Aangesloten clubs per sporttak

Hier onderaan kan je de nodige xls file downloaden

Aantal aangesloten sportclubs per sporttak 2019-2024 klik hier


Vragen, opmerkingen of suggusties: contactpersoon Kurt Horrie