

Graag wil ik vooraf mevrouw Veerle Cosijns verontschuldigen die door andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn, alsook Benny Lievens lid van de sportraad die herstelt van een operatieve ingreep.

 

Vandaag is het voor de sportdienst en de sportraad een uniek moment, een moment waarop men terugblikt op wat geweest is en een moment waarop we allen ook  uitkijken naar de toekomst. Vooral voor de gebruikers van de sporthal een moment waarnaar men lang heeft uitgekeken.

 

Het project van de renovatie van de sporthal is er eentje van “vallen en opstaan”, niet alles verliep zoals het hoorde maar verschillende onvoorziene factoren lagen aan de basis van de vertragingen in het dossier, bij een renovatie kan je immers nooit voorzien wat je aantreft bij de ontmanteling en afbraak van muren en plafonds. De renovatie van de sporthal verliep in verschillende fasen. Zo werden de voorbije jaren het dak gerenoveerd, de sportvloer vernieuwd en elektrische scheidingswanden en plafondbasketinstallatie voorzien. De belangrijkste fase in dit vernieuwingsproject is ongetwijfeld de renovatie en uitbreiding van onze sporthal. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de kleedkamers te renoveren, te compartimenteren en uit te breiden met een vergaderzaal maar de ontwerpfase werd een paar keer onderbroken voor nieuwe uitbreidingen.

 

Zo hebben we een oplossing gezocht voor de doelschutters om te trainen op de liggende wip. Een pijnlijk moment in gans het dossier was de afbraak van de bollebaan, bij de bouw van de academie kreeg ik de opdracht aan te kondigen dat de bollebaan diende afgebroken te worden. Het lokaaltje die de senioren uit de wijk en uit het stadscentrum bij elkaar bracht werd met de grond gelijk gemaakt. Er waren verschillende opties maar uiteindelijk hebben we beslist om ook in dit concept een bolbaan te voorzien. Weer een nieuwe opdracht voor de architect maar een opdracht waarvan ik vooraf wist dat we de bolders uit onze streek heel gelukkig konden maken.

 

Vandaag wil ik vooral dankbaar zijn omdat dit project gestuurd, gecoördineerd en gerealiseerd werd door heel veel mensen met heel veel geduld, enthousiasme maar vooral veel inzet.

 

In eerste instantie wil ik de burgemeester, de schepenen en gemeenteraadsleden bedanken voor het vrijmaken van de middelen om dit project met heel wat verrekeningen te financieren en goed te keuren.

 

Ik dank ook de personeelsleden van de sportdienst die als het ware door een stofhel gingen en eigenlijk in het heetst van de strijd toch weer het kleine tikkeltje energie hadden om deze periode te doorstaan, elke dag stof, elke dag lawaai, op de meest ongelukkige momenten zonder telefoon, water of elektriciteit vallen, zware geurhinder, plots geen les meer kunnen geven, jullie geduld werd zwaar op de proef gesteld, ik ben jullie heel dankbaar, velen zouden het opgeven maar jullie zijn echte doorzetters.

 

Vóór we gestart zijn met de renovatie namen we de beslissing om de sporthal operationeel te houden, ik was immers van oordeel dat we het niet konden maken om de sporthal één jaar te sluiten en de sportverenigingen aan hun lot over te laten. Dat het moeilijk zou zijn, wisten we maar de sportverenigingen hebben zich steeds positief en constructief opgesteld. Dankzij de overlegmomenten en de intensieve contacten is alles vrij vlot verlopen, ik dank dan ook de sportverenigingen en de sporters voor hun geduld maar vooral voor hun begrip voor de omstandigheden waarin ze soms moesten sporten.

 

De nieuwe uitbaters van de cafetaria zijn gestart in een periode waarin ze haast niet bereikbaar waren, wat me zo getroffen heeft is de positiviteit die ze aan de dag legden om daarmee om te gaan. Nooit hebben ze geklaagd, altijd waren ze op post en steeds hielden zij zich aan de gemaakte afspraken met de sportdienst en de sportverenigingen, kortom twee schatten van mensen die steeds met de glimlach klaarstonden voor de bezoekers en de sportdienst.

 

Graag bedank ik ook de architect en de aannemers voor de realisatie. Ik heb dit al eerder gezegd, het was geen gemakkelijke opdracht, tijdens de ontwerpfase waren er heel wat aanpassingen en bij de realisatie stootten we op heel wat problemen. Tijdens de werfvergaderingen zaten we vaak met de handen in het haar maar we zijn er gekomen en dat is het allerbelangrijkste. Graag nodig ik hen op het podium uit voor om een koffiejenever in ontvangst te nemen. Wim Fonteyn, de architect, johan franseus directeur wyckaert, hendrik de groot projectleider wyckaert, fabien de klerck werfleider (ei ij), luc de jonge (elektriciteit) en paul d’hoop (hvac).

 

Ik dank ook de mensen van het AGB DN en Jefken voor de aanleg van de bollebaan, ondanks het feit dat je bepaalde materialen niet meer mag gebruiken zoals olie en ossenbloed hebben zij een hele mooie baan gemaakt, met de tips van Jef Van den haute en de deskundigheid van de vakmannen van het AGB DN hebben ze een prachtige baan gemaakt, ik ben er zeker van dat de bolders uit de streek heel tevreden zijn met het resultaat. In deze dankbetuiging wil ik ook graag de schoonmakers van het AGB DN betrekken, voor hen was het vaak dweilen met de kraan open maar ze zorgden er wel voor dat de sporter van deze ongemakken weinig ondervond. Ook zij werden vaak op de proef gesteld maar met de hulp van de mensen van de sportdienst en spoedinvallers viel alles uiteindelijk in zijn plooi.

 

Een project moet ook opgevolgd worden door onze deskundigen van de stad, de deskundigheid waarmee zij tewerk gingen, oplossingen zochten voor de kleine en soms ook grote problemen die er waren, je moet het maar doen. Altijd stonden ze klaar en wekelijks waren ze op post op de werfvergaderingen, ik wil hen uitdrukkelijk bedanken, niet alleen voor de permanente opvolging maar ook voor het geduld en begrip die ze hadden gedurende de ganse periode, bedankt Pascal De Klercq, Geert Goubert en uiteraard het diensthoofd Veerle De Clercq.

 

Vandaag hebben we twee sportikonen in ons midden waar ik heel fier op ben, Wesley en Kevin bedankt dat jullie hier zijn, dit is een hele grote eer, straks staat er jullie beiden nog een verassing te wachten.

 

Vandaag vieren we ook het 40 jarig bestaan van de sportraad. Straks krijgt u een overzicht van de evolutie waardoor ik mij beperk tot een dankwoord. Ninove heeft, en dat was altijd zo al een beetje, een unieke maar vooral autonome en hard werkende sportraad, meer dan 20 jaar werk ik al samen met een groep vrijwilligers om u tegen te zeggen. De laatste legislatuur hebben we samen heel wat ondernomen. De deskundigheid en professionaliteit waarmee jullie alles aanpakken maken dat ik heel fier ben op een onze sportraad. De laatste jaren werden we ook getroffen door het verlies van een aantal leden, Jef Couck, Paul Wattez en laatst Kamiel Van Laethem, waardevolle mensen die we nooit zullen vergeten. De huidige ploeg van bestuursleden verdienen vandaag een pluim op de hoed en niemand van de sportraad zal mij kwalijk nemen dat ik de voorzitter even op het hoogste schavotje zet. Kris, de sportdienst en ikzelf hebben je leren kennen als een gedreven, consequente en enthousiaste voorzitter die er telkens weer in slaagt om klaar te staan voor ons en voor het sportverenigingsleven in onze stad. Dit wordt door ons en door de basis enorm gewaardeerd, voor een schepen en een sportdienst is het een grote eer om met jullie samen te werken.

 

Ik dank ook onze stadsdichter voor zijn aanwezigheid, net vandaag wordt hij 65 jaar, ook al wordt hij pas morgen officieel gevierd, ik wil hem nu al feliciteren, geniet van je verjaardag samen met je vrienden, familie en allen die u dierbaar zijn.

 

Burgemeester, collega’s schepenen, raadsleden genodigden, toen we het sporthalproject hebben goedgekeurd ben ik na die gemeenteraad naar gewezen sportschepen André Stevens gestapt om hem te zeggen dat hij, die de sporthal opende op 15 januari 1981, na de renovatie opnieuw het lintje mocht doorknippen, helaas is onze collega vorig jaar overleden, dit zou voor hem een heel mooi moment geweest zijn, laat het vandaag een eerbetoon zijn voor André, een goede vriend die respectvol was en over de partijgrenzen heen lof had voor het werk van anderen.

 

Ik dank u… 

 

 

VIERING 40 JAAR SPORTRAAD

30 JAAR SPORTDIENST

VRIJDAG 22 JUNI 2012

Perstekst

 

Bij de verwelkoming en ontvangst van de genodigden kregen deze een informatief programmaboekje aangeboden evenals een leuke attentie als blijvende herinnering aan deze heuglijke avond.

 

De avond was een heel bijzondere avond, want enerzijds was er de viering van het 40 jarig bestaan van de sportraad en het 30 jarig bestaan van de sportdienst en anderzijds vond de officiële opening, na de uitgevoerde renovatiewerken, van de sporthal plaats.

Tijdens het officiële gedeelte kregen we een evolutie van het sportgebeuren, afgewisseld met attractieve demonstraties van sportac Deinze en muzikale intermezzo’s van Gust.

Daarna was het de beurt aan mevrouw Tania De Jonge, schepen van sport, voor haar toespraak waarin ze voornamelijk aandacht besteedde aan het figuurlijk in de bloemetjes zetten van verdienstelijke personen.

 

Aan de hand van een knappe powerpointpresentatie volgde dan de evolutie van de sportdienst :

Deel 1 - infrastructuur

De sportdienst startte op in 1981, louter als administratieve dienst en in functie van het openstellen van de nieuwe sporthal, die officieel geopend werd op 15 januari 1981. In de loop der jaren kwam er heel wat stedelijke sportinfrastructuur bij:

1985 : de stedelijke atletiekpiste, 1989 : stedelijk kaatsterrein, 2004 : zwembad de kleine Dender, dat een succesverhaal is met vele bezoekers, 2007 : Finse piste, 2009 : omnisportterrein in het stadspark, 2010 : de aanleg van 3 beachterreinen en een petanqueterrein, 2012 : de renovatie van de stedelijke sporthal en de aanleg van de bollebaan. Nog te realiseren in 2012 de aanleg van het kunstgrasveld te Pollare.

 

Deel 2 - activiteiten

Onder impuls van Bloso werd Ninove in 1984 uitgeroepen als pilootgemeente en werd er gestart met de eerste sportkampen en initiatiereeksen.

In 1991 werd er voor het eerst gestart met de kleuterkampen, die meteen een schot in de roos bleken en die tot vandaag nog steeds succesvol zijn. Nadien werden de kleuterkampen uitgebreid met sportkampen voor lager en secundair onderwijs.

 

Intussen zijn de activiteiten van de sportdienst danig uitgebreid voor diverse doelgroepen:

voor de jeugd: schoolsport met sportdagen en sportklassen tijdens de lesuren en de sportkampen tijdens de schoolvakanties

voor de 50 plussers: wekelijks sportaanbod voor turnen en curve bowls, sporteldagen, sportyweek, blijf-fit-week in het buitenland en sport in de deelgemeenten.

voor de mensen met beperking : maandelijks sportaanbod, sportkamp in de zomer en de jaarlijkse sportdag. Bij deze activiteiten bereiken we mensen van Ninove, maar ook heel wat deelnemers buiten Ninove.

Begin 2012 was de start van een nieuw project ‘fit in je vel’, dat zich richt tot kinderen die te kampen hebben met zwaarlijvigheid. Zij komen wekelijks sporten op maandag en worden bovendien aangemoedigd om het bewegen en sporten te combineren met gezonde voeding. In september wordt het project verder gezet en zal een diëtiste uitleg komen geven over gezonde voeding. Verder doet de sportdienst heel wat inspanningen om het fietsen in onze wielerstad te promoten met oa de fietsweek voor de scholen, de fietstocht ‘over de heuveltjes van..’, de regiotour vanuit de regiosportdienst Z.O Vlaanderen, maar ook de ondersteuning van de wielerclubs voor de organisatie van hun wielerwedstrijden.

 

Voor de demonstraties konden we beroep doen op Sportac Deinze.

Sportac Deinze startte in 1986 met een 250 tal leden en is nu uitgegroeid  tot 1.000 leden. Niet alleen het ledenaantal steeg maar ook het aantal disciplines, waarvan er vanavond 2 disciplines getoond worden.

De atleten sporten op zeer hoog niveau en we zijn dan ook uiterst tevreden dat zij dit vanavond aan ons willen tonen.

 

De eerste demonstratie kregen we van 2 acroteams:

Laurent en Mathilde vormen ongeveer 2 jaar een gemengd paar. Na een eerste seizoen bij de beloften, waar ze naast nationale titels ook ene 7de plaats behaalden op het EK voor jongeren in Bulgarije, stapten ze succesvol over naar de junioren en haalden er dit jaar zowel de Vlaamse als de Belgische titel.

 

Hannes en Killian vormen sinds dit jaar een herenpaar. Deze beloftevolle jongens losten dit jaar alvast de gespannen verwachtingen in en gingen, naast de Vlaamse en Belgische titel bij de beloften, ook aan de haal met een 4de plaats op het WK voor jongeren in Orlando in april van dit jaar.

 

Daarna was het de beurt aan de Voorzitter van de Sportraad dhr. Kris Engels voor zijn toespraak waarin hij ondermeer naast enkele dankwoordjes de evolutie schetste van de Sportraad die nadien werd geïllustreerd aan de hand van een mooi geïllustreerde powerpointpresentatie. Toespraak in bijlage.

 

Aan de hand van nog een schitterende presentatie werd de evolutie van de sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal uit de doeken gedaan.

Met de opening van de sporthal namen al snel de eerste clubs hun intrede om hun sporttak te beoefenen en zowel de competitieclubs als de recreatieve clubs vonden hun weg naar de sporthal.

Van de competitieclubs is Mevoc Meerbeke de langst spelende ploeg in de stedelijke sporthal, bij de gevechtssporten is dit judo-en joggingclub Ninove.

Heel veel clubs hebben zowel een werking voor volwassenen als een aparte jeugdwerking.

De balsporten worden vertegenwoordigd door BBC United en de volleybalclubs Mevoc Meerbeke, Vokajap Appelterre, the pony’s en Mevoc recreatie.

De gevechtssportclubs zijn ruim vertegenwoordigd door judoclub Ninove, karateclubs Hiryu en Kachi, kickbox punchy team, takemusu aiki dojo, reality fighting, iaido Raito, jiu-jitsu kama en tot slot Tibetaanse zwaardkunst.

De jeugd kan voor het dansen terecht bij Kidz & co, de volwassenen bij sporttime Nijst, fitclub Ninove en zumba. Wie voor turnen kiest, kan terecht bij turnclub Ninove (jeugd), kleuterturnen op woensdagnamiddag en turnen Reuse (heren) op vrijdagavond. Wie de badmintonsport beter onder de knie wil krijgen kan terecht bij Bad 86.

 

Na een tweede adembenemende demonstratie acro-gym van Sportac deinze was het de beurt aan onze stadsdichter Willie Verhegghe.

Er werden heel wat Ninoofse sporters uitgenodigd op deze speciale avond en het was dan ook de ideale gelegenheid om onze toppers van eigen bodem, Wesley Sonck en Kevin Vanderperren, te waarderen voor hun sportprestaties. Het was onze eigen stadsdichter Willie Verhegghe die deze taak op zich nam en die voor hen een schitterend gedicht heeft geschreven.

 

De evolutie van de werken aan de sporthal werden ook met beeld en geluid aan de aanwezigen voorgesteld.

In mei 2011 werd gestart met de renovatiewerken aan de sporthal, waarbij gewerkt werd in verschillende fasen: de renovatie van kleedkamers beneden met 6 aparte kleedkamers en deze op de bovenverdieping, die nu beschikt over 2 volwaardige kleedkamers, de sporthal werd uitgebreid met een ruim vergaderlokaal voor de verenigingen en met een sportgedeelte voor doelschieten, bollen en curve bowls.

Ook het administratief gedeelte als loketfunctie werd grondig aangepakt en zorgt voor meer openheid met de open balie.

Tot slot werd ook het voorste gedeelte van de parking opnieuw heraangelegd. Het was steeds de bedoeling om de sporthal gedurende de werken open te stellen voor de gebruikers en de clubs.

Dit bracht uiteraard de nodige ongemakken mee oa naar de bereikbaarheid van de sporthal. Ook werd er alles aan gedaan om de zalen netjes te houden, wat een bijna onmogelijke opdracht was.

Gelukkig is dat alles vandaag achter de rug en kunnen jullie de accommodatie ten volle gebruiken en kunnen we jullie opnieuw ten dienste staan.

 

Naast de demonstratie van acro-gym konden de genodigden genieten van een 3de demonstratie, ropeskipping, een discpline waarin sportac Deinze al enige jaren in meedraait en waarin ze zowel op individueel vlak als in groep een aantal knappe prestaties hebben neergezet.

De demonstratie werd gesprongen door een gloednieuw team binnen Sportac.

De groep 12-19 jarigen brachten het beste van zichzelf en lieten ons genieten van een heus spektakel, waarin alle facetten van ropeskipping aan bod kwamen en dit in combinatie met zeer inspirerende muziek.

 

De apotheose van de avond was de bekendmaking van de nieuwe naam van de sporthal. Nu de renovatiewerken achter de rug zijn, vonden we dit het gepaste moment om een naam te voorzien voor de stedelijke sporthal.

Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor het 5de en 6de leerjaar van de Ninoofse basisscholen.

Uit de binnengekomen voorstellen werd de naam gekozen en de winnende school kreeg een sportdag aangeboden in de stedelijke sporthal voor het volgende schooljaar.

Onze belleman Hans Van Laethem maakte de naam bekend en gaf een kleine verduidelijking over de naamkeuze,

 

’t sportstekske

 

Stekske heeft 2 betekenissen:

Stekske wordt als dialectwoord gebruikt voor lucifer en is typisch voor Ninove.

Stekske heeft ook de betekenis van een plaats waar men graag vertoeft.

 

‘ t Sportstekske kan dus gezien worden als de plaats waar men graag komt om te sporten.

Dit voorstel werd ingezonden door het 5de leerjaar, klas 5A van de Vrije basisschool Meerbeke.

 

Nu de naam gekend was, werd overgegaan tot het doorknippen van het lint en het onthullen van het inhuldigingsbord na renovatie.

 

Nadien werd iedereen bedankt en uitgenodigd voor de receptie.

Later vond ook nog de gesmaakte officiële opening van het cafetaria Sportkaffee Time-Out, bij Peter & Els plaats.

 

 

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2011.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Ik heb als voorzitter van de Stedelijke Sportraad opnieuw het grote genoegen om u hier vanavond, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, van harte te mogen verwelkomen op onze Sportnacht 2010 in het cultuurcentrum De Plomblom. Tijdens deze feestelijke avond, die door de jaren heen is uitgegroeid tot één van de belangrijkste sportieve evenementen van Ninove, worden de uitmuntende prestaties van onze verschillende Ninoofse sportievelingen en sportclubs in de spotlights gezet.

 

Het beloofd opnieuw een gezellige en sportieve avond te worden met een mix van huldigingen, demonstraties, amusement en vermaak & natuurlijk als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2010. Ik verleen dan nu, om de spits af te bijten, graag het woord aan de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2011.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Allereerst wil ik natuurlijk ook als voorzitter van de Stedelijke Sportraad, alle sporters en clubs die reeds voor de pauze werden gelauwerd van harte feliciteren met hun geleverde prestaties. De individuele  sportbeoefenaars en clubs blijven jaarlijks hun beste beentje voorzetten in de diverse sporttakken en dit uit zich in talrijke prachtige resultaten en titels, en dit op alle niveaus en in elke leeftijdscategorie. Tevens wil ik in het kader van het Europees jaar van de vrijwilliger toch ook nog even voor al die talrijke onbaatzuchtige vrijwilligers onze welgemeende appreciatie en bewondering uitspreken.

De Sportraad zal steeds, zoals in het verleden, in nauwe samenwerking met het stadbestuur, blijven ijveren voor de financiële en logistieke ondersteuning van de verschillende clubs, organisaties, atleten en doelgroepen.

 

De twee halfjaarlijkse huldigingen ten stadhuize werden dit jaar teruggebracht tot één jaarlijkse huldiging  in juni met mogelijks één bijkomende huldiging  in oktober voor de sportdisciplines die hun seizoen beëindigen in september en daarnaast natuurlijk de huldigingen, bijzondere prestaties en sportlaureaten op onze traditionele sportnacht waarvan we hier vanavond allen getuige zijn.

De ontvangst op het stadhuis is vanaf heden nog enkel weggelegd voor enerzijds de kampioenenploegen in voornamelijk de balsporten en anderzijds de happy few die een Vlaamse titel of een Belgische of internationale podiumplaats wegkaapten zodat deze ontvangst en de geleverde prestaties opnieuw de uitstraling krijgen die ze verdienen. Dit laatste reduceert tevens de kans dat een club of sporter tot tweemaal toe wordt gelauwerd voor identiek dezelfde prestatie of behaalde titel, hetzij door de stad of door de Sportraad en mag zeker niet bekeken worden alsof een prestatie, zoals bijvoorbeeld een provinciale titel, minder erkenning of grandeur krijgt, integendeel zelfs. Het hoogtepunt van de huldigingen zal, nu nog meer dan ooit, liggen tijdens deze sportnacht alwaar ook de huldiging van de wipschutters een voorname plaats zal blijven innemen.

 

De Stedelijke Sportraad heeft dit jaar reden tot feesten, we mogen namelijk 40 kaarsjes uitblazen. Dit jubileum wordt begin volgend jaar nog gevierd met een gala-avond waarbij ook de renovatie en uitbreiding van de 30-jarige sporthal niet onopgemerkt zal voorbij gaan. 40 bewogen jaren met een lach en een traan, maar gelukkig werd er aanzienlijk meer gelachen dan geweend. Ik wens dan ook de mensen en clubs die de voorbije 40 jaar deel uitmaakten van deze sportieve familie hartelijk te bedanken voor het geleverde werk.

Een overzicht geven wat er de voorbije 40 jaar werd georganiseerd, gerealiseerd en geadviseerd zou ons te ver leiden, maar laat ons toch heel even kort terugblikken.

Allereerst nam  het aantal bij de Sportraad aangesloten clubs gestaag toe en het aantal organisaties van zowel sportclubs als Sportdienst nam een hoge vlucht.

De stedelijke sportinfrastructuur werd gerenoveerd en uitgebreid volgens de noden en behoeften van de sportbeoefenaars en sportclubs, ook de subsidiëring en de logistieke ondersteuning van de clubs werd, conform onze reglementen, drastisch opgeschroefd. Het sportaanbod werd gevarieerder waarbij tevens specifieke doelgroepen en niet-georganiseerde sporters niet uit het oog werden verloren.

 

De administratieve rompslomp werd er helaas ook niet minder op maar dit is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad, zo werd er in het verleden serieus werk gemaakt van subsidiereglementen, huishoudelijke reglementen, statuten, sportbeleidsplannen, adviezen, etc, allen in het belang van de sportverenigingen en sportorganisaties. Ook dit jaar werd in overleg met de Sportraad een tussentijdse evaluatie en bijsturing gedaan van het sportbeleidsplan 2008-2013 dat werd opgemaakt in 2007. Daarbij werd nagegaan of de beleidseffecten en doelstellingen werden gehaald, maar ook de opbouw van het plan en de behoeften werden mee onder de loep genomen. De resultaten werden door de werkgroep ad hoc uitermate bevredigend bevonden.

 

De stad Ninove en de Sportdienst slaagden er dit jaar ook in om de Sportcarrousel van de provincie Oost-Vlaanderen naar Ninove te halen. Ondanks het regenachtige weer bleek dit mooi initiatief toch een echte voltreffer en voor herhaling vatbaar.

 

Toch ook nog even dit terloops, we hebben er lang moeten op wachten maar na 40 jaar mochten we ook ons eerste vrouwelijk bestuurslid verwelkomen binnen het Dagelijks Bestuur, van een primeur gesproken. Kortom, ik denk als slotconclusie te mogen stellen dat wanneer wij even 40 jaar achteromkijken er op sportgebied een zeer merkbare positieve evolutie waar te nemen valt op allerlei vlakken en fronten, en,  er liggen ons in de komende jaren nog heel wat sportieve uitdagingen voor de boeg.

 

We zijn nu aanbeland bij het tweede gedeelte van deze feestelijke avond alwaar u onder andere als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2011 krijgt voorgeschoteld. Zoals reeds eerder gezegd worden straks ook nog de “Beste Vrijwilliger” en de “Beste Organisatie” aan u bekend gemaakt.

 

Ik wil ook dolgraag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen hartelijk te bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn. Herman Muylaert, Etien Debruyn, Albert Van Liedekerke, Dirk Winnepenninckx & Jozef Paternoster,   voor hun bereidwillige en uitermate deskundige jurering, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en alle medewerkers van de Sportdienst met wie het steeds fijn samenwerken is, de schepen van sport mevr. Tania De Jonge, het Ninoofse Stadsbestuur, het AGB DN en natuurlijk last but not least de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

 

Eerder deze avond, in het eerste gedeelte, heeft u reeds kunnen genieten van, een dansdemonstratie van dansgroep Den Belleman Salsa en Country Line Dancers en een wervelende buikdans-act van Caroline Clement. Straks kan u de dansgroep nogmaals aan het werk zien alsook Caroline met een spetterend paaldansoptreden. Verder wens ik ook reeds ons orkest Henri Spider and The Fellows van harte te bedanken voor hun muzikale optredens & intermezzi.

 

Om te besluiten wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een behouden thuiskomst.

 

Ik dank u.

 

 

 

TOESPRAAK SCHEPENEN SPORTNACHT 2011

 

Geachte heer burgemeester

Geachte collega’s schepenen

Geachte gemeente en ocmw raadsleden

Geachte aanwezigen

Beste sportievelingen

 

Op mijn beurt van harte welkom op de jaarlijkse sportnacht, een avond waarop we terecht aandacht schenken aan de kampioenen van het voorbije jaar. Terecht …omdat zij schitterden tijdens de diverse kampioenschappen of wedstrijden, voor mij zijn ze allemaal stuk voor stuk een sportambassadeur van onze Stad.

Hoe fier ik als schepen van sport ook ben op onze sportievelingen dit jaar maakten we op het sportvlak een echt dieptepunt mee. De “Ronde Van Vlaanderen” heeft onze Stad vaarwel gezegd, een schok voor iedereen die het wielrennen in zijn hart droeg, onbegrip bij het aankomstcomité die gedurende 39 jaar instond voor een vlekkeloze  organisatie, een kaakslag voor de drager van dit wereldevenement Willy Verlé en een dieptepunt voor de inwoners en cafés in Meerbeke. Een uitstekend dossier , de know how van een strek team, één jaartje vóór de 40ste editie, vernieuwingen en nog meer uitstraling, het mocht niet baten, men koos voor Oudenaarde. Op zo’n momenten sta je ook stil bij de persoon die de Ronde naar Meerbeke haalde, Etienne Cosyns, wijlen burgemeester van Meerbeke en onze Stad. De Ronde van Vlaanderen wordt dan ook herleid tot een Ronde van de Vlaamse Ardennen met criteriumallures en VIP opbrengsten over gans de site als kern van het geheel.

De Ronde zal nooit meer hetzelfde zijn, nooit meer, deze woorden werden vaak uitgesproken door kenners uit het wielermilieu, profs uit binnen en buitenland, door iedereen die onze aankomst een warm hart toedroeg.

Bij de pakken blijven zitten zou een verkeerd signaal zijn en niet ten goede komen van het bestaand wielergebeuren in onze Stad.

Onze wielerverenigingen staan er meer dan ooit tevoren, dat blijkt uit de omvangrijke wielerkalender die in 2012 op de wieleraffiche zal prijken. De organisatie van een wielerwedstrijd is geen gemakkelijke opdracht, elke vereniging, groot of klein staat volledig in voor de organisatie en een goed verloop van de wedstrijd. De stad is een partner van deze verenigingen en zorgt enkel voor een ondersteuning.

Naast de organisatie van onze talrijke wielerwedstrijden zullen onze grootste clubs nog uitpakken met unieke projecten en  wedstrijden, zo staan de TAFI classics al op het programma en het college van burgemeester en schepenen beslist om samen met de denderclub onze kandidatuur te stellen voor het Belgisch Kampioenschap elite voor dames en heren in 2017.

Koers is een feest, de koers brengt mensen bij elkaar, koers doorbreekt vaak het sociaal isolement van sommige toeschouwers, koers is genieten van het eerste tot het laatste moment. Je ziet vaak dezelfde mensen op de koers en jaarlijks dikt deze menigte aan, het is vaak drummen aan de aankomst. De spanning bij de supporters, de angst op het gelaat van een moeder van een wielrenner, de glimlach van een toeschouwer, het wegvallen van de spanning bij de organisatoren omdat het weer eens goed verliep,het nakeuvelen bij de drankstandjes of in de cafés in de buurt, ik hoop dat dit nog lang mag blijven bestaan in onze Stad…

Niet alleen koers is feest maar ook de andere sportenverenigingen geven het beste van zichzelf. Ook al hangen de sportieve prestaties af van de inzet van de sporters zelf, de inzet van bestuurders en vrijwilligers wordt vaak op de achtergrond geschoven ten koste van de sportprestaties. Het doet me dan ook bijzonder veel plezier dat de sportverenigingen ingingen op onze vraag om kandidaten voor te dragen voor de categorie vrijwilliger van het jaar. In het kader van het Europees jaar van de vrijwilliger willen wij allen die zich als vrijwilliger inzetten bedanken. De Stad Ninove heeft een rijkdom aan verenigingen en organisaties die dag in dag uit klaarstaan om wekelijks evenementen, wedstrijden, trainingen, fuiven, eetfestijnen, kampen  en andere organisaties op touw te zetten. Vaak zijn er voor het welslagen van deze organisaties vele handen nodig om dit tot een goed einde te brengen. Aan alle vrijwilligers uit onze socioculturele verenigingen, sportverenigingen, jeugdverenigingen, carnavalverenigingen en organisaties, een welgemeende dank voor jullie inzet en enthousiasme, jullie geven onze stad een heel bijzondere uitstraling…

Zelf word ik als schepen van sport ook omringd door een groep vrijwilligers en dat zijn de leden van het dagelijks bestuur van de sportraad. Zij zijn diegene die mee vorm gaven aan het sportbeleid in onze stad, zij zijn diegene die elke maand de belangen behartigen van onze sportverenigingen en soms met een kritische blik toezien op de realisatie van de talrijke sportprojecten. In dit jaar van de vrijwilliger wil ik dan ook ten opzichte van elk van deze leden mijn respect, waardering en dankbaarheid uitdrukken, zij zijn voor ons de belangrijkste partners in het sportverhaal van Ninove.

 

In mijn lofbetuiging wil ik ook de personeelsleden van de sportdienst betrekken, zonder hun doorzettingsvermogen en onuitputtelijke inzet zouden we  nooit zover staan, als beleidsmaker stellen wij vaak onze eisen heel hoog, als je dan niet kan terugvallen op een sterk team van mensen dan sta je nergens. Lieve mensen van de sportdienst…bedankt.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de sterren van vandaag , onze sportverdienstelijken, weet dat elke prestatie die vandaag aan bod komt een unieke prestatie is, elk met zijn capaciteiten en talenten sportte zich in de kijker. In de sport is het niet evident om er op topniveau te staan, er zijn zoveel factoren die een rol spelen, één ding weet ik zeker… iedereen deed keihard zijn best. Wij hebben opnieuw veel jong talent tussen onze kampioenen, ik ben er dan ook vast van overtuigd dat we nog veel van hen zullen horen. Deze prestaties zet je niet alleen, je wordt omringd door mensen…unieke mensen die voor jou het verschil maken, mensen die je graag zien en er voor je zijn als het een beetje minder gaat, mensen die je verzorgen, mensen die ervoor zorgen dat je tot het uiterste gaat op een training, dat brengt me terug bij waar het vandaag echt om draait, de vrijwilliger, het duiveltje doe het al…wees dankbaar want zonder hen zou onze maatschappij er heel somber uitzien.

Ik dank u…

 

 

Op zaterdag 26 november vierde de Ninoofse Sportraad zijn Sportnacht, editie 2011. De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

Onder het goedkeurend oog van een talrijk opgekomen publiek, werd een zeer aangename show opgezet met onder andere optredens van Henri Spider and The Fellows, de Ninoofse dansclub Den Belleman Country & Line Dancers en paal- en buikdanseres Caroline Clement die een optreden weggaf om U tegen te zeggen.

Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sportlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 17 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen toen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etien De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninck,  Albert Van Liedekerke en Jozef Paternoster.

Interclubviswedstrijd

Na de intro, het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels, en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingavond ingezet met een demonstratie van dansclub Den Belleman Country & Line Dancers gevolgd door de jaarlijkse huldiging van de interclubviswedstrijd.  Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de stedelijke Sportdienst samen met vier visclubs (Oude Dender, Ninofish, HTB Fishing Club en De Waterduivels) was dit jaar aan zijn 23ste editie toe.  David De Braeckeleer werd uitgeroepen tot individueel winnaar, en bij de clubs werd visclub HTB Fishing Club de laureaat.

Voorstelling toegetreden clubs 2011

In 2011 dienden weerom enkele verenigingen een aanvraag in voor toetreding of hertoetreding bij de Sportraad.

Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld door middel van een overzichtelijke powerpoint-presentatie:

"Takemusu Aikidojo” - afgevaardigden: Dhr. Luc Taets en Mevr. Sarah Stadsdader.

"Rijbaan Molenzicht” - afgevaardigden: Dhr. Hans Van Kerkhoven en Mevr. Sabrina De Dobbeleer

"Hoyax vzw” - Afgevaardigden: Dhr. Thomas Van Vaerenbergh en Mevr. Trees Van Schoors

Na het buikdansoptreden van Caroline Clement, werden de personen gehuldigd die door hun respectieve clubs werden voorgedragen.

Er waren huldigingen van sporters uit het karate, de atletiek, het damesvoetbal, het handboogschieten en de paardensport afgewisseld met leuke deuntjes van The Fellows.  

Ook nog voor de pauze was het de beurt aan de kampioenen in het boogschieten.  Voor 2011 man Dirk Van Opdenbosch (Schuttersmaatschappij Sint Medard) zich Schutterskoning van de stad Ninove noemen.

Onderkoning voor 2011 werd Jan Van Vaerenbergh van Schuttersmaatschappij Concordia.

Kampioenenploeg voor 2011 werd de ploeg van KHBG Sint Sebastiaan bestaande uit Bart Van Heghe, Michael Arents, Roger Arents en Frank Plas.  Opmerkelijk is dat het voor Sint Sebastiaan van 1976 geleden is dat ze kampioen waren, na 35 jaar is het dus eindelijk opnieuw raak!

Kampioen hoge vogels werd Bram de Mulder van schuttersmaatschappij Sint Medard met 12 punten, en de titel kampioen kleine vogels ging voor dit jaar naar Frank Van Impe van Schuttersmaatschappij Concordia met 19 punten.

Ten slotte mag Dirk Van Opdenbosch van Schuttersmaatschappij Sint Medard zich verdienstelijkste schutter 2011 noemen.

Nadien was het de beurt aan onze Henri Spider om het publiek te entertainen tot de pauze.

Na de pauze, de toespraak van de voorzitter van de Sportraad, Dhr. Kris Engels en het adembenemende paaldans-optreden van Caroline Clement werden "de beste vrijwilliger" en "de beste organisatie" gehuldigd.

Beste organisatie 2011

Met deze categorie wil de Sportraad een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove dat wordt georganiseerd door een Ninoofse sportclub in de kijker zetten.

Dit jaar organiseerde Atletiekclub VITA de 21ste memorial Geert Rasschaert.  Dit evenement werd opgestart in 1991 naar aanleiding van het overlijden van Geert Rasschaert, een aankomend talent voor de lange afstand.

Dit jaar werd het hoogtepunt bereikt waarbij de meeting bekroond werd als beste meeting in Vlaanderen (na de memorial Van Damme en de nacht van de atletiek).

Ook zijn er lovende commentaren over de verlichting en de nieuwe mondo laag van de piste.

De titel van beste organisatie gaat verdiend naar de vele medewerkers van VITA, die de organisatie telkens in goede banen leiden.

Beste vrijwilliger

In de categorie "Beste Vrijwilliger" wil de Sportraad aandacht geven aan personen die, zonder deel uit te maken van een bestuur of een officiële functie te hebben bij een club, zich toch meer dan verdienstelijk maken voor hun club.  Zeker in dit Europese jaar van de Vrijwilliger werd een warme oproep gedaan naar de clubs toe om hun ongetwijfeld vele vrijwilligers eens in de bloemetjes te zetten.

De voorzitter, het Dagelijks Bestuur en ook de Schepen waren dan ook aangenaam verrast bij de kandidaatstelling van niet minder dan zeven gegadigden: Dhr Gustaaf Van Houtem van Kaatsclub Eendracht Ninove, Dhr. Theo Sorgeloos van het Feestcomité Outer, Mevr. Erna Lauwerys van Atletiekclub VITA, het Dames Hulpteam van Karateclub Hiryu, Dhr. Jean-Claude De Vleeschouwer van Rescue Team Ninove, Mevr. Rita Dellafaille van vzw De Kalmoes en de Werkgroep Mensen met een Beperking.

Na de telling van de stemmen werd de titel van Beste Vrijwilliger toegekend aan de Werkgroep Mensen met een Beperking.  Maar ook de prestaties van de andere vrijwilligers werden nog eens extra in de verf gezet.

Recreatieve laureaat - individueel

In deze categorie werd drie kandidaturen weerhouden:

“Davy Vanderroost van Atletiekclub VITA begon met de “Start to Run” in het najaar van 2010 en slaagde erin om in minder dan een jaar trainen volgende prestaties neer te zetten.  Hij liep de 20km van Brussel in 1Hr 24min en 44 sec wat hem een 367ste plaats opleverde van de 10.384 deelnemers.  In oktober 2011 behaalde hij een 50ste plaats (1350 deelnemers) op de halve marathon van Eindhoven.”

“Bryan Van Kerkhoven beoefent paardrijden als hobby bij vzw De Kalmoes.  Ondanks zijn zeer zware emotionele en affectieve aandoening waardoor het voor hem bijna onmogelijk is om mensen en dieren te vertrouwen, durft hij nu meer en meer met zijn paard.  Hij kan nu al alleen wandelen en een kleine sprong maken wat gezien zijn psychologische aandoening uitzonderlijk is te noemen.  Met zijn doorzettingsvermogen is hij een voorbeeld voor iedereen.”

“Hans De Rijck behaalde met zijn duif Victor een eerste plaats op de internationale vlucht vanuit Narbonne (22.685 duiven uit verschillende landen).  De duif vloog 859 kilometer met wind op kop en was in 14 uur terug thuis (62,2 km/Hr) waarbij ze zelfs oudere duiven achter zich liet.”

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Davy Vanderroost zich als Recreatieve Laureaat individueel 2011 mocht kronen.

Administratief laureaat - individueel.

In deze categorie werden twee kandidaturen ontvangen:

“Luc Coppens van de Ninoofse Botvink is reeds 25 jaar secretaris van zijn club en is sinds zijn 7de levensjaar een vinkenier in hart en nieren.  Sinds 1987 is hij tevens gewestleider voor het Gewest Ninove en sinds 1990 lid van de Raad van bestuur van de Hoofdfederatie Vi Mi Bel.  Sinds 1996 neemt hij tevens de redactie waar van het vinkeniersblad “De Vrije Vink”.  Tijdens gans zijn mandaat stond hij in voor alle administratieve zaken en de organisatie van alle activiteiten van de club.”

“Kurt Horrie was tot op heden voorzitter van karateclub Hiryu Ninove en ook secretaris van de Ninoofse Sportraad.  Hij stond aan de wieg van de club en is de man waarop de club steeds beroep kan doen bij alle mogelijke problemen.  Zowel op sportief als op administratief vlak kan hij omschreven worden als een maniak; alles moet perfect verlopen en dat lukte elke keer weer wonderwel.  De administratie van Kurt was steeds perfect.  Door zijn professionele bezigheden moet hij nu echter na 13 jaar voorzitterschap van zijn club, noodgedwongen een stap opzij zetten, maar hij heeft beloofd dat de club nog steeds beroep op hem kan doen. 

Na een razend spannende telling van de stemmen behaalde Kurt Horrie nipt de titel van Administratief laureaat 2011.

Jeugdsportlaureaat - individueel

In deze categorie werden zes kandidaten weerhouden:

"Gianni Schotte - Karateclub Hiryu kampioen van Oost-Vlaanderen kumite scholieren en Vlaams vice-kampioen kata en een derde plaats kumite op dit zelfde kampioenschap.  Bovendien behaalde hij een finaleplaats (bij de beste acht) op het Europees Jongerenkampioenschap te Beek (Nederland).  Ook slaagde Gianni dit jaar voor zijn proeven voor het behalen van zijn zwarte gordel, en dit op dezelfde dag als zijn vader.  Gianni kon er op de huldiging niet bij zijn aangezien hij op dat eigenste moment met de Belgische selectie de Belgische kleuren verdedigde op het Europees kampioenschap in Warschau.”

"Lana Rossignol - Karateclub Kachi werd Vlaams kampioen kata te Beerse en behaalde in dezelfde discipline een tweede plaats op het Belgisch kampioenschap.  Bovendien mag ze zich wereldkampioen noemen bij de pupillen (7 tot 9-jarigen).  In Berlare behaalde ze ook nog een Provinciale titel in kata en kumite en mocht zich ook algemeen kampioen noemen in deze twee disciplines.”

"Emily Van Mulders leerde haar pony “Noa” alles zelf en reed met het dier in de op één na hoogste klasse bij de Landelijke Rijvereniging.  Ook met haar andere pony “Game Boy” raakte van de laagste klasse in de op één na hoogste, zowel in dressuur, springen als in eventing (een zeer zware, intensieve en gevaarlijke discipline).  Met “Game Boy” nam ze ook deel aan het nationaal kampioenschap.  Anderhalf jaar geleden begon ze te rijden met “Clea H” waarmee ze nationaal kampioen werd in de op één na hoogste klasse van het LRV.  Door haar puike resultaten mocht ze met deze drie pony’s deelnemen aan het nationaal kampioenschap.”

“Jara Van Der Hoeven is een jeugdig talent van 8 jaar die deelneemt aan de UCI BMX-wedstrijden.  Zij rijdt voor de Gentse club The BMX Angels en behaalde de Oost-Vlaamse provinciale titel in de categorie 8 en 9-jarigen.”

“Bjarne Laroy maakte in 2011 de overstap van de 50 naar de 65cc en werd vice Belgisch kampioen in deze categorie waar hij op amper één punt van de winnaar strandde.”

“Bo De Groot werd in het zwemmen provinciaal kampioen op zowel de 200m wisselslag als op de 1500m vrije slag.”

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Gianni Schotte zich jeugdsportlaureaat individueel 2011 mag noemen.

Sportlaureaat - individueel

In deze categorie kwamen drie kandidaturen binnen.

"Jori Stroobants van Atletiekclub VITA, de sportlaureaat van verleden jaar, kende ook dit jaar weer een uitstekend atletiekjaar.  Outdoor behaalde hij een Belgische titel bij de beloften op de 400m horden, en werd hij tegelijkertijd vice Belgisch kampioen alle categorieën op deze afstand.  Voordien kroonde hij zichzelf reeds tot vice kampioen op provinciaal niveau op de 400m horden en behaalde hij ook een provinciale titel alle categorieën op deze discipline.  Indoor behaalde hij eveneens een provinciale titel en werd hij tweede op de Vlaamse kampioenschappen op de 400m.  Bovendien behaalde hij nog eens een provinciale titel in het verspringen waar hij met een sprong van 6m51 een nieuw persoonlijk record vestigde.”

“Shauni Quinteyn van Karateclub Hiryu Ninove behaalde zowel op het provinciaal als op het Vlaams kampioenschap een derde plaats in kata en mag zich bovendien Vlaams kampioen kumite junioren dames noemen”.  Hoewel Shauni pas recent haar eerste stappen op de wedstrijdvloer zetten, werd haar talent onmiddellijk vastgesteld.  Een sportster om in het oog te houden!”

“Jana De Quick werd Belgisch kampioen luchtkarabijnschieten bij de junioren dames”

Na de telling van de stemmen bleek dat Jori Stroobants zich, net als verleden jaar, Sportlaureaat individueel 2011 mag noemen.

 

Afscheid

De Ninoofse Sportraad bedankt het talrijk opgekomen publiek, plaatselijke politici, de schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking.  Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten.

Afspraak op de volgende editie van 2012!!

 

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2010.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Ik heb als voorzitter van de Stedelijke Sportraad opnieuw het grote genoegen om u hier vanavond, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, van harte te mogen verwelkomen op onze Sportnacht 2010 in het cultuurcentrum De Plomblom. Tijdens deze feestelijke avond, die door de jaren heen is uitgegroeid tot één van de belangrijkste sportieve evenementen van Ninove, worden de uitmuntende prestaties van onze verschillende Ninoofse sportievelingen en sportclubs in de spotlights gezet.

 

Het beloofd opnieuw een gezellige en sportieve avond te worden met een mix van huldigingen, demonstraties, amusement en vermaak & natuurlijk als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2010. Ik verleen dan nu, om de spits af te bijten, graag het woord aan de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2010.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Alle individuele sporters en sportclubs die reeds vóór de pauze werden gehuldigd wil ik in naam van het dagelijks Bestuur van de Sportraad hartelijk feliciteren met hun schitterende prestaties en behaalde titels. We zijn terecht heel fier op het feit dat het voorbije seizoen voor heel wat sportievelingen en clubs uitermate geslaagd was. Voornamelijk ook de Ninoofse jeugd presteert op een zeer hoog niveau. U kon reeds samen met mij vaststellen dat het allemaal prestaties zijn om U tegen te zeggen en ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ongetwijfeld nog heel veel van deze jongens en meisjes gaan horen.

 

Ik wil dan ook vanavond samen met u eens even stil staan bij deze prestaties. Een prestatie neerzetten is afhankelijk van verschillende factoren, een eerste belangrijke factor is de begeleiding en ondersteuning door de sportclub zelf, de sportverenigingen leveren hier enorm veel inspanningen om de kwaliteit van de aangeboden sporten te verhogen en wij zijn hen daar dan ook heel dankbaar voor. Daarnaast zijn natuurlijk ook de onmiddellijke omgeving zoals ouders, vrienden en familie van de atleet enorm belangrijk. Een tweede evidente factor is de gedisciplineerde inzet van de sporter zelf. Zo dient deze regelmatig en gezond te eten, voldoende rust te nemen en mentaal ook voldoende sterk te staan om eventuele tegenslagen, zoals kwetsuren, te kunnen verwerken. Een laatste niet-onbelangrijke factor is het preventief onderhoud van de bestaande en de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur, zodat de sporter in optimale omstandigheden zijn geliefkoosde sport kan beoefenen. Hier heeft de stad in samenspraak met de Sportraad reeds grote inspanningen geleverd en er is bijgevolg reeds een enorme positieve evolutie merkbaar, maar ook hier is het werk nog lang niet af. De projecten die momenteel in de steigers staan zijn onder andere de uitbreiding en renovatie van de sporthal en de aanleg van een kunstgrasveld. Essentieel is ook de continue logistieke en financiële ondersteuning van de clubs, zodat deze kunnen blijven zorgen voor de omkadering van de prestaties van hun atleten of ploeg.

 

Één van de vele accenten die wij samen met de Sportdienst wensen te leggen is ondermeer de verdere uitbouw van de sportpromotie voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen. Ook de niet-georganiseerde sporter wordt hierbij niet aan zijn lot overgelaten, een prachtig voorbeeld hiervan is de realisatie van het omnisportterrein & skatepark. Voor mensen met een beperking werkten de sportdienst en sportraad samen aan een uitdagend project om de toegankelijkheid van sporten drempelverlagend te maken voor deze mensen. Naast de toegankelijkheid willen wij de mensen met een beperking ook laten kennismaken met de bestaande sportinfrastructuur, het beschikbare sportaanbod en de mogelijkheden binnen de verschillende sportclubs. Misschien is de term "sporten" voor mensen met een mentale of fysische handicap wat angstaanjagend maar het komt er hier vooral op neer deze mensen op regelmatige basis te laten "bewegen". De recent ingerichte succesvolle G-sportdagen zijn het levende bewijs dat hier wel degelijk vraag naar was en nog steeds is. Communicatie en informatie betreffende de sportbeleving in Ninove zijn tevens van cruciaal belang, want ook dit kan de burger ertoe aanzetten om meer aan sport te doen en kennis te maken met het uitgebreide sportaanbod dat Ninove toch wel te bieden heeft.

 

We zijn nu aanbeland bij het tweede gedeelte van deze feestelijke avond alwaar u onder andere als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2010 krijgt voorgeschoteld, de jeugdsportlaureaat, de recreatieve sportlaureaat & de sportlaureaat, beiden zowel individueel als per ploeg, de topsportlaureaat en de administratieve laureaat. Zoals reeds eerder gezegd worden straks ook de "Beste Vrijwilliger" en de "Beste Organisatie" aan u bekend gemaakt.

Ik wil ook nog graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen hartelijk te bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn.: Albert Van Liedekerke, Willy Van Der Perren, Herman Muylaert, Etien Debruyn & Dirk Winnepenninckx voor hun bereidwillige en uitermate deskundige jurering, Juwelier-uurwerkmaker Bart Van Heghe voor de geschenkbon aan de topsportlaureaat, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en de medewerkers van de Sportdienst, de schepen van sport mevr. Tania De Jonge, het Ninoofse stadsbestuur en last but not least de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

Eerder deze avond in het eerste gedeelte heeft u reeds kunnen genieten van onze Ninoofse gitaarvirtuoos Lennert, samen met Bram winnaar van de cultuurprijs Krasjel 2010, een sportdemonstratie van Judoclub Ninove onder leiding van dhr. Eddy Heyman en tevens lid van onze sportraad, een wervelende dance-act van Kidz & Co en de "moves" van Michael Jackson, u gebracht door onze Ninovieter Bart Kalenga. Straks kan u de meeste onder hen nogmaals aan het werk zien. Verder wens ik ook reeds onze huisaccordeonist Gust van harte te bedanken voor zijn vrolijke deuntjes en melodietjes.

Om te besluiten wens ik u verder nog een zeer leuke aangename avond toe en voor straks een behouden thuiskomst.

Ik dank u.

 

 

Toespraak schepenen sportnacht 2010.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Beste Sportliefhebbers,

 

Op mijn beurt heet ik jullie hartelijk welkom op de sportnacht 2010. Sportend Ninove is weer present voor de huldiging van tal van mooie sportprestaties enerzijds en de verkiezing van de sportlaureaten anderzijds. Wat me ten zeerste verheugd is de jaarlijkse toename van het aantal te huldigen sportievelingen. Dit zegt niet alleen veel over de prestaties maar dit zegt ook veel over de begeleiding en de ondersteuning door de sportvereniging en de sportbegeleider.

 

Op 11 november 2010 was de Stad Ninove gaststad voor de "dag van de jeugdsportbegeleider". Twee thema's kwamen aan bod, eerst kregen we een beeld over sport, breed motorisch of sportspecifiek, daarna werd het thema van de rol van de ouder en de trainer belicht. Vanuit verschillende invalshoeken werd de opleiding van een sportend kind in kaart gebracht. Het was bemoedigend te horen van een ouder dat hij sinds het kind voetbalde op z'n 6 jaar elke keer zegt amuseer u jongen en nu diezelfde jongen op 18 jarige leeftijd een profcontract ondertekende bij AA Gent zegt hij nog wekelijks, amuseer u jongen…het was een mooi verhaal en toonde ook aan dat kinderen tot veel in staat zijn als ze hun sport met hart en ziel beoefenen. Ook bij onze individuele sporters is de motivatie om die sport te doen en tot het uiterste te gaan de belangrijkste factor om mooie prestaties neer te zetten. Niemand kan in het hoofdje van een kind kijken maar een kind dat gelukkig is kan grenzen verleggen.

 

Gelukkig zijn als je aan sport doet, gelukkig zijn als je beweegt, gelukkig zijn als je samen kan bewegen…deze ochtend hadden we de eerste sessie van ons gestructureerd aanbod "onbeperkt sporten". Vorig jaar deed ik een warme oproep om deel uit te maken van onze werkgroep dit om samen met de sportdienst, mensen uit het werkveld en ouders of familieleden, werk te maken van een sportaanbod voor kinderen en volwassenen met een beperking. De werkgroep deed er alles aan om deze doelgroep te mobiliseren …en met welk resultaat, op 4 september 2010 organiseerden we onze eerste sportdag en er waren niet minder dan 69 deelnemers met als klap op de vuurpijl de rolstoelbasket wedstrijd met onze peter van het project "Niels" in een hoofdrol. 69 kinderen en volwassenen beleefden de dag van hun leven, amuseerden zich, net als die topvoetballer, net als die individuele sporter. Voortaan voorzien we maandelijks een sport waaraan deze deelnemers vrij kunnen deelnemen, vandaag konden ze genieten van recreatiespelen, volgende maand staan voetbal judo en hockey op het programma. Een jaar geleden had ik nooit gedacht dat we vandaag zover zouden staan…hun dankbaarheid te opzichte van de begeleiders en de leden van de werkgroep is telkens weer zo groot, dit treft je tot in het diepste van je hart…

Op het vlak van sportbeleid kunnen we ook terugblikken op een zeer geslaagd jaar boordevol projecten en nieuwe sportinitiatieven. Alles vermelden zou me te ver leiden maar ik hield er wel aan de mensen te bedanken die mee voor de realisatie zorgden.

In eerste instantie de collega's uit het schepencollege en de gemeenteraad voor de goedkeuring van de projecten en de vrijgemaakte budgetten om dit te realiseren. De voorzitter en bestuurleden van de sportraad. Zij zijn een enorme ondersteuning voor onze werking. Naast hun professionele adviesverlening spelen zij ook een actieve rol in het beleidsvoorbereidend werk.

Ook al ben ik soms veeleisend en heel ambitieus om bepaalde projecten uit te werken, sportend Ninove kan steeds rekenen op de sportdienst, een dienst waarmee het fijn is om samen te werken en die tot het uiterste gaat om alles op punt te zetten. Met veel respect en grote dankbaarheid werk ik graag samen deze mensen.

Uiteraard bedank ik ook alle partners die deel uitmaken van het sportbeleidsverhaal, de scholen, de sportpartners uit de privésector en de sportverenigingen.

De inzet van de sportverenigingen is zeer groot. Zij doen enorm grote inspanningen om van onze stad een unieke sportstad te maken. Mijn dank gaat uit naar de clubs die een actief aanbod voorzien maar evenzeer naar de clubs die instaan voor de organisatie van sportevenementen zoals de wieler- en de mountainbikeclubs.

In Ninove kregen een aantal sportverenigingen het soms zwaar te verduren. Sommigen onder hen doorstonden zware menselijk beproevingen en dan voel je dat een clubbestuur meer doet dan alleen het sportaanbod te voorzien, ze bieden hulp en steun waar het kan. Verdriet en vreugde liggen immers heel kort bij elkaar, ook bij sportverenigingen.

Tot slot wil ik nog een warme oproep doen voor een activiteit volgende week zaterdag 4 december in dit CC. Ergosport organiseert het programma "Art Bécaud". Marijn De Valck vertolkt op een eigen manier de nummers van deze franse zanger. Belangrijk om weten, een deel van de opbrengst gaat naar twee Ninoofse sportverenigingen die een specifiek project ingediend hebben waarbij de jeugdsport gepromoot wordt.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een heel aangename avond toe.

 

 

  Op zaterdag 27 november jongstleden vierde de Ninoofse Sportraad zijn Sportnacht, editie 2010. De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

  Onder het goedkeurend oog van een talrijk opgekomen publiek, werd een zeer aangename show opgezet met onder andere optredens van Lennert (Solo), gitaarvirtuoos die samen met Bram de cultuurprijs "Krasjel 2010" won , de Ninoofse dansclub Kidz & Co, Danser Bart Kalenga, finalist "Move like Michael jackson op VT4" en topaccordeonist Gust

  Verder kon het publiek genieten van een meer dan geslaagde demonstratie Judo door de plaatselijke Ninoofse Judoclub Ninove onder leiding van dhr. Eddy Heyman.

  Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sportlaureaten zouden aanduiden. De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 18 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht. Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit. De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etien De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninck, Albert Van Liedekerke & Willy Van Der Perren.

  Interclubviswedstrijd

  Na de intro door accordeonist Gust, het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels, en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingsavond ingezet met een uitmuntende demonstratie van judoclub Ninove gevolgd door de jaarlijkse huldiging van de interclubviswedstrijd. Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de stedelijke Sportdienst samen met 4 visclubs : Oude Dender, Ninofish, HTB Fishing Club & De Waterduivels, was dit jaar aan zijn 22ste editie toe. Van de 40 deelnemers werd Kevin Le Duck individueel winnaar, bij de clubs werd visclub De Waterduivels de laureaat.

  Voorstelling toegetreden clubs 2010

  In 2010 dienden verschillende verenigingen een aanvraag in voor toetreding of hertoetreding bij de Sportraad.

  Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld door middel van een overzichtelijke powerpoint-presentatie:

  " De Kalmoes - afgevaardigde : dhr. Philippe Meert

  " Iaido Raito - afgevaardigde : dhr. Michel Van Der Straeten

  " Het Goudvisje - secretaris : dhr. Achiel Vernaillen

  Huldiging sportverdienstelijken

  Na het uitermate gesmaakte dansoptreden van Kidz & Co en de wervelende dansmix van Bart Kalenga, werden de personen gehuldigd die door hun respectieve clubs werden voorgedragen.

  Er waren huldigingen van sporters uit het karate, de atletiek, de zwemsport, floorball en het handboogschieten afgewisseld met leuke accordeondeuntjes van Gust. Nadien was het de beurt aan onze Ninoofse Lennert (Solo) voor zijn eerste schitterende akoestische optreden van deze avond.

  Beste vrijwilliger & organisatie 2010

  Na de pauze, de toespraak van de voorzitter van de Sportraad, Dhr. Kris Engels en het tweede en tevens laatste optreden van Kidz & Co werd "de beste vrijwilliger" en "de beste organisatie" gehuldigd.

  In de categorie "Beste Vrijwilliger" wil de Sportraad aandacht geven aan personen die, zonder deel uit te maken van een bestuur of een officiële functie te hebben bij een club, zich toch meer dan verdienstelijk maken voor hun club.

  De voorzitter en het Dagelijks Bestuur betreuren dat er dit jaar geen enkele kandidatuur werd binnengestuurd en dit ondanks het feit dat er in om het even welke sportclub toch wel enkele noeste onbaatzuchtige medewerkers zijn die heel veel betekenen voor de club en die meestal achter de schermen actief zijn, ze zijn de "duiveltjes-doe-het-al" binnen de vereniging, deze mensen mogen niet worden vergeten en verdienen eenieders respect en waardering. De voorzitter deed dan ook een emotionele oproep naar de clubs om in de toekomst ook hun vrijwilligers eens in de schijnwerpers te plaatsen via deze speciaal in het leven geroepen categorie.

  Een andere categorie die door de Sportraad vorig jaar werd ingevoerd, is de categorie "Beste organisatie". Hiermee wil men een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove dat wordt georganiseerd door een Ninoofse sportclub in de kijker zetten.

  Uit de grote waaier van kandidaten viel dit jaar de keuze op voetbalclub K.V.K. Ninove voor de organisatie van het DIVAS-project (Damesvoetbalsterren In Spe Voetballen Alleen en Samen) van de dameswerking, een breed maatschappelijk project dat meisjes de voetbalsport leert kennen en hen een omgeving aanbiedt waarbij men de sport kan beoefenen zonder directe verplichting tot aansluiten bij de club. Bijkomend doel is om de drempel tot voetballen te verlagen en om zo talent te ontdekken dat anderzijds de weg naar het veld niet vindt. Er wordt op 2 doelgroepen gemikt, enerzijds worden meisjes die nu in jongensteams voetballen uitgenodigd om mee in te stappen en anderzijds worden de meisjes aangesproken die door de voetbalmicrobe gebeten zijn maar de stap naar een voetbalclub nog niet durven zetten. Dit lovenswaardig initiatief ontvangt terecht de titel van "Beste Organisatie"

  Recreatieve laureaat - individueel

  In deze categorie werd 1 kandidatuur weerhouden: " Dirk Deneys - Atletiekclub VITA Dirk, die al 15 jaar werkt te Aalst in een beschutte werkplaats heeft als hobby 'lange-afstand'. Trainer van Dirk is Jef Gees. Jef maakt voor Dirk nog altijd de schema's op; Dirk vond een dankwoord aan Jef en zijn vrouw Véronique dan ook op zijn plaats. Ook de andere trainers van VITA, Ronny en Guy, alsook de lange-afstandsatleten van VITA én de joggers wil Dirk in zijn hulde mede betrekken. Dirk liep zijn eerste jogging te Ninove medio mei 2007 en deed dit zo graag dat hij zich bij VITA aansloot. Het is mooi hoe de mensen van VITA Dirk altijd geholpen hebben in het beoefenen van zijn hobby. Dirk loopt zowel joggings, crossen en pistemeetings. Toen de club met veel gekwetste atleten zat, heeft hij begin juni 2009 meegedaan aan de interclub Masters, die toen plaatsvond te Lebbeke. Mede dankzij Dirk konden onze Masters zich handhaven in 3de Landelijke. Doch zijn hart ligt bij de marathons en de halve marathons. Op de Maasmarathon, die op 9 mei 2010 plaatsvond, verbeterde hij zijn tijd naar 3 uur 14 minuten 11 seconden. Na de Maasmarathon heeft Dirk een aantal pistemeetings gelopen te Ninove om zijn snelheid terug aan te scherpen. Te Eindhoven liep hij op 10 oktober samen met de atleten van Guy Tondeur de halve marathon waar hij een tijd liep van 1 uur 30 minuten 17 seconden. Dirk is altijd beleefd en goed geluimd en mag dan ook terecht een model-recreant genoemd worden.

  Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Dirk Deneys zich als Recreatieve Laureaat individueel 2010 mocht kronen.

  Jeugdsportlaureaat - individueel

  In deze categorie werden 4 kandidaatstellingen weerhouden: " Preben Herregodts - Atletiekclub VITA Preben scoorde dit seizoen vooral op indoor sprint en maakte ook deel uit van de kadetten en scholierenploeg die ei zo na de promotie naar de hoogste afdeling miste naar de hoogste afdeling. Omwille van zijn inzet en zijn positieve ingesteldheid draagt Vita hem vanavond voor als jeugdsportlaureaat

  1ste plaats 200 meter provinciaal kampioenschap indoor kadetten te Gent

  2de plaats 100 meter provinciaal kampioenschap outdoor kadetten te Aalst

  2de plaats 200 meter kampioenschap van Vlaanderen indoor kadetten te Gent

  3de plaats 200 m op het provinciaal kampioenschap outdoor kadetten

  4de plaats op de 200 en 5de plaats op de 100m op kampioenschap van Vlaanderen outdoor kadetten te Ninove

  " Lana Rossignol - Karate Kachi winnaar beker van Lochristie voor 2de maal op rij= internationaal tornooi België, Nederland en Luxemburg 3de plaats beker van Veerle= internationaal tornooi Vlaams kampioen kata voor de 2de maal op rij 3de plaats op het Belgisch kampioenschap kata Provinciaal kampioen kata en kumite algemeen kampioen kata en kumite voor de 3de maal op rij provinciaal kampioen kata en kumite en daardoor ook 3de maal algemeen kampioen zal vanaf 2011 geselecteerd worden om aan buitenlandse wedstrijden deel te nemen

  " Gianni Schotte - Karate Hiryu kampioen van Oost-Vlaanderen kumite en vice-kampioen van Oost-Vlaanderen kata. Hierdoor werd hij algemeen kampioen van Oost-Vlaanderen in categorie scholieren en Vlaams kampioen in de categorie scholieren hij is een vaste waarde bij de jeugd en het palmares van de ex-jeugdsportlaureaat wordt er alsmaar uitgebreider op. Hij bevestigt zijn niveau op elke wedstrijd en elk kampioenschap Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt want op 11 december 2010 mag hij deelnemen aan de selecties voor de nationale ploeg

  " Jana De Quick - Luchtkarabijnschieten Op 13 jarige leeftijd begon ze met luchtkarabijnschieten, een discipline die concentratievermogen, een goede lichaamsbeheersing en veel geduld vergt Aangezien deze discipline niet in Ninove kan beoefend worden, kwam Jana in Geraardsbergen terecht Zij werd Belgisch kampioene luchtkarabijnschieten bij de junior dames in 2009 Op de selecties behaalde zij haar worldquota waardoor ze deel uitmaakt van de nationale ploeg en mocht deelnemen aan internationale wedstrijden, het Europees kampioenschap in Noorwegen en het wereldkampioenschap te München Behaalde op 6 november 2010 opnieuw de titel van Belgisch kampioen in deze Olympische discipline

  Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Jana De Quick zich als jeugdsportlaureaat individueel 2010 mocht kronen.

  Sportlaureaat - individueel

  In deze categorie werd 2 kandidaten voorgesteld: " Tiemen Van Der Straeten - Karate Hiryu Behaalde derde plaats kata op het Oost-Vlaams kampioenschap derde plaats kata op het Vlaams kampioenschap ondanks zijn bijdrage bij het vernieuwen van de clubwebsite, het opstellen en verwerken van de clubenquête, het trainen en lesgeven in de club, vindt hij nog de tijd om met vrucht de BLOSO cursus initiator te doorlopen en bovendien nog enkele sportieve prestaties neer te zetten. Hij is een atleet waar een club alleen maar kan van dromen

  " Jori Stroobants - Atletiekclub VITA Dit jaar was zeer goed voor Jori want hij behaalde in totaal 8 podia op diverse kampioenschappen Kers op de taart : 1ste plaats 400 meter Belgisch kampioenschap beloften indoor te Gent 4 maal vice kampioen op de 400 m horden, zijn Koninginnenummer Voldoet reeds aan het internationale minimum voor deelname aan het Europees beloftenkampioenschap outdoor in 2011 Bewees zijn veelzijdigheid door zijn prestaties in het verspringen en het hink-stap-springen en volgende prestaties

  2de plaats 400m H op Belgisch kampioenschap AC

  2de plaats 400m H op Belgisch kampioenschap Beloften

  2de plaats 400m H op kampioenschap van Vlaanderen

  2de plaats 400m H op provinciaal kampioenschap Seniores

  3de plaats verspringen op provinciaal kampioenschap seniores

  3de plaats 400m op Belgisch kampioenschap indoor AC

  3de plaats 400m provinciaal kampioenschap indoor seniores

  Na de telling van de stemmen bleek dat Jori Stroobants zich Sportlaureaat individueel 2010 mag noemen.

  Sportlaureaat - ploeg

  Ook in deze categorie werd 1 kandidatuur voorgedragen. " Eendracht Ninove - Kaatsen Na de reguliere competitie Kaatscompetitie Nationale II eindigde Ninove Eendracht als eerste Vlaamse ploeg en werd zo kampioen van Vlaanderen. In de play-offs werd tijdens de schiftingswedstrijden, heen en terug, Tourpes verslagen. In de finale werd Sirault Tout in twee wedstrijden, heen en terug, verslagen en E. Ninove werd kampioen van België

  Voor deze prestaties werd Eendracht Ninove verkozen als Sportlaureaat Ploeg 2010.

  Topsportlaureaat

  Onder deze categorie vallen top- of beroepssporters, die individueel of in clubverband een uitzonderlijke prestatie op nationaal of internationaal vlak leverden.

  De Sportraad kon terecht fier zijn om in deze categorie Nico Stevens te mogen huldigen voor zijn schitterende prestaties in de discipline catch.

  Reeds van kinds af aan oefent en traint Nico om zijn geliefkoosde sport "catch"te beoefenen. Hij traint hiervoor elke avond in de week en in het weekend neemt hij deel aan wedstrijden in heel Europa. Het eerste jaar deed hij dit op amateuristisch vlak en vanaf het 2 de jaar kreeg hij ook kansen bij professionele teams. Sindsdien werkt hij al 10 jaar bij de grootste proffederatie die er bestaat in Europa (Wrestling stars - Eurostars). In februari 2009 besloot hij om voor het Europees kampioenschap te vechten en werkte hij heel het jaar door kwalificatiewedstrijden af, een jaar later in februari 2010 heeft hij de laatste en belangrijkste kwalificatiewedstrijd gewonnen, waardoor hij kanshebber nummer 1 werd voor het Europees kampioenschap. Deze wedstrijd was gepland op 15 mei 2010 in Polen, maar door de vliegtuigramp met de Poolse president is alles opgeschoven naar zaterdag 05 juni 2010.

  Nico haalde de overwinning binnen op de toenmalige Europees kampioen en werd in Polen Europees kampioen.

  Nico Stevens kreeg als topsportlaureaat 2010 onder een oorverdovend applaus een uniek gezandstraald logo van de Sportraad uit handen van de schepen van Sport, mevr. Tania De Jonge.

  Afscheid

  De Ninoofse Sportraad bedankt het talrijk opgekomen publiek, plaatselijke politici, de schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking. Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten evenals aan Juwelier-uurwerkmaker Van Heghe voor de kadochecque aan de topsportlaureaat.

  Afspraak op de volgende editie van 2011!!

 

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2009.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Ik heb in de hoedanigheid van voorzitter van de Stedelijke Sportraad opnieuw de eer en het genoegen om u hier vanavond, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, hartelijk te mogen verwelkomen op onze Sportnacht, editie 2009, de avond waarop de prestaties van onze verschillende sportievelingen in de kijker worden gezet.

 

Ik hoop samen met u een ontspannende, gezellige en sportieve avond te beleven met huldigingen, demo’s, amusement en vermaak. Ik verleen dan nu, als startschot voor deze avond, graag het woord aan de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2009.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Alle sportievelingen die reeds vóór de pauze werden gehuldigd wil ik in naam van het dagelijks Bestuur van de Sportraad van harte feliciteren met hun geleverde prestaties en behaalde titels. Het jaarlijks stijgende aantal te huldigen jeugdige sporters doet ons enorm veel plezier. Het brengt de jongens en meisjes die wekelijks, in weer en wind, keihard trainen telkens een stap dichter bij hun ultieme droom om later uit te blinken in hun sport en een groot kampioen te worden. Naast deze kampioenen in spe verdienen ook de jongens en meisjes die gewoon dolgraag sporten natuurlijk onze onverdeelde aandacht.

 

De omkadering van de verschillende clubs en dan specifiek naar de jeugdwerking toe is zeer belangrijk met het oog op een kwalitatieve opleiding en degelijke begeleiding. Eveneens de kwaliteit van de sportinfrastructuur is een belangrijke factor om de sportievelingen in optimale omstandigheden hun geliefkoosde sport te laten beoefenen. Het zijn vooral deze twee aspecten, betere opleiding van de jeugdtrainers en het onderhoud en uitbreiden van de sportaccommodatie, waar de stad samen met de Sportraad haar accenten wenst te leggen. Een evidentie blijft natuurlijk ook steeds de verdere ondersteuning van de erkende sportclubs, zowel op financieel als op logistiek vlak.

 

Dat de Sportraad ook de clubs met zin voor organisatie wil belonen is sedert vorig jaar gebleken uit de eerste toekenning van de prijs voor “Beste Organisatie” want een sportevenement organiseer je niet van vandaag op morgen, daar steekt meestal maanden van voorbereiding in en dat verdient ook door eenieder gewaardeerd te worden.  Hetzelfde geldt voor de toekenning van de prijs voor “Beste vrijwilliger”. De mensen die steeds achter de schermen nimmer aflatend actief zijn, en zich aldus voor de club onmisbaar hebben gemaakt, kunnen nooit voldoende worden bedankt, vandaar dan ook deze appreciatie door de Sportraad.

 

Ook wil ik vandaag heel even stilstaan bij de topsporters die onze stad rijk is en die Ninove de voorbije jaren op de wereldkaart hebben gezet. Dan denk ik in de eerste plaats aan onze  “bronzen” Kevin, die op het EK kunstschaatsen voor de tweede maal op het podium stond, ex-gouden schoen Wesley Sonck die opnieuw de juiste weg naar het doel heeft gevonden en natuurlijk ook onze topsportlaureaat van vorig jaar Niels Van Londerzele in het rolstoelbasket.

 

Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar in zeer nauwe samenspraak met de Sportdienst het projectsubsidiereglement aangepast om zoveel mogelijk sportprojecten naar Ninove te halen en zich alzo als sportstad naar buiten toe te kunnen profileren. Een sportorganisatie die voor de Vlaamse Regering onder “topsport” valt of een sportorganisatie die niet in aanmerking komt voor betoelaging via een ander subsidiereglement van de stad Ninove en die georganiseerd wordt op het grondgebied van Ninove komt hiervoor in aanmerking. De voornaamste wijzigingen zitten in de objectieve criteria die worden gehanteerd: het toe te kennen geldbedrag werd opgedeeld in enerzijds een vaste basistoelage die werd opgesplitst in verschillende niveaus (bovenlokaal, Vlaams, Belgisch & internationaal) telkens competitief of recreatief en anderzijds een variabel bedrag dat wordt toegekend op basis van gemaakte kosten na het leveren van het afrekeningdossier met bijhorende facturen. Ook heel wat andere succesvolle organisaties zoals provinciale kampioenschappen en sportevenementen met een repetitief karakter zullen  worden betoelaagd via het reeds bestaande subsidiereglement voor fysiek actieve sporten of sportieve vrijetijdsbesteding.  Verenigingen die reeds worden ondersteund voor de organisatie via een ander subsidiereglement van de stad Ninove kunnen geen aanspraak meer maken op betoelaging via het projectsubsidiereglement, een voorbeeld hiervan is het reglement ter ondersteuning van wielerwedstrijden, dat ook recent werd aangepast met voornamelijk verhoogde tegemoetkomingen. Er werd tevens een reglement klaargestoomd voor de duivensport, ornithologie en de denksport zodat ook deze mensen niet in de kou hoeven blijven te staan. Als je bij dit alles dan ook nog eens de impulssubsidie telt kan je niet anders dan concluderen dat de Ninoofse sportclubs ruimschoots worden beloond voor hun geleverde inspanningen.

 

We zijn nu aanbeland bij het tweede gedeelte van deze avond alwaar u onder andere als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2009 krijgt voorgeschoteld, de jeugdsportlaureaat, de recreatieve sportlaureaat & de sportlaureaat, beiden zowel individueel als per ploeg, de topsportlaureaat en de administratieve laureaat. Zoals reeds eerder gezegd worden ook de “Beste Vrijwilliger” en de “Beste Organisatie” aan u bekend gemaakt.

 

Ik wil ook nog graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen hartelijk te bedanken, in het bijzonder Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn.: Albert Van Liedekerke, Jean-Pierre Sonck, Willy Van Der Perren, Herman Muylaert, Etien Debruyn & Dirk Winnepenninckx voor hun bereidwillige en uitermate deskundige medewerking, Juwelier-uurwerkmaker Bart Van Heghe voor het geschenk aan de topsportlaureaat, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en de medewerkers van de Sportdienst, de schepen van sport mevr. Tania De Jonge, het Ninoofse stadsbestuur en last but not least de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

 

Eerder deze avond in het eerste gedeelte heeft u reeds kunnen genieten van prachtige optredens van Benny Michiels, schlagerzanger Bart, dansclub Vandaky en een gevechtssportdemonstratie van aikidoclub Uke Toru Dojo,  beiden lid van onze Sportraad. Straks kan u de aikidoclub nogmaals aan het werk zien en later krijgt u ook nog een schitterende show van Samantha.

 

Om te besluiten wens ik u verder nog een zeer aangename avond toe en voor straks een behouden thuiskomst.

 

Ik dank u.

 

 

Toespraak sportnacht 2009

 

Geachte heer burgemeester

Geachte collega’s schepenen

Geachte gemeente- en ocmw raadsleden

Geachte genodigden en sportievelingen 

 

Vandaag zijn wij opnieuw te gast in het cultureel centrum de plomblom voor de traditionele sportnacht. 

De sportnacht is een feest voor elke sportieveling uit onze stad. Deze organisatie is door de jaren heen ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste sportieve evenementen van de Stad Ninove. De organisator, de sportraad, onder de leiding van de voorzitter Kris Engels, zorgen ervoor dat jullie getrakteerd worden op een leuke mix van muziek, dans demonstraties en uiteraard het belangrijkste van vanavond de huldiging van onze sportverdienstelijken en de verkiezing van de laureaten.  

Ninove doet het op sportief vlak bijzonder goed, als u straks het lijstje van huldigingen hoort kan je alleen samen met mij vaststellen dat de prestaties om u tegen te zeggen zijn.  

Zelf houd ik eraan om veel wedstrijden en competities bij te wonen, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, zwemwedstrijden, atletiekmeetings, karatéwedstrijd, vorige week zondag was ik bijvoorbeeld getuige van een overwinning van Gianni Schotte, die een drievoudige Belgische kampioen versloeg. Voor wedstrijden in het buitenland vraag ik dat ze me op de hoogte houden van de resultaten, zo werd ik tijdens de gemeenteraadzitting geïnformeerd over de prachtige prestatie met medaillewinst voor Kevin Vanderperren. 

Zo zat ik op een etentje toen ik een sms kreeg uit Mendrisio met de melding dat Gerome Bougnie de 5de plaats haalde op het WK, een kippevelmoment dat me altijd zal bijblijven. Ik volgde ook de prestaties van tal onze jonge sportievelingen op de voet, Yana, Bjarne, Gianni, Bo en Lana en tal van andere jeugdtalenten hier aanwezig, jullie zijn onze jonge sportambassadeurs, doe zo voort, we gaan ongetwijfeld van jullie nog heel veel horen. 

Om dergelijke prestaties te leveren moet je goed omringd worden door een team van mensen die ervoor zorgen dat deze prestatie neerzet. De trainer, de verzorger, het clubbestuur, ouders vrienden en familie, stuk voor stuk onmisbare partners in de ondersteuning van een sportatleet. Mijn boodschap van vanavond aan alle sportverdienstelijken in de zaal, vergeet dit niet en wees diegenen die u goed omringen heel dankbaar…zij zijn er ook voor jou als het eens een beetje minder goed gaat. 

Een andere onmisbare factor in het welslagen van een sportprestatie is de infrastructuur. In Ninove kenden we de laatste jaren een enorme positieve evolutie in de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur, het zwembad, de renovatie en uitbreiding van de atletiekpiste, de Finse piste, het multifunctioneel sportterrein en vorige week werd het licht op groen gezet voor de renovatie van de sporthal. 

Toch zijn er een aantal sporten die in de kou blijven staan en waarvin ik vind dat er op provinciaal of Vlaams niveau een initiatief mag genomen worden. Zo blijft de aanleg van een crossparcours in Oost-Vlaanderen een hiaat in het aanbieden van faciliteiten voor onze crossers. Ik kan niet begrijpen dat er in gans Oost-Vlaanderen geen enkel plekje is om dit project te verwezenlijken. 

Het stadsbestuur heeft als kernopdracht een aanbod te voorzien voor iedereen, voor elke doelgroep, ook voor mensen met een beperking. Samen met de sportdienst en sportraad werken wij aan een project om de toegankelijkheid van sporten drempelverlagend te maken voor deze mensen. Voor de uitwerking van dit project zijn we op zoek naar mensen die vanuit hun praktijkervaring ons kunnen bijstaan voor de verwezenlijking ervan. Dit kan een ouder of familielid zijn, dit kan een begeleider zijn of gewoon iemand die interesse heeft om ons te helpen deze belangrijke doelstelling te realiseren. Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van deze werkgroep mag dit tijdens de pauze laten weten. 

Om te besluiten dank ik de sportraad en sportdienst voor hun inzet en enthousiasme om van sport telkens weer een mooi feest te maken. 

Ik dank u 

 

 

Op zaterdag 28 november jongstleden vierde de Ninoofse Sportraad zijn de Sportnacht, editie 2009.  De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

Onder het goedkeurend oog van een zeer talrijk opgekomen publiek, werd een aangename show opgezet met onder ander optredens van de New Flamingo’s, de Ninoofse dansclub Vandaky, zanger Benny Michiels, schlagerzanger Bart en top of the bill, Samatha (Eviva España).

Verder kon het publiek genieten van een meer dan geslaagde demonstratie aikido door de plaatselijke Ninoofse aikidoclub Uke Toru Dojo.

Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sportlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 19 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etien De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninck, Albert Van Liedekerke, Jean-Pierre Sonck & Willy Van Der Perren.

Interclubviswedstrijd

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels, en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingsavond ingezet met een eerste demonstratie van aikidoclub Uke Toru Dojo gevolgd door de huldiging van de interclubviswedstrijd.  Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de stedelijke Sportdienst samen met de visclubs, was dit jaar aan zijn 21ste  editie toe.  Van de 33 deelnemers werd, met een ruime voorsprong en een gewicht van 40kg vis, Kristof Vandenabeele van de winnende club De Waterduivels, de laureaat

Voorstelling toegetreden clubs 2009

In 2009 dienden verschillende verenigingen een aanvraag in voor toetreding of hertoetreding bij de Sportraad.

Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld door middel van een powerpoint-presentatie:

·        St. Christoffelvrienden met als afgevaardigde dhr. Andres De Ville

·        Volleybalclub Vokajap met als afgevaardigde dhr. Peter Schuddinck

·        Dansclub Den Belleman met als afgevaardigde mevr. Evie Simoens

·        De Tabakvink met als afgevaardigde dhr. Willy Persoons

·        Tafeltennisclub TTC Ninove met als afgevaardigde mevr. Linda Prieels

 

 

 

Huldiging sportverdienstelijken

Na het gesmaakte optreden van Benny Michiels en Vandaky, werden de personen gehuldigd die door hun respectieve clubs werden voorgedragen.

Er waren huldigingen van sporters uit het karate, het handboogschieten, de atletiek, het vissen en het wielrennen.

Beste vrijwilliger & organisatie 2009

Na de pauze en de toespraak van de voorzitter van de Sportraad, Dhr. Kris Engels, werd “de beste vrijwilliger” gehuldigd.

In deze categorie wil de Sportraad aandacht geven aan personen die, zonder deel uit te maken van een bestuur of een officiële functie te hebben bij een club, zich toch meer dan verdienstelijk maken voor hun club. In deze nieuwe categorie werd één persoon genomineerd door haar club.

Roger Van De Mergel werd door karateclub Hiryu voorgedragen voor zijn onbaatzuchtige en onbezoldigde inzet. Roger is de man die zich sinds jaren vrijwillig inzet om het reilen en zeilen van de club in goede banen te leiden. Hij is tegelijk fotograaf, cameraman, chauffeur voor de jeugd die deelneemt aan competities, barman tijdens het eetfestijn, trooster van de jeugd als het eens wat minder ging in de competitie.

Hij is ook een vaste waarde als “schrijver” bij officiële en jeugdwedstrijden.

Hij is het “duiveltje-doet-alles” binnen de club en is er steeds wanneer je hem nodig hebt.

Een andere categorie die door de Sportraad vorig jaar werd ingevoerd, is de categorie “Beste organisatie”.  Hiermee wil men een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove dat wordt georganiseerd door een Ninoofse club in de kijker zetten. 

Uit de grote waaier van kandidaten viel dit jaar de keuze op atletiekclub Vita voor de oganisatie van de Memorial Geert Rasschaert, een meeting die georganiseerd wordt als eerbetoon en ter nagedachtenis van Geert Rasschaert, één van Vita’s atleten die om het leven kwam na een marathon wedstrijd. De memorial werd dit jaar voor de 19de maal georganiseerd en is intussen uitgegroeid tot een bekende internationale wedstrijd en behoort tot één van de grotere en meest erkende meetings georganiseerd in België.

Bijzondere huldiging

Na het geslaagde optreden van Samantha net voor de bekendmaking van de laureaten kregen we nog de bijzondere huldiging van Jerome baugnies, die tijdens het wereldkampioenschap wielrennen, dat  georganiseerd werd in september in Mendrisio, een prachtige 5de plaats behaalde bij de beloften.

Voor Jérome Baugnies was het tot 10 dagen voor de wedstrijd wachten om zekerheid te hebben over zijn deelname aan het WK voor beloften.

Jérome antwoordde met de pedalen en hij kaapte een meer dan verdienstelijke plaats weg. Na een opgemerkte finale sprintte hij zich naar een prachtige vijfde plaats, waar wij als Ninovieters alleen maar fier kunnen over zijn.

Met deze prestatie heeft Jérome getoond dat hij wel degelijk klaar is om prof te worden.

Wij wensen hem alvast een schitterende carrière toe.

Recreatieve laureaat - individueel

In deze categorie werd één kandidatuur weerhouden:

·      Flor Walgraeve - zwemmen
Flor heeft op 7 maart 2009 voor een huzarenstukje gezorgd doorin het zwembad De Kleine Dender het brevet te halen van 10 km. Hij heeft hiervoor gedurende 4u22min, 400 lengtes gezwommen.

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Flor Walgraeve zich als Recreatieve Laureaat individueel 2009 mocht kronen.

Jeugdsportlaureaat - individueel

In deze categorie werden vijf kandidaatstellingen weerhouden:

 

        Yana Bruylandt – atletiek

- Na een snelle start op het 1350 meter drassige parcours, rond het park van Bilzen, namen de Luikse meisjes resoluut de leiding, Yana bleef goed volgen en liet de anderen het werk doen.

- Na een 800 tal meter nam Yana de koppositie over en ging een tandje bijsteken.

- Yana nam meter per meter afstand van de andere meisjes.

- Aan de meet had Yana een goeie 30 meter voorsprong op de tweede.

- zo werd ze voor de tweede maal Belgisch kampioen veldlopen van de MNBS.

 

        Bjarne Laroy – motorcross

- Hij is in het bezit van Belgisch kampioen door de vele overwinningen die hij behaald heeft.

- Door de puntentelling over het ganse seizoen kwam hij tot deze prachtige titel.

 

        Gianni Schotte – karate

- Gianni is een vaste waarde bij de jeugd;

- het palmares van palmares van deze ex-jeugdsportlaureaat wordt er op de jaren maar uitgebreider bij;

- hij bevestigt zijn niveau op elke wedstrijd en elk kampioenschap; getuige hiervan volgende resultaten:

- Vice kampioen van Oost-Vlaanderen;

-Vlaams kampioen kumite en 3de plaats Belgisch kampioen kumite.

- Niet alleen in het karate bewijst Gianni een crack te zijn, ook in judo haalt hij puike resultaten (3de op het Oost-Vlaams kampioenschap judo in 2009).

 

        Bo De Groot – zwemmen

- Bo is een echte waterrat en is een echte krak in het zwemmen.

Dat bewijzen de titels die ze behaalde: provinciale titel op de 100m wissel, op de 100m crawl en de 100m rug

 

        Lana Rossignol - karate

-      Op het Belgisch kampioenschap te Schoten in de reeks pupillen tot en met 9 jaar werd Lana op 7 jarige leeftijd 3de

- provinciaal kampioen kata en provinciaal kampioen kumite te Stekene

- provinciaal kampioen kata en provinciaal kampioen kumite te Ninove.

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat Bo De Groot zich als jeugdsportlaureaat individueel 2009 mocht kronen.

 

Jeugdsportlaureaat - ploeg

In deze categorie werd slechts één kandidaat ingediend:

·        De cadetten- en scholierenploeg jongens van atletiekclub VITA behaalden de promotie naar 2de landelijke.

 

Deze Cadetten- en scholierenploeg werd bijgevolg Jeugdsportlaureaat ploeg 2009.

 

Sportlaureaat - individueel

In deze categorie werd één kandidaat voorgesteld:

·          Herman Van Den Borre – wielrennen

Herman nam voor de derde keer deel aan een officieel kampioenschap wielrennen, georganiseerd door de UCI, voor veteranen in Tirol alwaar hij de regenboogtrui veroverde.

 

Na de telling van de stemmen bleek dat Herman Van Den Borre zich Sportlaureaat individueel 2009 mag noemen.

 

Sportlaureaat - ploeg

Ook in deze categorie werd 1 kandidatuur voorgedragen.

·        K.V.K. Ninove – voetbal

 

Door de gerealiseerde transfers werd in het begin van het seizoen verwacht dat KVK Ninove een rol kon spelen. De vooropgestelde ambitie was om een woordje mee te spreken in het titeldebat of op zijn minst deel te nemen aan de nacompetitie voor de bijkomende stijgers.

De oefencampagne liet met overwinningen tegen Brakel, Appelterre en Voorde het beste verhopen, maar bij de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Nederename moesten ze ondanks een goede partij het onderspit delven en stonden ze onmiddellijk met beide voetjes op de grond. Gelukkig brachten de 3 volgende derby’s tegen Winnik, Lebeke-Aalst en Idegem een 7 op 9 op.

De vijfde match was voor de ploeg de eerste test, want Gavere-Asper was voor het seizoen getipt als de titelkandidaat. Ondanks de gekwetsten Raes, Beerens en De Vits speelden we ginds een beresterke wedstrijd en wonnen verdiend met 0-2.

Na 8 wedstrijden stonden we voor de eerste maal op kop en lag de eerste periodetitel voor het grijpen. De terugronde bracht met de verplaatsing naar leider Nederename onmiddellijk een topper die ze verdiend wonnen met 1-2.

De volgende twee weken verspeelden ze hun bonus door slechts 1 op 6 te halen tegen Winnik en Olsene. Er werd echter schitterend gereageerd door 5 opeenvolgende overwinningen. Van toen werd het een tweestrijd tegen Ardennen waarbij elke ploeg op zijn beurt af en toe een steek liet vallen. Op de slotdag tegen Zingem werd het kampioenschap beslist.

De boys bewezen dat er ook geknokt kon worden en na een doelpunt van Serge Beerens en enkele bange momenten was de titel binnen. Dit was 35 jaar geleden en er brak zowaar een waar volksfeest uit. Voorzitter Etienne D’Herde en ondervoorzitter Willy Jacobs blonken van trots, de overige bestuursleden beleefden een immens hoogtepunt en genoten met volle teugen of waren het pinten.

Deze titel was de bekroning van drie jaar hard werken en de ploeg wil dan ook alle spelers, supporters, sympathisanten, sponsors en medewerkers bedanken. Dit seizoen wordt gespeeld in 1ste Provinciale en met derby’s tegen Appelterre en Voorde doet KVK Ninove eindelijk mee voor de titel “Ploeg van ’t stad.

Voor deze prestaties werd K.V.K. Ninove verkozen als Sportlaureaat Ploeg 2009.

Topsportlaureaat

Onder deze categorie vallen top-of beroepssporters, die individueel of in clubverband een uitzonderlijke prestatie op nationaal of internationaal vlak leverden.

De Sportraad kon terecht fier zijn om in deze categorie Kevin Vander Perren te mogen huldigen voor zijn schitterende prestaties in het kunstschaatsen.

Zo werd een feest opgezet op 26 januari 2009 nadat Kevin op 22 januari de bronzen medaille behaalde op het Europees kampioenschap te Helsinki, wat een stunt was gezien de blessures waardoor Kevin geteisterd werd.

Verder nam hij deel aan de tweede manche van de ISU Grand Prix, hij behaalde de 5de plaats op de Rostelecom Cup in Moskou. Daardoor staat hij nu 2de op de wereldrangschikking.

Vol spanning wordt er nu uitgekeken naar de Olympische winterspelen in Vancouver. We wensen Kevin het allerbeste toe.

Kevin kreeg als topsportlaureaat onder een daverend applaus een uniek gezandstraald logo van de Sportraad uit handen van de schepen van Sport, mevr. Tania De Jonge.

Afscheid

De Ninoofse Sportraad bedankt het talrijk opgekomen publiek, plaatselijke politici, de schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking.  Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten evenals aan Juwelier-uurwerkmaker Van Heghe voor de kadochecque aan de topsportlaureaat.

 

Afspraak op de volgende editie van 2010!!

 

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2008.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Het is mij als voorzitter van de Stedelijke Sportraad telkens opnieuw een groot genoegen om u hier vanavond, in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur, opnieuw zo massaal te mogen verwelkomen op onze speciale sinterklaaseditie van de Sportnacht 2008.

Ik hoop samen met u een aangename, gezellige en sportieve avond te beleven met huldigingen, amusement en vermaak. Ik verleen dan nu, om de spits af te bijten, graag het woord aan de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

TOESPRAAK SPORTNACHT

 

Geachte heer burgemeester

Geachte collega’s schepenen, gemeente en ocmw raadsleden

Geachte aanwezigen

Beste sportievelingen

 

Als schepen van sport is het mij een waar genoegen deze huldigingsavond te mogen inleiden.

De sportnacht is een feestavond voor sportend Ninove. Een avond waarop de prestaties van verschillende sportievelingen in de kijker worden gezet. 

Het verheugt me ten zeerste dat naast de klassieke categorieën ook een aantal nieuwe categorieën werden toegevoegd

Naast de administratief laureaat, de recreatief laureaat, de jeugdlaureaat per ploeg, de jeugdlaureaat individueel, de sportlaureaat per ploeg en de sportlaureaat individueel voorziet men nu ook volgende categorieën: 

De beste vrijwilliger zet iemand in de kijker die heel vaak achter de schermen van een sportvereniging heel actief is en nooit op het voorplan treedt, iemand die van fundamenteel belang is voor die sportvereniging, dit is niet noodzakelijk een bestuurslid maar veelal iemand die zich op één of andere manier onmisbaar maakt voor die sportclub. 

Een tweede categorie is die van beste organisatie. Deze prijs wordt toegekend aan één of meerdere sportverenigingen die instonden voor een sportevenement. Ik moet erkennen dat we in Ninove heel wat organisatietalent hebben. Een organisatie beperkt zich immers niet alleen tot het spektakel op de dag zelf, neen…men is soms maanden bezig met de voorbereiding van dit evenement…een niet te onderschatten opdracht die vanaf nu ook een welverdiende appreciatie krijgt.  

Een laatste categorie is die van topsportlaureaat, een laureaat die prestaties levert op Intenationaal niveau, iemand dat men mag beschouwen als een sportambassadeur voor onze stad. In Ninove hebben we onder andere Kevin Vanderperren en Wesley Sonck die onze stad sportief op de wereldkaart zetten. Vandaag wordt er iemand aan dit lijstje toegevoegd. Iemand die me heel nauw aan het hart ligt. Over zijn prestaties zal men straks verder uitwijden toch wil ik Niels in deze toespraak reeds vermelden.

Niels bezig zien in het dagelijks leven, op de school, op zijn stageplaats en vooral in zijn sport, rolstoelbasket, het is uniek, het geeft moed aan iedereen die het moeilijk heeft in het leven. Om het met de worden van Marc Herremans te zeggen “ hen ever gives up”… never give up, een belangrijke boodschap, ze geldt voor iedereen die grenzen wil en moet verleggen in het leven. Niels en zijn familie zullen het met mij eens zijn als ik zeg dat we er moeten naar streven mens en maatschappij te sensibiliseren om met een open kijk en positieve houdeing leren om te gaan met mensen met een beperking. Iedereen die zware obstakels overwint kan nieuwe hoogten bereiken en daar is Niels een schoolvoorbeeld van.  

Ik ben ook fier om vast te stellen dat het aantal sportprestaties van onze jeugd stijgt.

Meisjes en jongen die trainen om hun droom, om een groot kampioen te worden, waar te maken.

Of meisjes en jongens die gewoon graag sporten, ook zij verdienen onze aandacht.

Dit kan echter niet zonder de omkadering van een sportvereniging die aandacht besteed aan een kwalitatieve opleiding.

De ondersteuning van de sportclubs via het subsidiereglement en het impulsbeleid zorgt ervoor dat clubs gestimuleerd worden om te werken aan een kwalitatieve opleiding met ook speciale aandacht voor de ethische normen in de sport. In dat kader heeft de stad Ninove, de sportraad en binnenkort ook de sportverenigingen en trainers de panathlonverklaring onderschreven waarbij we akkoord gaan met 10 regels om de rechten van het kind in de sport te respecteren: 

Kinderen hebben het recht om  

1.sport te beoefenen

2.zich te vermaken en te spelen

3.In een gezonde omgeving te sporten

4.Waardig behandeld te worden

5.Getraind en begeleid te worden door competente mensen

6.Deel te nemen aan trainingen die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

7.Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

8.In veilige omstandigheden aan sport te doen

9.Te rusten

10. de kans te krijgen om kampioen te worden maar ook om het niet te worden. 

Tot slot wil ik toch nog een aantal mensen bedanken vandaag, in de eerste de sportdienst die gezorgd heeft voor de coördinatie en de prachtige uitwerking van de presentatie.(Nancy) 

Onze dank gaat ook uit naar de raad der wijzen die op een deskundige manier oordeelde over de prestaties van de kandidaat laureaten. Bedankt, Etien De Bruin, Herman Myulaert, Dirk Winnepenninckx, Albert Van Liedekerke, en Jean-Pierre Sonck. 

En last but not least, onze sportraad, onze partner voor de ontwikkeling van het sportbeleid, haar voorzitter Kris Engels en alle bestuursleden waar wij, ook in moeilijke momenten steeds kunnen op rekenen. 

Om te sluiten herhaal ik nog eens de woorden van daarnet “iedereen die zware obstakels overwint kan nieuwe hoogten bereiken”

 

Ik dank u. 

 

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2008.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,  

Eerst en vooral wil ik ook alle gehuldigden die reeds vóór de pauze de revue passeerden van harte feliciteren met hun geleverde prestaties en titels. Wij zijn telkenmale weer verheugd om jaarlijks vooral het aantal te huldigen jeugdige sporters gestaag te zien toenemen. Het aspect van de steeds toenemende financiële en logistieke ondersteuning  van de jeugdwerking van de diverse sportclubs door de verschillende overheden zal hier zeker niet vreemd aan zijn en dit laatste biedt natuurlijk schitterende toekomstperspectieven met het oog op een verdere succesvolle uitbouw van de sportcarrière van de sportieveling in kwestie.  

Eveneens aan de renovatie en het preventief onderhoud van bestaande en de uitbouw van nieuwe kwalitatieve sportinfrastructuur wordt door de lokale overheid enorm veel aandacht besteed waardoor de sporters in optimale omstandigheden hun geliefkoosde sport kunnen beoefenen. Het is omtrent deze verschillende facetten van de sportbeleving dat de Sportraad, naast natuurlijk alle andere sportaangelegenheden, advies dient te verlenen op vraag van het stadsbestuur of natuurlijk proactief kan optreden met betrekking tot voorstellen die zij wenst te formuleren en standpunten die zij heeft ingenomen inzake diverse sportbeleidsdossiers. Ook het bijstaan van de Sportdienst inzake sportpromotie en het updaten van de diverse reglementeringen behoren tot het zeer uitgebreide takenpakket van de Sportraad. Verder staat het Dagelijks bestuur van de Sportraad samen met de Sportdienst natuurlijk ook altijd klaar met raad en daad voor de diverse talrijk aangesloten sportclubs.  

Het dagelijks bestuur van de Sportraad heeft het bijna afgelopen jaar tijd noch moeite gespaard om samen met de mensen van de Sportdienst, onder enorme tijdsdruk, bepaalde nieuwe reglementen en beleidsplannen op een professionele wijze te ontwerpen en de bestaande waar nodig aan te passen.

Naast het sportbeleidsplan 2008-2013 werden lidmaatschap van de Sportraad en erkenning volledig van elkaar losgekoppeld. Ons huishoudelijk reglement werd dienaangaande aangepast en er werd ook een erkenningsreglement, 2 subsidiereglementen en een afsprakennota met de stad in het leven geroepen. Erkenning werd aldus de bevoegdheid van het gemeentebestuur en het zijn enkel de erkende clubs, ingedeeld in twee categorieën : fysiek actieve sporten en sportieve vrije tijdsbesteding, die kunnen aanspraak maken op subsidiëring van de stad op basis van vrij uiteenlopende, door BLOSO en het kabinet van Anciaux opgelegde, kwaliteitscriteria. Voor de actieve jeugdwerking werd ook een bijkomend impulssubsidiereglement klaargestoomd.  De logistieke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het voordeeltarief bij de stedelijke uitleendienst, is echter enkel en alleen weggelegd voor de clubs die ook lid zijn van de Sportraad.   De afsprakennota tenslotte regelt de onderlinge modaliteiten tussen de Sportraad enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds. Ook het reglement voor de verkiezing van de sportlaureaten werd lichtjes uitgebreid, in plaats van de vroegere zeven, kunnen er vanaf nu maximum negen sportlaureaten worden verkozen. In de categorie administratief laureaat werd namelijk ook de verkiezing van “Beste Vrijwilliger” toegevoegd als eerbetoon aan de vele onbaatzuchtige vrijwilligers binnen de clubs en tevens werd een bijkomende categorie “Topsportlaureaat” gecreëerd. Deze laatste categorie werd in het leven geroepen om uitzonderlijke nationale of internationale prestaties door top- of beroepssporters te bekronen en als dusdanig ook de kandidaturen voor de titel van  sportlaureaat een volwaardige en eerlijke kans te geven binnen hun eigen specifieke categorie. Ook nieuw is de prijs voor de “Beste Organisatie” van het afgelopen sportjaar voor een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove. De “Topsportlauraat” evenals de “Beste Organisatie” worden verkozen in de schoot van het Dagelijks Bestuur, alle overige 8 categorieën worden verkozen door de Algemene Vergadering van de Sportraad, zeg maar de sportclubs zelf, samen met de Raad van Wijzen.  

De sportraad heeft net zoals het gemeentebestuur ook de Panathlonverklaring ondertekend, deze verklaring over ethiek legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Het is de bedoeling om de inhoud van dit document te kunnen laten doorstromen naar de clubs en vooral naar de trainers en de ouders van de sportende jeugd toe.  Ook BLOSO is hiervoor vragende partij.  

We zijn nu aanbeland bij het tweede gedeelte van deze avond alwaar we, net zoals in het eerste gedeelte, onverminderd Sinterklaas zullen blijven spelen. U krijgt onder andere als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2008, de jeugdsportlaureaat, de recreatieve sportlaureaat & de sportlaureaat, beiden zowel individueel als per ploeg, de topsportlaureaat en de administratieve laureaat. Ook de “Beste Vrijwilliger” en de “Beste Organisatie” zullen aan u worden bekend gemaakt.  

Ik wil ook nog graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen hartelijk te bedanken, met name de Raad van Wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn.: Albert Van Liedekerke, Herman Muylaert, Jean-Pierre Sonck, Dirk Winnepenninckx & Etien De Bruyn voor hun bereidwillige en uitermate deskundige medewerking, Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de schitterende uurwerken aan de individuele laureaten, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq, de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. Nancy Beeckman en de medewerkers van de Sportdienst, de schepen van sport mevr. Tania De Jonge, het Ninoofse stadsbestuur en last but not least de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.  

Eerder deze avond in het eerste gedeelte heeft u reeds kunnen wegdromen bij schitterende optredens van zangeres Annemieke, dansvereniging Adelante en een gevechtsdemonstratie van karateclub Hiryu, beiden lid van onze Sportraad. Straks kan u de karateclub nogmaals aan het werk zien en later krijgt u ook nog een wervelende show van Frank Valentino.  

Om te besluiten wens ik u verder nog een zeer aangename avond toe en voor later een behouden thuiskomst.  

Ik dank u.

 

 

Op zaterdag 6 december jongstleden vierde de Ninoofse Sportraad zijn Sinterklaaseditie van de Sportnacht 2008.  De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

Onder het goedkeurend oog van een talrijk opgekomen publiek, werd een leuke show opgezet met onder ander optredens van de Ninoofse dansclub Adelante, het plaatselijk opkomend zangtalent uit Roosdaal Annemieke en onze Vlaamse crooner Frank Valentino.

Verder kon het publiek genieten van een meer dan geslaagde demonstratie karate door de plaatselijke Ninoofse karateclub Hiryu.

Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sportlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 20 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etien De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninck, Albert Van Liedekerke en Jean-Pierre Sonck .

Interclubviswedstrijd

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels, en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingsavond ingezet met een eerste demonstratie van karateclub Hiryu gevolgd door de huldiging van de interclubviswedstrijd.  Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de stedelijke Sportdienst samen met de visclubs, was dit jaar aan zijn twintigste editie toe.  Van de 45 deelnemers werd, met een ruime voorsprong en een gewicht van 32kg vis, Jurgen Mignon van de Hof ten Berg Fishing Club, de laureaat

Voorstelling toegetreden clubs 2008

In 2008 dienden verschillende verenigingen een aanvraag in voor opname of heropname bij de Sportraad.

Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld door middel van een powerpoint-presentatie:

·        Hof ten Berg Fishing club met als vertegenwoordiger Freddy Goubert

·        Koninklijke Denderbond met als vertegenwoordiger Victor Reygaerts

·        Visclub De Waterduivels met als vertegenwoordiger Bart Cardoen

·        Zwemclub De Dolfijnen met als vertegenwoordiger Chantal Linthoudt

·        De Reisduif Appelterre met als vertegenwoordiger William De Blander

·           Basisschool Seringen met als vertegenwoordiger Gaston De Smet  

 

Huldiging sportverdienstelijken

Na het gesmaakte optreden van Annemieke, werden de personen gehuldigd die door hun respectieve clubs werden voorgedragen.

Er waren huldigingen van sporters uit het thai-boksen, het handboogschieten, het karate en het atletiek.  Verder werd ook Karateclub Hiryu gehuldigd voor zijn tienjarig bestaan.

Nieuwe categorieën

Na de pauze en de toespraak van de voorzitter van de Sportraad, Dhr. Kris Engels, werd, in een nieuwe categorie, de “beste vrijwilliger” gehuldigd.

In deze categorie wil de Sportraad aandacht geven aan personen die, zonder deel uit te maken van een bestuur of een officiële functie te hebben bij een club, zich toch meer dan verdienstelijk maken voor hun club. In deze nieuwe categorie werd één persoon genomineerd door haar club. 

Magda Torrekens werd door Voetbalclub KE Appelterre-Eichem voorgedragen voor haar onbaatzuchtige en onbezoldigde inzet zes dagen op zeven.  Volgens haar voordragende club sieren haar vriendelijkheid en haar lach haar elke dag, iets waarvan we getuige mochten zijn toen Magda haar trofee in ontvangst nam.

Een andere categorie die door de Sportraad werd ingevoerd, is de categorie “Beste organisatie”.  Hiermee wil men een evenement met grote uitstraling zowel binnen als buiten Ninove dat wordt georganiseerd door een Ninoofse club in de kijker zetten. 

Uit de grote waaier van kandidaten werd uiteindelijk de gezamenlijke organisatie van de Eerste Ronde van Oost-Vlaanderen wielrennen door Wielerclub Zo Maar Denderwindeke en Wielerclub De Foxen verkozen.  Zij mogen zich de eerste winnaars van de titel “beste organisatie” noemen.

Recreatieve laureaat

In deze categorie werden twee kandidaten weerhouden:

·      François De Leenheer
François ondernam een fietstocht vanuit Pollare naaar Santiago de Compostella.  Hij legde daarbij in 23 dagen 2355 kilometer af en nam slechte één rustdag

·      Herman Van den Borre
Herman werd kampioen van Oost-Vlaanderen in zijn wielercategorie en werd tweede in zijn leeftijdscategorie toen hij deelnam aan de Cape Argus-wedstrijd in Kaapstad.  In 2008 behaalde hij 20 overwinningen.

Na het tellen van de stemmen uitgebracht door de Algemene Vergadering, bleek dat François De Leenheer zich als Recreatieve Laureaat mocht kronen.

Jeugdsportlaureaat individueel

In deze categorie werden vijf kandidaatstellingen weerhouden:

·      Sarah Daghuyt - karate
Sarah werd eerste op het Oost-Vlaams kampioenschap kata en behaalde eveneens een eerste plaats op het Vlaams kampioenschap kata.

·      Marijke Daghuyt - karate
Marijke werd Oost-Vlaams kampioen kata en behaalde een derde plaats op het Vlaams kampioenschap, zowel in de categorieën kata als kumite.  Bovendien behaalde zij een vierde plaats op het Belgisch kampioenschap in de discipline kata.

·      Nathan Van Herreweghe – pocketbike
In de discipline pocketbike behaalde Nathan bij de zomercup 2007 een tweede plaats op het Belgisch kampioenschap en in de Wintercup 2007-2008 werd hij zelfs Belgisch kampioen, een prestatie die hij nog eens herhaalde door in de Zomercup 2008 wederom Belgisch kampioen te worden.

·      Joachim Ulin - vissen
Joachim kwam als winnaar uit bij de schiftingen van de Belgische ploeg tijdens de kampioenschappen in Gent en kon zo deelnamen aan het Wereldkampioenschap.  In dit wereldkampioenschap behaalde hij individueel een vierde plaats enn met de Belgische ploeg behaalde hij goud.

·      Jeremy Van der Sleyen – motocross
Jeremy werd in 2007 op 8-jarige leeftijd kampioen van België in de categorie 50cc.  Ondertussen rijdt hij nu in de categorie 65cc met versnellingen en is hij er al in geslaagd om enkele serieuze podiumplaatsen te behalen.

Na een zeer spannende telling van de stemmen bleek dat tot onzer aller verrassing, en niet de minst tot de zijne, Jeremy Van der Sleyen, zijn trofee als Jeugdsportlaureaat 2008 mocht Ontvangen uit handen van Sinterklaas.

Jeugdsportlaureaat ploeg

In deze categorie werd slechts één kandidaat ingediend:

De Cadettenploeg Scholieren meisjes van VITA werden namelijk kampioen in de derde landelijke, een prestatie waartoe iedere trainer en atleet heeft bijgedragen.

 

Deze Cadettenploeg werd bijgevolg Jeugdsportlaureaat ploeg.

Sportlaureaat ploeg

Jaarlijks neemt KHM Concordia met een tweetal ploegen van vijf schutters deel aan het Belgisch kampioenschap staande wipschieten.

De eerste ploeg, verraste alle aanwezigen door in de opgelegde tien ronden maar liefst 33 punten te schieten, waardoor zij op dat moment sectorkampioen van de vijfde sector werden (vijf sectoren in België).

Omdat deze score niet meer werd verbeterd, mocht de eerste ploeg op 21 september 2008 deelnemen aan de strijd voor de titel van Belgisch Kampioen in het staande wipschieten.

 

Voor deze prestaties werd KHM Concordia verkozen als Sportlaureaat Ploeg 2008.

 

Sportlaureaat individueel

In deze categorie werden twee kandidaten voorgesteld:

·    Georges Chiau– atletiek
Georges behaalde verschillende provinciale, Vlaamse en Belgische titels bij de masters +65 in de loopnummers.  Bovendien werd hij Vlaams kampioen vijfkamp bij de masters, Provinciaal kampioen halve marathon bij de masters +65 en won hij zilver op het Belgisch kampioenschap verspringen en 400 meter in deze zelfde categorie

 

·      Jori Stroobants– atletiekclub VITA
Jori werd eerste in het hinkstapspringen en tweede op de 400 meter horden op het Provinciaal kampioenschap.  Hij werd eerste bij de juniores door een zesde plaats te behalen “alle categorieën” op de 400 meter horden  daardoor mocht hij ook deelnem aan het Belgisch kampioenschap alle categorieën waar hij zich moest meten met de Belgische topatleten.  Hij behaalde er als 18-jarige een finaleplaats en eindigde op de zesde plaats.
Op het Belgisch kampioenschap juniores behaalde hij de titel Vice-Kampioen van België en verpulverde hij nogmaals zijn persoonlijk clubrecord.

Na de telling van de stemmen bleek dat Jori Stroobants zich Sportlaureaat Ninove 2008 mag noemen.

Topsportlaureaat

Onder deze categorie vallen top-of beroepssporters, die individueel of in clubverband een uitzonderlijke prestatie op nationaal of internationaal vlak leverden.

De Sportraad vond het een eer om in deze categorie Niels Van Londersele te mogen huldigen..

Als gevolg van een ongeval is Niels verlamd aan de onderste ledematen.  Na een intense revalidatie is hij gestart met rolstoelbasket.

Niels heeft zich door zijn grenzeloze inzet voor zijn sport kunnen selecteren voor de nationale ploeg rolstoelbasket.

Met deze selectie nam hij deel aan het Europees kampioenschap voor B-landen, met als doel te promoveren naar de A-groep.

Dit Europees kampioenschap werd door de Belgian Lions on Wheels gewonnen zonder één enkele nederlaag.

Volgende ambities zijn het handhaven in de A-divisie en de kwalificatie afdwingen voor de Paralympics 2012 in Londen.

Bovendien kunnen we meedelen dat Niels de kwalificatie heeft van elitesporter.

 

Niels kreeg onder een daverend applaus de trofee van topsportlaureaat  in naam van de Sportraad uit handen van de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Afscheid

De Ninoofse Sportraad bedankt het talrijk opgekomen publiek, plaatselijke politici, de schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst en de Raad van Wijzen voor hun medewerking.  Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten.

 

Afspraak op de volgende editie van 2009!!

 

 

Het drankbonnetje van de Sportraad

De Stedelijke Sportraad kan ook op een andere manier in beeld komen dan alleen maar via sportaangelegenheden. Zo werd de Algemene Vergadering van de Sportraad in de schouwburgzaal van De Plomblom op dinsdagavond 17 juni 2008 opgeluisterd met prinselijk bezoek van André I, Prins Karnaval 2008. Het verhaal begint bij een drankbonnetje in november 2007.

Drankbonnetje_2Na afloop van elke Algemene Vergadering krijgen de aanwezige afgevaardigden van de sportclubs een drankbonnetje voor één consumptie. Pascal Carael, die naast voorzitter van de carnavalraad ook voorzitter is van de wielerclub Denderclub, was ook aanwezig op die Vergadering van 13 november 2007, maar moest na de vergadering onverwachts weg en kon zijn drankbonnetje dus niet meer gebruiken. Toen hij op zondag 16 december langs ging op het eetfestijn van De Charels dacht hij in de persoon van André van den Steen (Sermant) de ideale kandidaat Prins Karnaval 2008 te hebben gevonden. Hij zocht een briefje om iets op te schrijven en dan discreet aan André te overhandigen, maar het enige wat hij op dat ogenblik vond, was het drankbonnetje van de Sportraad dat nog in zijn vestzak was blijven zitten. Hij stopte dan maar dat bonnetje aan André toe, die eerst niet begreep wat hij daarmee nu aan moest tot hij gelukkig op de keerzijde de vraag las of hij Prins Karnaval 2008 wilde worden. De 48ste Prins Karnaval werd dus mee uitverkoren door middel van een drankbonnetje van de Sportraad en zo had de Sportraad in 2008 een belangrijk aandeel in de aanduiding van de stadsprins. André vertelde dit verhaal reeds herhaaldelijk en koestert dit drankbonnetje nu voor eeuwig en altijd.

Om Prins André I te huldigen en omdat de Stedelijke Sportraad het sneu vond dat hij toen met "zijn drankbonnetje" niets heeft kunnen consumeren, wilden zij hem op 17 juni graag een ingekaderd groot officieel exemplaar schenken als blijvende herinnering aan zijn toenmalige aanstelling. Op het einde van de Algemene Vergadering volgde dan de plechtige overhandiging door de heer Kris Engels, Voorzitter van de Sportraad, in het bijzijn van Tania De Jonge, schepen van Sport, het voltallige Dagelijks Bestuur van de Sportraad en de afgevaardigden van de aangesloten clubs.

Daarna kreeg prins André I de eer en het genoegen iedereen persoonlijk uit te nodigen om, door middel van een drankbonnetje van de Sportraad, samen met hem en de leden van het Dagelijks Bestuur gezellig van een natje en een droogje te genieten... op kosten van de Sportraad. En men weet maar nooit welke gevolgen zo'n drankbonnetje later kan hebben...  

 

 

 

SPORTNACHT 2007

 

Op zaterdag 24 november vond naar jaarlijkse traditie de Ninoofse Sportnacht plaats.  De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt.

Onder het goedkeurend oog van een talrijk opgekomen publiek, werd een leuke show opgezet met onder ander optredens van de Ninoofse Line-dance club The Silverstone Line Dancers, entertainer Le Grand Julot en schlager-artiest Christoff.

Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sporlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 13 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etienne De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninckx en Dirk Vanderpoorten.

 

Huldiging duivenkampioenschap

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de stedelijke Sportraad, Dhr. Kris Engels en de toespraak van Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge, werd de huldigingsavond al even traditioneel ingezet met de huldiging van het duivenkampioenschap.  In Ninove-stad en de deelgemeenten zijn namelijk acht duivenmaatschappijen actief.  In het verleden werd het voorstel geformuleerd om een duivenkampioenschap te organiseren voor alle duivenliefhebbers van Groot-Ninove.

In het kader van deze organisatie worden géén afzonderlijke of bijkomende vluchten georganiseerd.  Het opmaken van de rangschikking gebeurt uitsluitend op basis van de uitslagen behaald in de vluchten van de reeds gangbare kampioenschappen binnen de diverse duivenmaatschappijen.

Om alles volgens de regels te laten verlopen werd een reglement opgesteld en een overkoepelend orgaan opgericht, waarin iedere maatschappij één persoon kan afvaardigen voor het uitvoeren van de gezamenlijke controle op de binnengebrachte uitslagen.

Volgende personen werden in de bloemetjes gezet:

·     Vanderroost Ulin

·     Van Damme Frank

·     Penne Bert

·     Renders Erik

·     Van Vreckem Victor

·     De Moye Bart

·     De Klerclk Lothar

·     Van Der Maelen Sonia

·     Van Cutsem Georges  

Huldiging viswedstrijd

Ieder jaar wordt door de Stedelijke Sportdienst, i.s.m. de visclubs de interclubviswedstrijd georganiseerd.  In 2007 was deze organisatie reeds aan haar 19de editie toe.  Er werd deelgenomen door 55 deelnemers.

Winnaar bij de clubs werd Visclub “De Oude Dender” uit Okegem.

Individueel winnaar werd Dhr. Davy Lievens.  

Voorstelling toegetreden clubs 2007

In 2007 dienden verschillende verenigingen een aanvraag in voor toetreding tot de Sportraad.

Deze clubs, die na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Sportraad, lid werden van de Sportraad werden aan het publiek voorgesteld via een powerpoint-presentatie:

·        Silverstone Line Dance

·        Wielerclub Vooruit

·        Biljartclub Fizik

·        Watersportclub Recreas

·        Dartsclub Ninive

·        Biljartclub Majo

·        Hondenschool “Den Apport”

·        Wielervrienden Nederhasselt

·        WTC Nieuwenhove  

Huldiging Verenigde Wipschutters

Kampioenenploeg 2007 werd Sint Medard.  De kampioenenploeg was samengesteld uit de volgende leden: Van Damme Rudy, Coppens Jorg, Coppens Eddy, Van Opdenbosch Dirk, Lievens Arthur.

Na de kampioenenploeg kwamen wij terecht bij de koning der verenigde wipschutters.  De koningsschieting 2007 werd gehouden op het terrein van Sint Sebastiaan en er namen 22 schutters aan deel.  Naar jaarlijkse gewoonte werd er van in het begin goed geschoten.  Veel van de geschoten pijlen bleven dan ook in het Koningsbrood steken.  Na verloop van tijd kwam er een zwakke plek in het koningsbrood.

In de 11de ronde gebeurde het onverwachte.  Bart Van Heghe van de schuttersmaatschappij Sint Sebastiaan trof de koningsvogel door het koningsbrood.  Daarmee mocht hij zich voor de eerste keer in zijn schutterscarrière Koning van de stad Ninove noemen.

De strijd om de titel van onderkoning wordt geleverd in drie voltrokken ronden.  Dat wil zeggen dat wanneer een schutter in een van deze ronden de vogel neerhaalt, deze opnieuw op zijn spil geplaatst moet worden tot de drie ronden gedaan zijn.  Na een spannende schieting bleek Johan Van der Schueren de enige die erin slaagde om raak te schieten en zo de titel van onderkoning in de wacht sleepte.

De titel van kampioen hoge vogels wordt behaald door de schutter met het meeste aantal hoge vogels neerhaalt.  Na de tweede schifting was het duidelijk dat het ging tussen Van Damme Rudy en De Bremarcker Erik.  Deze twee schutters stonden op één punt verschil met elkaar.

Daar Rudy Van Damme geen hoogvogel meer schoot tijdens de finale, kon Erik De Bremaecker zich volledig toeleggen op het hoog spel.  Na de achtste scheut lukte het.  Erik schoot een zijvogel en kon zich hierdoor uitroepen tot kampioen hoge vogels.

De strijd om de titel kampioen kleine vogels, ging tussen drie schutters: André Hemmeryckx (9 punten), Rudy Van Damme (9 punten) en Frank Van Impe (8 punten).  Nadat alle schutters aan de beurt waren geweest, was er een exaequo tussen Frank Van Impe en Johan Van der Schueren.  Deze moesten kampen tot ze 12 punten hadden.  Uiteindelijk kon Frank Van Impe de strijd in zijn voordeel beslissen/

De titel van Verdienstelijke Schutter gaat naar diegene die de meeste punten schoot maar geen van de vorige titels kon wegkapen en geen deel uitmaakt van de kampioenenploeg.  Hier was het spannend daar er niet minder dan zeven schutters in aanmerking kwamen.  Uiteindelijk bleek Bart Van Heghe het meeste punten te hebben geschoten, mar aangezien zijn ploeg in de finale niet met het vereiste minimum van drie schutters aantrad, werd het reglement streng toegepast en ging de titel naar de eerste opvolger.

Verdienstelijke schutter 2007 werd bijgevolg Johan Van der Schueren van Concordia met 15 punten.

Huldiging sportverdienstelijken

Voor er kon overgegaan worden tot de bekendmaking van de verschillende laureaten, was het eerst nog de beurt aan de sportverdienstelijken die werden gehuldigd voor hun prestaties.  Het gaat hier om prestaties die meer dan het vermelden waard zijn, maar die (volgens het reglement of omdat de voordragende club daar anders over besliste) niet in aanmerking komen in één van de laureaat-categorieën.

Zo werden gehuldigd:

·        Freddy Van Lancker (Atletiekclub VITA)

·        Marc De Witte (Atletiekclub VITA)

·        Edy Engels (Aikidoclub Uke Toru Dojo)

·        Philemon Linthout (karateclub Hiryu Ninove)

·        Gianni Schotte (karateclub Hiryu Ninove)

·        Evy Leroux (karateclub Hiryu Ninove)

·        Marnix Vermassen (karateclub Hiryu Ninove)

·        Ulrike Schoonjans (karateclub Kachi Ninove)

·        Gwendolyn Van Der Putten (karateclub Kachi Ninove)

·        Melody Nouromid (karateclub Kachi Ninove)

·        Jorin Huyvaert (karateclub Kachi Ninove)

·        Jolan Huyvaert (karateclub Kachi Ninove)

·        Tom Van Laethem (karateclub Kachi Ninove)

·        Glenn Lison (karateclub Kachi Ninove)

·        Chloé Schatteman (karateclub Kachi Ninove)

·        Eline Van Craenenbroeck (karateclub Kachi Ninove)

·        Sander Ackou (karateclub Kachi Ninove)

·        Ploegen van karateclub Kachi Ninove

·        Samuel Hendrix (autocross)

Al deze personen mochten uit naam van de Sportraad een prachtige trofee, aangepast aan hun sportdiscipline, ontvangen.

 

Sportlaureaten

Apotheose van de avond werd echter de bekendmaking van de Sportlaureaten 2007 na een zeer gesmaakt optreden van topschlagerzanger Christoff.

In de categorie Administratieve Laureaat werd één kandidaat voorgedragen.  Dhr. Jozef Van der Schueren van WTC Heghe Sportief.  Jozef is reeds gedurende 35 jaar actief als lid van de club en maakt reeds gedurende 21 jaar deel uit van het Dagelijks Bestuur van WTC Heghe Sportief.  Hij is reeds 15 jaar voorzitter van de club.  In deze hoedanigheid staat hij in voor het bijhouden van de administratie binnen de club en is hij mede-organisator van verschillende meerdaagse uitstappen.

Na het tellen van de stemmen bleek dat Dhr. Jozef Van der Schueren mag zich Administratief Sportlaureaat van de stad Ninove voor 2007 mag noemen.

Ook in de categorie Recreatieve Laureaat individueel werd één kandidaat voorgedagen.  Huguette Van Wijnendaele van Wandelclub De Padstappers werd door de Sportraad voorgedragen.  Zij behaalde in 2007 de Gouden Arend, een trofee die wordt toegekend voor het afleggen van de volgende wandeltochten: 4x25 km, 3x50 km, 2x75 km, 10x100 km, 2x125 km en 2x150 km.  Als afsluiter legde ze op 15 september 2007 zelfs de 200 km af.  Huguette werd door de wandelliga in de bloemetjes gezet voor het overschrijden van 20.000 km gedurende méér dan 1000 wandelingen.

Huguette Van Wijnendaele is de Recreatieve Sportlaureaat van Ninove voor 2007.

In de categorie Jeugdsportlaureaat individueel werden vijf jeugdige sporters voorgedragen.  Eens te meer een bewijs bewijst dat de prestaties van de Ninoofse jeugd gezien mogen worden.

Volgende kandidaatstellingen mochten we noteren:

-      Jori Stroobants  - Lid van Atletiekclub VITA

Jori behaalde de provinciale titel op de 400m horden.  Bovendien werd hij provinciaal kampioen outdoor en indoor in het hinkstapspringen.  Te Halle behaalde hij bovendien een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap voor junioren.

-      Sean Van De Waeter - wielrennen

De kandidaatstellingen van Sean werd gedaan door de Sportraad.  Hij werd te Oudenaarde provinciaal kampioen tijdrijden bij de 2de jaars nieuwelingen.  Bovendien pakte hij in het algemeen eindklassement voor de beker van België een bronzen medaille.

-      Marco De Bruyne - Lid van karateclub Hiryu Ninove

Marco werd Oost-Vlaams kampioen kumite bij de kadetten en selecteerde zich voor het Vlaams kampioenschap te Ninove waar hij een 5de plaats behaalde.  Marco selecteerde zich daarmee ook voor het Belgisch kampioenschap.

-      Haakon Schoonjans - Lid van karateclub Kachi Ninove

Haakon werd provinciaal en Vlaams kampioen in de discipline kumite.  Hij is 2de kyu (bruine gordel) en maakt deel uit van de beloftenploeg van Vlaanderen.

-      Mathias Van Den Dungen - Lid van judoclub Dojo Kodokan Denderwindeke

Mathias werd op 10 februari van dit jaar Oost-Vlaams kampioen bij de kadetten te Aalter.

De leden van de Sportraad en de Raad van Wijzen verkozen de titel van Jeugdsportlaureaat individueel Ninove 2007 toe te kennen aan Sean Van De Waeter.

Dit jaar waren er twee kandidaatstelling in de categorie Sportlaureaat Ploeg. 

-      Kaatsclub Eendracht Ninove

Dit seizoen behaalde deze Ninoofse kaatsclub de tweede plaats in derde nationale en promoveert naar 2de nationale.  Deze prestatie werd behaald dankzij de mentale sterkte van de spelersploeg en de inbreng van de 19-jarige Michaël Musch (een geboren en getogen Ninovieter) die de ploeg onverwacht naar  een promotieplaats leidde.

 -      Voetbalclub KE Appelterre-Eichem

Appelterre werd in 1ste provinciale een moeilijk seizoen voorspeld.  Dankzij een gemotiveerde ploeg bleef men echter constant aan de top en werd slechts één maal op verplaatsing verlorren.  De titel werd gevierd en de promotie naar 4de nationale was een feit.

Na het tellen van de stemmen van de Algemene Vergadering en de Raad van Wijzen, mag Voetbalclub KE Appelterre-Eichem  zich Sportlaureaat Ploeg 2007 van Ninove noemen.

 

Tot slot waren er nog de vier kandidaatstellingen in de categorie Sportlaureaat Individueel.

-      Mario D’Haeseleer - Lid van de Mario D’Haeseleervrienden

Mario werd op 26 augustus 2007 te Oppuurs kampioen van België, categorie VWF en behaalde een tweede plaats op het Oost-Vlaams kampioenschap categorie BVWB.

-      Evelien Timbermont - Lid van judoclub Dojo Kodokan Denderwindeke

De Jeugdsportlaureate van verleden jaar bevestigde dit jaar door Oost-Vlaams kampioen te worden te Aalter in de categorie juniors.  Bovendien behaalde ze een prachtige tweede plaats op het Belgisch kampioenschap te Hasselt.  Evelien behaalde tevens nog tal van ereplaatsen op verschillende tornooien.

-      Charlotte Crockaerts - Lid van karateclub Hiryu Ninove

Lotte mocht zich Belgisch kampioen kronen bij de senioren in de discipline kata.  Door haar drukke activiteiten kon ze slechts aan één wedstrijd deelnemen, namelijk het Vlaams kampioenschap te Ninove waar ze meteen in de prijzen viel met een derde plaats kata.  Daardoor was ze geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap te Namen waar ze, zoals gezegd, de Belgische titel wist weg te kapen.

-      Kevin Vander Perren - Kunstschaatsen

De kandidaatstelling werd voorgedragen door de Sportraad.  Kevin zette tijdens het voorbije sportseizoen verschillende prachtige prestaties neer.  Hoogtepunt was het Europees kampioenschap kunstschaatsen waar op zeer hoog niveau geschaatst werd.  Kevin behaalde er een bronzen medaille.

Kevin behoort tevens tot de genomineerden voor de nationale verkiezing van Sportman van het jaar 2007 die plaatsvindt in december.  Hier prijkt hij naast onder andere Tom Boonen en Sven Nijs. Kevin is ook nog kandidaat laureaat voor de titel van Oost-Vlaamse Sportlaureaat 2007.

Na het tellen van de stemmen van de Algemene Vergadering en de Raad van Wijzen, mag Kevin Vander Perren zich Sportlaureaat Individueel 2007 van Ninove noemen.

 

De Ninoofse Sportraad bedankt de talrijk opgekomen aanwezigen, de schepen van sport mevrouw Tania De Jonge, de Sportdienst  en de Raad van Wijzen voor hun medewerking. Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten.

 

 

Verwelkoming voorzitter Sportraad - Sportnacht 2007.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege,

Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden,

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Beste Sportliefhebbers,

 

Het is mij als voorzitter van de Stedelijke Sportraad, in deze vrij nieuwe legislatuur, opnieuw een waar genoegen om u hier vanavond in naam van het voltallige Dagelijks Bestuur opnieuw zo talrijk te mogen begroeten op onze jaarlijkse traditionele afspraak, de Sportnacht 2007.

Ik hoop samen met u een aangename en sportieve avond te beleven en geef nu, als startschot voor deze avond, graag het woord aan de schepen van sport, mevrouw Tania De Jonge.

 

Ik dank u.

 

 

Toespraak schepen sportnacht 2007 – 24 november 2007.

 

Geachte heer burgemeester,

Geachte collega’s schepenen, gemeenteraads- en ocmw-raadsleden,

Geachte leden van de sportraad en kandidaat laureaten,

Geachte aanwezigen,

 

Zoals de voorzitter het zo mooi zei, krijg ik de eer om jullie vanavond te mogen verwelkomen op de traditionele sportnacht.

 

Jaarlijks slaan de sportdienst en de sportraad de handen in elkaar om sportend Ninove in de kijker te stellen. Ik ben dan ook bijzonder fier te kunnen vaststellen dat het voorbije seizoen een zeer geslaagd seizoen was voor tal van individuele sporters en ploegsporten.

 

Een goede prestatie neerzetten is afhankelijk van vele factoren, één van de belangrijkste factoren is de begeleiding en de steun van de sportvereniging waar men actief is, de bestuursleden van tal van deze verenigingen zorgen immers voor de omkadering van deze prestaties, trainers,trainingsuren, afgevaardigden, verzorgers enz…. de sportverenigingen doen dan ook enorm veel inspanningen om de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen en wij zijn hen daar heel dankbaar voor.

 

Een tweede belangrijke factor is de inzet van de sporter zelf, hard trainen, voor sommigen in weer en wind, gedisciplineerd omgaan met voeding en rust   en mentaal voldoende sterk zijn om tegenslagen zoals eens een mindere prestatie of een kwetsuur te kunnen verwerken. Men krijgt het soms zwaar te verduren in de sportwereld en dan is het goed dat je kan terugvallen op een trainer of een sportvereniging of je familie en vrienden om je sportloopbaan verder te zetten.

 

Een laatste factor is de kwaliteit van de infrastructuur. De stad heeft de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om een zo groot mogelijk aanbod te voorzien. Maar het werk is nog niet af.

 

Graag geef ik kort een overzicht van de beleidsaccenten voor de komende legislatuur. Deze accenten moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 

Het sportbeleid is gebaseerd op 5 belangrijke peilers:

Een eerste belangrijke peiler is de ondersteuning en subsidiering van de sportverenigingen. De opmaak van een nieuw subsidiereglement met objectieve kwaliteitscriteria met bijzondere aandacht voor de jeugdwerking is één van onze topprioriteiten.

 

Een tweede beleidsaccent is de verdere uitbouw van de sportpromotie voor alle leeftijds- en doelgroepen. Bovendien voorzien wij een aanbod voor de niet-georganiseerde sporter.

 

Een derde peiler is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Naast de toegankelijkheid willen wij de mensen met een beperking ook laten kennis maken met de bestaande infrastructuur en de mogelijkheden binnen de sportclubs.

 

Een vierde hoofdstuk is de infrastructuur, het preventief onderhoud van de bestaande gebouwen en de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur zijn van essentieel belang. Het beleid voorziet ook een aantal accommodaties voor onze senioren meerbepaald, de stelselmatige aanleg van petanqueterreinen in Ninove stad en de deelgemeenten.

 

Een slothoofstuk in ons beleidsplan is de communicatie en informatie van het sportgebeuren in onze stad, een doelgerichte communicatie over het sportaanbod zal de burger ertoe aanzetten om meer te sporten.

Het sportbeleidsplan werd voorbereid door onze sportdienst, de stuurgroep en de sportraad, mijn welgemeende dank gaat dan ook uit naar Nancy Beeckman die het ganse project gestuurd en opgevolgd heeft.

 

Ik dank ook de sportraad die zijn taak als advies – en overlegorgaan met verve waarneemt. Ik ben fier op de professionele wijze waarop onze sportraad, onder leiding van de deskundige voorzitter Kris Engels, tewerk gaat. Gegronde adviezen, het bestuderen en bijwerken van reglementen en statuten, soms op de meest onmogelijke momenten, beleidsverantwoordelijkheid nemen en altijd klaarstaan voor de aangesloten sportverenigingen, kortom een sportraad om fier op te zijn. Ik beschouw het dan ook als een persoonlijke kerntaak om met hen samen te werken en rekening te houden met de adviezen die zij uitbrengen.

 

Maar vandaag dames en heren gaat onze aandacht naar de sportsterren van de dag. Want het welzijn van onze sportsterren is onze grootste trots en blijft onze grootste bekommernis.

 

Ik dank u.

 

 

Toespraak voorzitter Sportraad - Sportnacht 2007.

 

Geachte aanwezigen,

Beste Sportliefhebbers,

 

Allereerst wil ik natuurlijk ook als voorzitter van de Ninoofse Stedelijke Sportraad, alle sporters die reeds voor de pauze, onder uw goedkeurend oog, werden gelauwerd van harte feliciteren met hun geleverde prestaties. De individuele  sportbeoefenaars en clubs blijven jaarlijks hun beste beentje voorzetten in de diverse sportdisciplines en dit uit zich dan ook in talrijke prachtige resultaten en titels op alle niveaus, ja, zelfs op het hoogste internationale niveau.

De Sportraad zal dan ook in samenwerking met het stadbestuur blijven ijveren voor de ondersteuning van de verschillende clubs en atleten zodat enerzijds nog meer jeugd de weg zou vinden naar de sportclub en anderzijds topprestaties kunnen blijven worden gerealiseerd.

 

Achter iedere sportbeoefenaar, van jong tot oud, staat steeds een belangrijk iemand hetzij een mama of papa, echtgenoot of echtgenote, broer of zus, een trainer of medewerker. Bij deze mensen vindt de sportieveling steeds steun en toeverlaat, ook als het wat minder gaat, en het is mede dankzij hun inspanningen en onbaatzuchtige inzet dat de sporter in staat is om prachtige prestaties neer te zetten. Ik zou dan ook al deze mensen hier vanavond willen feliciteren voor hun nimmer aflatend werk achter de schermen.

 

We zijn nu aanbeland bij het tweede gedeelte van deze avond met onder andere de traditionele huldigingen van de sportverdienstelijken en als apotheose de bekendmaking van de sportlaureaten 2007, de jeugdsportlaureaat, de recreatieve sportlaureaat & de sportlaureaat, beiden zowel individueel als per ploeg en de administratieve laureaat. Ik wil ook graag deze gelegenheid te baat nemen om enkele mensen van harte te bedanken, met name de raad van wijzen, die dit jaar was samengesteld uit dhrn.: Etiënne De Bruyn, Herman Muylaert, Dirk Winnepenninckx & Dirk Vanderpoorten voor hun bereidwillige en uiterst deskundige medewerking, Juweliers Paul voor het jaarlijks schenken van de prachtige uurwerken aan de individuele laureaten, de sportgekwalificeerde ambtenaren en de medewerkers van de Sportdienst, het stadsbestuur en last but not least de leden van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.

 

In het eerste gedeelte van deze avond heeft u reeds kunnen genieten van schitterende line-dance van de Silverstone Line-dancers die trouwens ook recent deel uitmaken van onze Sportraad, straks krijgt u naast een wervelende show van Le Grand-Julot ook nog een fantastisch optreden van onze Vlaamse topschlagerzanger uit de streek, Christoff.

 

Tot slot wens ik u verder nog een zeer aangename avond toe.

Ik dank u.

 

 

SPORTNACHT 2006

 

Op zaterdag 25 november vond naar jaarlijkse traditie de Ninoofse Sportnacht plaats.  De Sportnacht is een organisatie van de Ninoofse Sportraad, in nauwe samenwerking met de Ninoofse Sportdienst en het Stadsbestuur, waarbij de sportverdienstelijken worden gehuldigd en ook de sportlaureaten worden bekendgemaakt. 

Onder het goedkeurend oog van enkele Schepenen en gemeenteraadsleden, werd een leuke show opgezet met gesmaakte optredens van de Ninoofse dansclub Kidz&Co en latino-artiest Jeason.

Tijdens de pauze werden dan de stemmen geteld die de sporlaureaten zouden aanduiden.  De stemming had reeds plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van 16 november toen de afgevaardigden van de clubs aangesloten bij de Ninoofse Sportraad hun stem hadden uitgebracht.  Ook de zogenaamde Raad van Wijzen (personen met een zekere maturiteit op sportgebied die echter niet aangesloten zijn bij een voordragende club) bracht toen zijn stemmen uit.  De Raad van Wijzen was dit jaar samengesteld uit Dhrn. Etienne De Bruyn, Herman Muylaert en Paul Wattez.

 

Huldiging duivenkampioenschap

Al even traditioneel werd de huldigingsavond ingezet met de huldiging van het duivenkampioenschap.  In Ninove-stad en de deelgemeenten zijn namelijk acht duivenmaatschappijen actief.  In het verleden werd het voorstel geformuleerd om een duivenkampioenschap te organiseren voor alle duivenliefhebbers van Groot-Ninove.

In het kader van deze organisatie worden géén afzonderlijke of bijkomende vluchten georganiseerd.  Het opmaken van de rangschikking gebeurt uitsluitend op basis van de uitslagen behaald in de vluchten van de reeds gangbare kampioenschappen binnen de diverse duivenmaatschappijen.

Om alles volgens de regels te laten verlopen werd een reglement opgesteld en een overkoepelend orgaan opgericht, waarin iedere maatschappij één persoon kan afvaardigen voor het uitvoeren van de gezamenlijke controle op de binnengebrachte uitslagen.

Volgende personen werden in de bloemetjes gezet:

-         Sonia Van Der Maelen

-         Van den Broeck Ernest

-         Van Hecke Freddy

-         Vanderroost Ulin

-         Van Vreckem Victor

-         Mertens Roger

-         Van Den Neucker Ronny

-         Coppens Freddy

-         Camphijn Eric

 

Huldiging viswedstrijd

Ieder jaar wordt door de Stedelijke Sportdienst, i.s.m. de visclubs de interclubviswedstrijd georganiseerd.  In 2006 was deze organisatie reeds aan haar 18de editie toe.  Er werd deelgenomen door 43 deelnemers.

Winnaar bij de clubs werd Visclub “De Oude Dender” uit Okegem.

Individueel winnaar werd Dhr. Davy Lievens.

 

Huldiging Verenigde Wipschutters

Kampioenenploeg 2006 werd Concordia 3.  De kampioenenploeg was samengesteld uit de volgende leden: Pascal Van Mol, Johan Van Der Schueren, Jan Van Vaerenbegh en Frank Van Impe.

Na de kampioenenploeg kwamen wij terecht bij de koning der verenigde wipschutters.  De koningsschieting 2005 werd gehouden op het wipspel van Concordia en er namen 21 schutters aan deel.  Naar jaarlijkse gewoonte werd er van in het begin goed geschoten.  Veel van de geschoten pijlen bleven dan ook in het Koningsbrood steken.  Toen dit Koningsbrood uiteindelijk brak, waren er al 18 ronden geschoten.  Uiteidnelijk was het Peter Van Impe van de schuttersmaatschappij Sint-Medard die de koningsvogel neerhaalde in de 21ste ronde en daarmee voor het eerst in zijn schutterscarrière de Koningstitel binnenhaalde.

In de strijd om de titel van onderkoning wordt geleverd in drie voltrokken ronden.  Dat wil zeggen dat wanneer een schutter in een van de, deze opnieuw op zijn spil geplaatst moet worden tot de drie ronden gedaan zijn.  na deze drie ronden moest er gekampt worden tussen Bart Van Heghe en Frank Van Impe die elk één keer de vogel schoten.  Door de duisternis werd echter besloten om de strijd de volgende dag verder te zetten.  Uiteindelijk was het Bart Van Heghe die de vogel liet neerkomen en zich daardoor de titel van onderkoning van Ninove mag dragen.

De titel van kampioen hoge vogels wordt behaald door de schutter met het meeste aantal hoge vogels neerhaalt.  Na de tweede schifting stond Jorg Coppens comfortabel aan de leiding met twee kannen en een top.  Dit was echter zonder Johan Van Der Schuren gerekend.  Deze schutter kende een superdag.  Hij schoot in de laatste manche maar liefst een kanne, een zij- én de hoofdvogel.  Hierdoor won hij met één puntje verschil de titel van kampioen hoge vogels.

Voor de strijd om de titel kampioen kleine vogels, stonden drie schutters op de eerste plaats na de tweede schifting: Erik De Breemaecker en Johan Van Der Schureren van Concordia, en Bart Van Heghe van Sint-Sebastiaan, elk met 9 punten.  In de finale schoot Johan Van Der Schueren 3 kleine vogels, en Bart Van Heghe 4.  het was echter Erik De Breemaecker die zich de sterkste van de drie toonde met 5 kleine vogels waardoor hij de titel binnenhaalde.

Tot Verdienstelijke Schutter, dat is de schutter, niet behorend tot de kampioenenploeg, die het meeste punten behaalde doch geen van de vorige titels kon wegkapen, werd Dhr. Jorg Coppens uitgeroepen.

 

Huldiging eresecretaris van de Sportraad

In zijn toespraak besteedde de voorzitter van de Sportraad de nodige tijd aan het in de bloemetjes zetten van de eresecretaris, Dhr. Paul Wattez.  Deze was gedurende meer dan 25 jaar de trouwe secretaris van de Sportraad (bijna de ganse duur van de legislatuur!) en mocht voor zijn bewezen diensten uit handen van de voorzitter een gezandstraald logo van de Sportraad ontvangen.

 

Huldiging sportverdienstelijken

Voor er kon overgegaan worden tot de bekendmaking van de verschillende laureaten, was het eerst nog de beurt aan de sportverdienstelijken die werden gehuldigd voor hun prestaties.  Het gaat hier om prestaties die meer dan het vermelden waard zijn, maar die (volgens het reglement of omdat de voordragende club daar anders over besliste) niet in aanmerking komen in één van de laureaat-categorieën.

Zo werden gehuldigd:

-         Jolan Huyvaert (karateclub Kachi Ninove)

-         Jorin Huyvaert (karateclub Kachi Ninove)

-         Tom Van Laethem (karateclub Kachi Ninove)

-         Glenn Lison (karateclub Kachi Ninove)

-         Chloé Schatteman (karateclub Kachi Ninove)

-         Ulrike Schoonjans (karateclub Kachi Ninove)

-         Gwendolyn Van Der Putten (karateclub Kachi Ninove)

-         Tessa Van Rossem (karateclub Kachi Ninove)

-         Arno Nouromid (karateclub Kachi Ninove)

-         Melody Nouromid (karateclub Kachi Ninove)

-         Johan Bauwens (karateclub Hiryu Ninove)

-         Dimitri Van Der Straeten (karateclub Hiryu Ninove)

-         Tiemen Van Der Straeten (karateclub Hiryu Ninove)

-         Kurt Horrie (karateclub Hiryu Ninove)

-         Milan Wauterick (Judoclub Dojo Kodokan Denderwindeke)

-         Benjamins Basketbalclub Brother Ninove

-         Pupillen Basketbalclub Brother Ninove

Al deze personen mochten uit naam van de Sportraad een prachtige trofee, aangepast aan hun sportdiscipline, ontvangen.

 

Na de huldigingen van de sportverdienstelijken en nog vóór de bekendmaking van de Sportlaureaten, werden nog eerst vijf weekends met een Volvo naar keuze verloot onder de aanwezigen in de zaal.  Dit werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van Volvo-garage Modern Aalst-Dendermonde.

 

Sportlaureaten

Apotheose van de avond werd echter de bekendmaking van de Sportlaureaten 2006.

 

In de categorie Administratieve Laureaat werd één kandidaat voorgedragen.  Dhr. Jacques Violon, Voorzitter van handboogmaatschappij Concordia  Hij is al schutter sedert 1949 en al 25 jaar voorzitter van zijn club.  Hij behaalde in deze periode ook vele individuele prijzen.  Hij wordt omschreven als een gedreven man die van zijn sport houdt en die van zijn club een handboogmaatschappij heeft gemaakt die mag gezien worden.  Dhr. Violon mag zich Administratief Sportlaureaat van de stad Ninove voor 2006 noemen.

In de categorie Jeugdsportlaureaat individueel werden vier jeugdige sporters voorgedragen.  Eens te meer een bewijs bewijst dat de prestaties van de Ninoofse jeugd gezien mogen worden.

Volgende kandidaatstellingen mochten we noteren:

-      Gianni Schotte - Lid van karateclub Hiryu

De Jeugdsportlaureaat van 2005 bevestigde in 2006 allen maar.  hij behaalde dit jaar in de series jeugdoefenwedstrijden, georganiseerd door de Vlaamse Karate Federatie, op diverse tornooien eerste plaatsen - hij werd Oost-Vlaams kampioen in de discipline kumite, en vice Oost-Vlaams kampioen kata.  Bovendien behaalde hij de eerste plaats kumite en een tweede plaats kata op het Vlaams kampioenschap.

-      Evelien Timbermont - Lid van judoclub Dojo Kodokan Denderwindeke

Ook een vaste waarde in het Ninoofse sportgebeuren.  Als junior plaatste zij zich bij de eerste vier op de provinciale kampioenschappen en behaalde er een eerste plaats.  Ze werd Vlaams kampioene van de 5 provincies en kampioen van België in de categorie +78 kg.  Ook het kampioenschap van Oost-Vlaanderen in de categorie juniores én seniores mocht ze op haar palmares schrijven en op het Vlaams kampioenschap seniores behaalde ze brons.  Bovendien haalde ze op verschillende internationale tornooien ereplaatsen.

-      Karen Seminck - Lid van karateclub Dai Nippon Denderhoutem

Karen werd Vlaams kampioene kumite en vice Vlaams kampioene kata.  Op het provinciaal kampioenschap haalde ze een derde plaats.  Ook behaalde ze verschillende ereplaatsen op tornooien.

-      Haakon Schoonjans - Lid van karateclub Kachi Ninove

Haakon werd provinciaal kampioen zowel in de discipline kumite als in de discipline kata en mag zich ook Vlaams kampioen kata en vice Vlaams kampioen kumite noemen.  Op de provinciale kampioenschappen werd hij ook vice provinciaal kampioen kata per ploeg.  Door deze prestaties heeft de bond besloten om Haakon deel te laten uitmaken van de Belgische beloftenploeg.  Dit is uitzonderlijk gezien hij slechts 10 jaar oude is en de beloften normaal maar vanaf 12 jaar worden opgeroepen.

De leden van de Sportraad en de Raad van Wijzen verkozen de titel van Jeugdsportlaureaat Ninove 2006 toe te kennen aan Evelien Timbermont van judoclub Dojo Kodokan Denderwindeke.

De jongens van de microben van Basketbalclub Brother Ninove (Glenn, Ludovic, Remi, Gert-Jan en Gerben) mogen zich na het behalen van de titel van Kampioen van Oost-Vlaanderen, Jeugdsportlaureaat Ploeg 2006 noemen.

Dit jaar was er slechts één kandidaatstelling in de categorie Sportlaureaat Individueel.

Kevin Seminck van karateclub Dai Nippon Denderhoutem werd provinciaal kampioen in de disciplines kumite en kata.  Op de Open Belgium behaalde hij een eerste plaats en mag zich ook vice Vlaams en vice Belgisch kampioen noemen.  Voor deze prestaties verdiende Kevin de titel van Jeugdsportlaureaat Individueel 2006.

Tot slot was er nog de kandidaatstelling van Kaatsclub Eendracht Ninove in de categorie Sportlaureaat Club.  Dit seizoen behaalde deze Ninoofse kaatsclub de Beker van Vlaanderen en werd ze zowel Vlaams als Belgisch kampioen.  Binnen twee seizoenen was er twee maal bekerwinst en werden ze twee maal kampioen in de bevorderingsreeks, met in 2006 nog een Belgische titel er bovenop.

 

De Ninoofse Sportraad bedankt de talrijk opgekomen aanwezigen en ook de Sportdienst voor haar medewerking.  Verder een zeer groot woordje van dank aan Juweliers Paul Ninove voor het schenken van de uurwerken voor de individuele laureaten, Fitness Adesso voor het schenken van de fitness-abonnementen voor de laureaten ploeg en Volvo garage Modern Aalst-Dendermonde.

 


 

Vragen, opmerkingen of suggusties: contactpersoon Kurt Horrie